Politinių partijų jungimasis bei šio veiksmo įtaka partijų idealoginės tapatybės išsaugojimui

10 psl. / 2281 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Politinių formavimasis Lietuvoje susidūrė su sudėtingais procesais, kurie paveikė dabartinę situaciją partinėje sistemoje. Prieš susikuriant pirmajai Lietuvos Respublikai susiformavo ligi tol neegzistavusios politinės jėgos, kurių veikla buvo visiškai nuslopinta sovietmečiu. Visai ta atgimė devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai Lietuvą palietė M.Gorbačiovo vykdyta „Perestroika“. Vyko politinių partijų atkūrimo, formavimosi procesai. Vėliau sekė politinių partijų jungimasis, kuris neretai sukelia daugybę diskusijų. Taip pat iškilo naujos politinės partijos, kurios šiuo metu užima svarbią vietą Lietuvos politinėje sistemoje.Darbo problema. Lietuvos gyventojai yra nepatenkinti dabartinių politinių partijų veikla ir tai atsispindi ypač žemuose pasitikėjimo rodikliuose, tai siejama su menku politinių partijų tapatumu, kuris ryškus šiais laikais.Darbo objektas – politinės partijos Lietuvoje bei jų raida.Darbo tikslas – ištirti ar politinių partijų tapatumą įtakoja politinių partijų jungimasis. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:1. Apžvelgti politinių partijų formavimosi procesą;2. Aptarti politinių partijų dalyvavimą rinkimuose;3. Trumpai apžvelgti naujų politinių partijų „sėkmės istorijas“;4. Aptarti politinių partijų jungimąsi ir šio proceso įtaką partijų ideologijoms.Darbo metodai. Darbe taikomi tiek teoriniai (mokslinės literatūros analizė) bei apibendrinimo metodai. Remiamasi prof. dr. A.Krupavičiaus, doc. dr. A.Lukošaičio, doc. dr. A.Ramonaitės atliktais darbais, taip pat didelis dėmesys skiriamas kitų politologų: L.Bielinio, A.Navicko, V.Sinicos idėjomis, analizuojami Vyriausiosios Rinkimų Komisijos (VRK) sukaupti duomenys.Mano darbą sudaro 3 skyriai: „Politinių partijų Lietuvoje formavimasis bei partinės sistemos raida“, „Politinių partijų dalyvavimas rinkimuose“, „Politinių partijų jungimasis bei ideologijos“. Darbo apimtis: 10 lapų.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Politinių partijų Lietuvoje formavimasis bei partinės sistemos raida3
  • 2. Politinių partijų dalyvavimas rinkimuose4
  • 3. Politinių partijų jungimasis bei jų ideologijos5
  • Išvados7
  • Literatūros sąrašas8

Reziumė

Autorius
tntjustas
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Politinių partijų rūšys

Politologija Prezentacija 2009 m. astrida
R. Gunther ir L. Diamond straipsniu "Politinių partijų rūšys. Nauja tipologija" atlikta išsami partijų rūšių ir jų raidos analizė, apimanti 15 partijų rūšių...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Politinės partijos ir partinės sistemos

Politologija Prezentacija evitkus
Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka politiniam procesui? Kas yra partinė sistema?...