Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Lietuvos kaip regiono lyginamoji analizė su Slovakijos šalimi

0 atsiliepimų
Autorius:

Europos Sąjunga yra ne tik politinė sąjunga, bet ir socialinė bendruomenė, kurioje stipresnės šalys bei regionai padeda labiau atsilikusiems kraštams sumažinti išsivystymo skirtumus.
Vertinant regionus, jų ekonominės plėtros komponentus ir tipines ūkio šakas, naudojamas regionų įvertinimo kriterijų kompleksas, kuris kiekvieno administracinio vieneto gali skirtis, atsižvelgiant į tos teritorijos savitumą.
Mokslininkai skirtingai apibrėžia regioninę politiką. Vieni ją apibūdina kaip visumą priemonių, kiti – kaip planavimo procesą, treti – kaip valstybės vykdomą veiklą. R. Bagdzevičienė regioninę politiką apibrėžia kaip visumą priemonių, skatinančių plėtrą regione bei užtikrinančių vienodą lygį ir gyvenimo sąlygas visiems piliečiams (Bagdzevičienė, 2005). J. N. Gladkij ir A. I. Čistobajev ją apibūdina kaip politinės, ekonominės ir kitų sferų valdymą. S. Vaitiekūno apibrėžimas apima visos šalies vystymo planavimą, prioritetų nustatymą ugdant šalies teritorijas, jų integraciją į bendrąją šalies ir tarptautinio ūkio sistemą, užtikrinant konkurencingumą vidaus ir tarptautinėje rinkoje. Regioninės politikos apibrėžimų įvairovė rodo šios temos aktualumą ir svarbumą šiandienos ekonominiame šalies ūkio vystimosi procese. Tarp visų apibrėžimų galima pastebėti tam tikrus dėsningumus, t. y. visuose juose pažymima tam tikros politinės veiklos specifika, orientuota į regiono poreikių tenkinimą. Bet pabrėžiama, kad regioninė politika egzistuoja tik tuomet, kai atskiri regionai gauna nevienodo lygio valstybės paramą.
ES regioninės politikos esmė – parama iš ES biudžeto skurdesniems regionams ir gyventojams. Išmokos naudojamos plėtrai atsiliekančiuose regio¬nuose skatinti, senoms pramonės zonoms per-tvarkyti, teikti pagalbą darbo ieškančiam jau¬nimui ir ilgalaikiams bedarbiams, paramą ūkiams mo-dernizuoti ir ne tokias palan¬kias sąlygas turinčioms kaimo vietovėms remti. Dėl Europos Sąjungos finansuojamų struktūrinių programų ES valstybės gali suvienodinti savo ekonomikas, o tai padeda efektyviau įgyven¬dinti ekonominę ir pinigų sąjungą.
Darbo objektas – Lietuvos ir Slovakijos regionai
Darbo tikslas – atlikti Lietuvos kaip regiono lyginamą analizę su Slovakijos šalimi.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti svarbius Lietuvos ir Slovakijos regiono administracinius aspektus.
2. Atlikti Lietuvos ir Slovakijos ekonominės sirines lyginamąją analizę.
3. Atlikti Lietuvos ir Slovakijos gamtinės srities lyginamąją analizę.
4. Atlikti Lietuvos ir Slovakijos socialinės srities lyginamąją analizę.
Darbo metodai - analizei atlikti buvo naudojami tokie metodai: mokslinių straipsnių ir internetinių šaltinių analizė, lyginamoji statistinių duomenų analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5226 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Lietuvos ir Slovakijos regionų administraciniai vienetai4
 • 1.1. Lietuva4
 • 1.1.1. Trumpa Lietuvos istorija5
 • 1.1.2. Politinė sistema5
 • 1.1.3. Lietuvos administracinis suskirstymas5
 • 1.1.4. Geografija6
 • Lietuvos miestai8
 • 1.1.5. Transportas10
 • 1.2. Slovakija11
 • 1.2.1 Trumpa Slovakijos istorija11
 • 1.2.2 Politinė sistema.11
 • 1.2.3. Slovakijos administracinis suskirstymas12
 • 1.2.4 Slovakijos geografija12
 • 1.2.5. Transportas13
 • 2. SUBALANSUOTOS PLĖTROS RODIKLIAI14
 • 2.1. Ekonominė sritis14
 • 2.1.1 Bendrasis vidaus produktas14
 • 2.1.2 Valstybės skolos16
 • 2.1.3 Infliacija17
 • 2.1.4 Bedarbiai19
 • 2.2 GAMTINĖ SRITIS19
 • 2.2.1 Išleista nuotėkų19
 • 2.2.2 Teršalų kiekis atmosferoje20
 • 2.3. SOCIALINĖ SRITIS20
 • 2.3.1 Lietuvos ir Slovakijos gyventojų skaičius20
 • 2.3.2 Sergančių aktyvia tuberkulioze skaičius gyventojai22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė
Diplominis darbas Lietuvoje registruotų komercinių bankų siūlomų indėlių analizė

