Socialiniai mokslai / Politologija

Politinių partijų jungimasis bei šio veiksmo įtaka partijų idealoginės tapatybės išsaugojimui

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas. Politinių formavimasis Lietuvoje susidūrė su sudėtingais procesais, kurie paveikė dabartinę situaciją partinėje sistemoje. Prieš susikuriant pirmajai Lietuvos Respublikai susiformavo ligi tol neegzistavusios politinės jėgos, kurių veikla buvo visiškai nuslopinta sovietmečiu. Visai ta atgimė devintojo dešimtmečio pabaigoje, kai Lietuvą palietė M.Gorbačiovo vykdyta „Perestroika“. Vyko politinių partijų atkūrimo, formavimosi procesai. Vėliau sekė politinių partijų jungimasis, kuris neretai sukelia daugybę diskusijų. Taip pat iškilo naujos politinės partijos, kurios šiuo metu užima svarbią vietą Lietuvos politinėje sistemoje.
Darbo problema. Lietuvos gyventojai yra nepatenkinti dabartinių politinių partijų veikla ir tai atsispindi ypač žemuose pasitikėjimo rodikliuose, tai siejama su menku politinių partijų tapatumu, kuris ryškus šiais laikais.
Darbo objektas – politinės partijos Lietuvoje bei jų raida.
Darbo tikslas – ištirti ar politinių partijų tapatumą įtakoja politinių partijų jungimasis. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:
1. Apžvelgti politinių partijų formavimosi procesą;
2. Aptarti politinių partijų dalyvavimą rinkimuose;
3. Trumpai apžvelgti naujų politinių partijų „sėkmės istorijas“;
4. Aptarti politinių partijų jungimąsi ir šio proceso įtaką partijų ideologijoms.
Darbo metodai. Darbe taikomi tiek teoriniai (mokslinės literatūros analizė) bei apibendrinimo metodai. Remiamasi prof. dr. A.Krupavičiaus, doc. dr. A.Lukošaičio, doc. dr. A.Ramonaitės atliktais darbais, taip pat didelis dėmesys skiriamas kitų politologų: L.Bielinio, A.Navicko, V.Sinicos idėjomis, analizuojami Vyriausiosios Rinkimų Komisijos (VRK) sukaupti duomenys.
Mano darbą sudaro 3 skyriai: „Politinių partijų Lietuvoje formavimasis bei partinės sistemos raida“, „Politinių partijų dalyvavimas rinkimuose“, „Politinių partijų jungimasis bei ideologijos“. Darbo apimtis: 10 lapų.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2281 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Lietuvoje formavimasis bei partinės sistemos raida3
  • 2. Politinių partijų dalyvavimas rinkimuose4
  • 3. Politinių partijų jungimasis bei jų ideologijos5
  • Išvados7
  • Literatūros sąrašas8

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?
Referatas Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?

Politinės partijos kiekvienoje šalyje užima svarbią dalį. Politinės partijos užtikrina pagrindinio atstovaujamosios demokratijos principo – [...]

Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?
Tyrimas Ar žmonės pasitiki politika ir politinėmis partijomis?

Tyrimo problema: Politika ir politinės partijos - bene viena aktualiausių temų Lietuvoje . Todėl svarbu [...]

Politinės partijos ir jų funkcijos
Referatas Politinės partijos ir jų funkcijos

Politologija – tai valstybės valdymo mokslas. Politikos mokslas – tai mokslas, aprašantis, nagrinėjantis ir analizuojantis [...]

Politinės partijos bei jų funkcijos
Referatas Politinės partijos bei jų funkcijos

Šiuolaikinėse valstybėse yra politinės partijos, kurios yra svarbios valstybės valdyme. Aktyvi visuomenės dalis dalijasi į [...]

Lietuvos politinės partijos  ir partinė sistema
Kursinis darbas Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi [...]

Politinės partijos ir partinės sistemos
Prezentacija Politinės partijos ir partinės sistemos

Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka [...]

Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu
Referatas Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu

Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių [...]

Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija
Referatas Politinės partijos ir partinės sistemsos: jų funkcijos, klasifikacija

 Šiuolaikinėse valstybėse yra politinių partijų, kurios labai svarbios valstybės valdyme. Visuomenėje yra grupės, kurios susiburia [...]

Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu
Referatas Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų [...]

Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose
Rašinys Makevializmo apraiškos LR politinėse partijose

Savaime suprantama, jog makiavelizmo apraiškas sunku būtų aptarti ar apibūdinti nieko nežinant apie makiavelizmo terminą.

Politinių partijų rūšys
Prezentacija Politinių partijų rūšys

R. Gunther ir L. Diamond straipsniu "Politinių partijų rūšys. Nauja tipologija" atlikta išsami partijų rūšių [...]

Politinės partijos ir politinės organizacijos
Kursinis darbas Politinės partijos ir politinės organizacijos

Demokratinis politinis režimas neįsivaizduojamas be politinių partijų. Politinės partijos suteikia galimybę visiems visuomenės sluoksniams dalyvauti [...]

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste
Kursinis darbas Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant [...]

Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje
Referatas Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

Ypač svarbų vaidmenį visuomenės politiniame gyvenime vaidina jo pagrindinis elementas ir vienas iš svarbiausių visuomenės [...]