Užimtumo lygio senosiose ir naujosiose ES narėse palyginamoji analizė 1997 – 2007 metais

16 psl. / 3784 žod.

Ištrauka

Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 valstybių ir daugiau kaip 370 milijonų gyventojų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje.

Europos kūrimo procese socialinė ir užimtumo politika ilgai nesusilaukė ypatingo dėmesio. Tačiau ekonominių prioritetų persvara socialinės politikos atžvilgiu palaipsniui ėmė mažėti. 1997 m. pasirašius Amsterdamo sutartį, užimtumas pagaliau tapo tikru „Bendrijos interesu“. 1997 m. taip pat buvo priimta Europos užimtumo strategija (EUS), pagal kurią valstybės narės koordinuoja savo veiksmus šioje srityje. Jos nustato pagrindines gaires, kurias kasmet pateikia Europos Parlamentui. Parlamentas nurodo savo prioritetus šių gairių atžvilgiu, t. y. kokybiškų darbo vietų kūrimą, moterų ar pagyvenusių žmonių nediskriminavimą.

Darbo objektas – užimtumo lygis senosiose ir naujosiose ES narėse.

Darbo tikslas – atlikti užimtumo lygio senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos narių palyginamąją analizę 1997 – 2007 metais.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti svarbius ES užimtumo lygio teorinius aspektus.

2. Atlikti užimtumo lygio pagal lytį analizę 1997 – 2007 metais.

3. Atlikti užimtumo lygio augimą pagal lyti analizę 1997 – 2007 metais.

4. Atlikti seniausių darbuotojų užimtumo lygio pagal lyti analizę 1997 -2007 matais.

Darbo metodai - analizei atlikti buvo naudojami tokie metodai: mokslinių straipsnių ir internetinių šaltinių analizė, lyginamoji statistinių duomenų analizė.

Užimtumo lygio kėlimas yra efektyviausia priemonė, skatinanti ekonomikos augimą ir didinanti ekonomikos socialinę aprėptį, užtikrinant apsaugą tiems, kurie negali dirbti.

Viena pagrindinių ekonominių ir socialinių problemų yra gyventojų užimtumo didinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir nedarbo mažinimas. Šių klausimų sprendimas susijęs su šalies ekonomikos išsivystymo lygiu ir gamybos augimu.

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tebeegzistuojančius vyrų ir moterų užimtumo skirtumus, žemą vyresniojo amžiaus ir jaunų žmonių užimtumo lygį, kaip naujo integracinio požiūrio dalį


Reziumė

Autorius
gintarike27
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 10, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Ekonomika Referatas sejkutea
Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir prekybos balansas. Pati prekyba, anot lietuviškos laisvosios enciklopedijos,...