Baigiamojo darbo aktualumas. Komercinių bankų veikla yra neatsiejama ekonomikos dalis. Jų patikimumas, gera finansinė būklė [...]

Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva
Kursinis darbas Kelionių draudimo AB “Lietuvos draudimas“ ir UAB ”ERGO Lietuva" lyginamoji analizė

Kiekvienam keliaujančiam asmeniui, naudinga gerai išstudijuoti kelionių draudimo sąlygas bei lengvatas ir nuspręsti ar verta [...]

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų UAB „Bonum publicum“ ir UAB „Aviva Lietuva“ lyginamoji analizė

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus gyvena tam tikromis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis, kuriose svarbią vietą užima jo [...]

Lietuvos didžiųjų miestų keleivinių transportų sistemų lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos didžiųjų miestų keleivinių transportų sistemų lyginamoji analizė

Transportas yra ūkio šaka, apimanti krovinių gabenimą ir keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Jo paskirtį [...]

Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB “Ergo Lietuva” ir UAB “PZU Lietuva” lyginamoji analizė
Referatas Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB “Ergo Lietuva” ir UAB “PZU Lietuva” lyginamoji analizė

Draudimo ištakos siekia žilą senovę. Nuo pačių seniausių laikų žmonės norėjo padidinti savo saugumą, apsaugoti [...]

Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė
Diplominis darbas Būsto kreditų Lietuvos komerciniuose bankuose lyginamoji analizė

Temo aktualumas. Kiekvienas žmogus svajoja apie jam priklausančius namus, tačiau ne kiekvienas turi sukaupęs pakankamai [...]

Kelionių draudimo AAS „Gjensidige Baltic“ ir UAB „PZU Lietuva“ lyginamoji analizė
Referatas Kelionių draudimo AAS „Gjensidige Baltic“ ir UAB „PZU Lietuva“ lyginamoji analizė

                      Draudimas – tai komercinė veikla, kurios metu draudikas už mokestį perima kito asmens nuostolių [...]

Gyventojų turto draudimas. PZU LIETUVA IR IF lNSURANCE lyginamoji analizė
Referatas Gyventojų turto draudimas. PZU LIETUVA IR IF lNSURANCE lyginamoji analizė

Draudimo svarba šiandien didelė ir neabejotinai turi augimo perspektyvas. kiekvienam žmogui yra svarbu jaustis saugiam [...]

Trijų produktų kainų lyginamoji analizė Austrijoje, Lietuvoje, Portugalijoje
Referatas Trijų produktų kainų lyginamoji analizė Austrijoje, Lietuvoje, Portugalijoje

         Kiekvienos prekės kaina turi savo aukščiausę ir žemiausę ribas, tarsi grindis ir lubas. Žemiausę [...]

Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė
Referatas Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė

Šiandieninio pasaulio globalizacijos procesai, neišvengiamai paliečia kiekvienos valstybės viešųjų finansų sistemą. Dėl šios priežasties valstybės [...]

Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija
Referatas Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija

Mano darbo tema – Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija. Šią temą pasirinkau, todėl, kad [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]