Humanitariniai mokslai / Filosofija

Lietuvos filosofo Juozo Girniaus svarbiausios idėjos

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame darbe nagrinėsiu Lietuvos filosofo Juozo Girniaus svarbiausias idėjas:
1. Egzistencializmą
2. Lietuviškąjį tautiškumą

Juozas Girnius gimė 1915 metais Sudeikiuose, Utenos rajone. Baigęs mokyklą stojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą. Jame studijavo filosofiją. Po to tobulinosi Europoje: Liuveno, Freiburgo, Paryžiaus universitetuose. Visgi 1949 m. emigravo ir atvyko į Ameriką. 1951 m. Monrealio universitetas (Kanada) suteikė filosofijos daktaro laipsnį.
J. Girnius nuo pat pradžios ypatingu dėmesiu nusikreipė į egzistencinę filosofiją.

1. J. Girniaus egzistencializmo samprata
Jis pats savo pažiūras apibūdino kaip teistinį egzistencializmą. Jis nepripažino neotomizmo; didesnę trauką jautė amžiniesiems klausimams. „Filosofiją laikau savitu mąstymu, nesusietu nei su teologija, nei su mokslais“ – rašė jis.
J. Girnius išskirtinis filosofas, sugebėjęs savaip perteikti žmogaus egzistencijos dramatizmą. Jis nesirėmė nusistovėjusiomis doktrinomis, jam svarbiausias dalykas atrasti pažinimo ištakas. Žmogus, pagal Girnių, yra daugiau, nei gamtinė būtybė ir yra nespecializuota. Nepaisant gamtinio skurdumo, žmogui suteikti kiti išlikimo ginklai – laisvė ir gebėjimas kurti. Žmogiškoji kūryba, nėra kūrimas iš nieko – tai duotos gamtinės medžiagos naujas apipavidalinimas pagal vidines žmogaus galimybes. Kuo pažinimas yra gilesnis- tuo daugiau galimybių.
Kad ir neigė esąs tomistu, J. Girnius egzistencializmą kritikavo būtent iš tomistinių pozicijų. Jis iškelia esminį klausimą – niekas ar Dievas? Ir parodo, kad žmogus yra imanentinė ir todėl savyje uždara būtybė be vidinių savosios būties pagrindų. Tačiau ir aukščiau jo nieko nėra – tad tai žmogaus be Dievo filosofija.
Būdamas moralia filosofija, egzistencializmas kartu skelbia laisvą tikėjimą, o tai negrindžia kelio pozityviai etikai. Kiekvienas tampa tiek morališkai teisus, kiek lieka ištikimas savo įsitikinimams. Tačiau tada tampa teisus ir aklai remiantis klaidingą ar net pavojingą idėją.
Girniaus egzistencinis rūpestis nukreiptas ne į patį Dievą, o į žmogų, kuris visas pasinėręs į laikinumo sąmonę, t. y. žmogus be Dievo. Turbūt todėl jo filosofija paženklinta nerimu ir tragizmu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1717 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Romantizmo atstovų išaukštinamos idėjos lietuvių literatūroje
Rašinys Romantizmo atstovų išaukštinamos idėjos lietuvių literatūroje

Romantizmas – tai Vakarų Europoje, XVIII – XIX amžiais susiformavusi literatūros ir meno kryptis, kuri [...]

„Aušros“ laikas ir reikšmė lietuvių kultūroje: idėjos, autoriai, tekstai; įvairiakalbė aušrininkų kūryba; literatūrinės polemikos (J. Mačys ir J. Zauerveinas)
Konspektas „Aušros“ laikas ir reikšmė lietuvių kultūroje: idėjos, autoriai, tekstai; įvairiakalbė aušrininkų kūryba; literatūrinės polemikos (J. Mačys ir J. Zauerveinas)

Skirtinguose kraštuose gyvenę Lietuvos inteligentai XIX a. 9 deš. ėmė rūpintis „Aušros“ leidiniu. Rusijos imperijoje [...]

Renesanso laikų idėjos lietuvių literatūroje
Rašinys Renesanso laikų idėjos lietuvių literatūroje

Didysis lietuvių humanistas Vydūnas yra pasakęs [...]

Lietuvos geopolitinė ir geografinė padėtis ir jos kitimas. K. Pakštas (1893-1960) – geopolitikos pradininkas Lietuvoje. Jo knyga „Baltijos respublikų politinė geografija“. K. Pakšto idėjos
Referatas Lietuvos geopolitinė ir geografinė padėtis ir jos kitimas. K. Pakštas (1893-1960) – geopolitikos pradininkas Lietuvoje. Jo knyga „Baltijos respublikų politinė geografija“. K. Pakšto idėjos

Lietuvių tautai teko apsigyventi mažame, gražiame, bet labai pavojingame žemės kampelyje, kurio mums pavydi mūsų [...]

Seminaro „Lietuvos filosofo bandymas apibrėžti filosofiją“ saviruošos klausimai ir atsakymai
Konspektas Seminaro „Lietuvos filosofo bandymas apibrėžti filosofiją“ saviruošos klausimai ir atsakymai

Filosofija skatino žmogų peržengti savo faktiškumą ir siekti tobulybės, todėl filosofija visada ragino būti, gyventi [...]

Kokios vertybės svarbiausios lietuvių literatūroje?
Rašinys Kokios vertybės svarbiausios lietuvių literatūroje?

Pirmoji lietuviška Martyno Mažvydo knyga „Katekizmas“, išleista 1547 m., priklausė dvasinei literatūrai, o pirmuoju grožiniu [...]

Lietuvos geopolitinė ir geografinė padėtis ir jos kitimas. K. Pakšto idėjos.
Referatas Lietuvos geopolitinė ir geografinė padėtis ir jos kitimas. K. Pakšto idėjos.

Lietuvių tautai teko apsigyventi mažame, gražiame, bet labai pavojingame žemės kampelyje, kurio mums pavydi mūsų [...]

 Gnoseologijos aspektų lyginamoji analizė V. Sezemano, J. V. Vinciūno, J. Girniaus ir A. Maceinos filosofijose
Referatas Gnoseologijos aspektų lyginamoji analizė V. Sezemano, J. V. Vinciūno, J. Girniaus ir A. Maceinos filosofijose

Rašto darbo tikslas – trumpai apibūdinti pasirinktų XXa. vidurio Lietuvos filosofų pažinimo teorijų charakteringus momentus [...]

Svarbiausios verslinės žuvys Lietuvoje
Prezentacija Svarbiausios verslinės žuvys Lietuvoje

ÒVerslinės žuvininkystės skirstymas ÒPlanuojamos aptarti žuvys: karpiai, karosai, lydekos, starkiai, menkės. ÒVerslinių žuvų gausumas, ir [...]

Laisvės atėmimo bausmės filosofinė genezė ir aktualios problemos Lietuvoje
Rašinys Laisvės atėmimo bausmės filosofinė genezė ir aktualios problemos Lietuvoje

           Laisvės apribojimas- tai kriminalinė bausmė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam [...]