Socialiniai mokslai / Politologija

Atominė bomba ir Šaltojo karo pradžia

0 atsiliepimų
Autorius:

Branduolinio ginklo sukūrimas laikomas viena iš priežasčių, lėmusių dvipolės tarptautinės sistemos susiformavimą. Taip pat suvokiama, jog atominės bombos panaudojimas mus atvedė prie Antrojo Pasaulinio karo pabaigos bei naujo etapo – Šaltojo karo. Jo metu susiformavo dvi supervalstybės – JAV bei ją besivejanti Sovietų Sąjunga. Anksčiau pasaulyje vyravusi Didžioji Britanija tapo JAV sąjungininke, Vokietija prarado ankstesnę grėsmę, o Prancūzija gydėsi karo žaizdas.
Šaltojo karo priežasties negalima išsivaizduoti nenagrinėjant daug ankstesnių priežasčių, kurios nemažai lėmė tai, kad kilo, ir vis didėjo trintis tarp SSRS ir JAV, nereikėtų pamiršti ir to, kad jos visų pirma skyrėsi ne tik geografine padėtimi, bet ir ideologine pasaulėžiūra į beveik visą tuometinį pasaulį, kas lėmė didelius tarpusavio prieštaravimus.
Šio darbo tikslas yra aptarti Šaltojo karo priežastis, pagrindinę reikšmę suteikiant branduolinio ginklo sukūrimui. Tam buvo iškelti uždaviniai:
1. Apžvelgti tarptautinę situaciją prieš prasidedant .
2. Aptarti branduolinio ginklo kūrimo procesą.
3. Išnagrinėti JAV bei Sovietų Sąjungos diplomatinius santykius pasibaigus karui.
Darbe bus taikomi tiek teoriniai (mokslinės literatūros analizė) bei apibendrinimo metodai bei remiamasi tiek pirminiais, tiek antriniais šaltiniais.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4997 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Vakarų ir rytų priešpriešos užuomazga4
 • 1.1. JAV požiūris į SSRS5
 • 1.2. Socialistinis požiūris į JAV……………………………………… ……………………….7
 • 2. Rusijos diplomato Novikovo telegrama, 1946 spalio 27d………………………………… …9
 • 3. JAV diplomato Kennan telegrama, 1946 vasario 22d…………………………………………10
 • 4. Situacija prieš Šaltąjį karą11
 • 5. Branduolinio ginklo kūrimas ir Šaltojo karo pradžia……………… ………………………12
 • 6. JAV ir Sovietų Sąjungos diplomatiniai santykiai14
 • 6.1. Korėjos karas – grėsmė prasidėti naujam karui………………………………… ……….15
 • Išvados16
 • Literatūros sąrašas17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Atominė bomba ir Šaltojo Karo pradžia
Kursinis darbas Atominė bomba ir Šaltojo Karo pradžia

Stebėdami dinamišką ir daugiapolę tarptautinę sistemą sunkiai galime įsivaizduoti, jog praėjusio amžiaus viduryje, po Antrojo [...]

Kaip realizmo teorija aiškina Šaltojo karo pabaigą?
Prezentacija Kaip realizmo teorija aiškina Šaltojo karo pabaigą?

Realizmas (politinis) – tarptautinės politikos esmės aiškinimo nuostata, pagal kurią svarbiausi tarptautinės politikos veikėjai yra [...]

Šaltojo karo pradžia ir Europos padalinimas II Pasauliniam Karui pasibaigus
Referatas Šaltojo karo pradžia ir Europos padalinimas II Pasauliniam Karui pasibaigus

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui iškilo dvi supervalstybės (JAV ir SSRS), tarp kurių išaugo didelė įtampa [...]

Dekolonizacija Artimųjų ir Vidurio Rytų Regione kaip Šaltojo Karo veiksnys
Kursinis darbas Dekolonizacija Artimųjų ir Vidurio Rytų Regione kaip Šaltojo Karo veiksnys

Po II pasaulinio karo nusistovėjęs tiek žmogiškųjų, tiek tarptautinių santykių tonas tapo parankia medžiaga akademiniam [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. SSRS raida šaltojo karo metais
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. SSRS raida šaltojo karo metais

SSRS raidos 1945-1953mm.bruožai: pramonė ir žemės ūkis Stalininė vidaus politika Kultūros ir mokslo padėtis SSRS “atšilimo” 1953-1964m. SSRS “stagnacijos ir [...]

Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais
Prezentacija Socializmo sistema ir jos raida šaltojo karo metais

Komunistų valdžios įsitvirtinimas Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse Stalininio socializmo statybos Europos “liaudies demokratijos” šalyse [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Dekolonizacija ir trečiasis pasaulis
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Dekolonizacija ir trečiasis pasaulis

Trumpa pasaulio dalybų istorija Kolonijinė sistema tarpukaryje Kolonijinės sistemos suirimo po Antrojo pasaulinio karo priežastys Svarbiausi kolonijinės [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Antroji Lietuvos sovietizacija
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Antroji Lietuvos sovietizacija

Lietuvos reokupacija ir jos aplinkybės Teroras- sovietinio režimo įtvirtinimo priemonė Sovietinio Lietuvos valdymo sistema Ekonominiai socialiniai pertvarkymai Kultūrinio [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Neginkluoto pasipriešinimo apraiškos sovietinėje Lietuvoje

Neginkluoto pasipriešinio formavimosi aplinkybės Neginkuoto pasipriešinimo formos Tikinčiųjų teisių gynimo sąjūdis Disidentinis sąjūdis ir jo formos [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje

Ginkluoto pasipriešinimo aplinkybės, priežastys ir tikslai Partizanininio pasipriešinimo slopintojai Pasipriešinimo etapai ir jų charakteristika Partizaninio pasipriešinimo struktūra, vadovybė LLKS [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Lietuva “atšilimo” ir stagnacijos metais
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Lietuva “atšilimo” ir stagnacijos metais

Politinio gyvenimo permainos “atšilimo” laikotarpyje Ūkinio gyvenimo raidos prieštaringumai:pramonė, žemės ūkis Kultūrinio gyvenimo modernėjimas ir jo kontrolė Valdymo [...]

Pradinis Antrojo pasaulinio karo etapas
Prezentacija Pradinis Antrojo pasaulinio karo etapas

Antro pasaulinio karo etapai:pradinis karo etapas Vokietijos ir SSRS agresija prieš Lenkiją ir karinis politinis bendradarbiavimas [...]

Martino Buberio straipsnio „Tarpžmogiškumo pradai“ refleksija
Rašinys Martino Buberio straipsnio „Tarpžmogiškumo pradai“ refleksija

http://www.ku.lt/sociologija/files/1998-_2_-36-43.pdf , remtasi šiuo straipsniu. Martino Buberio straipsnyje „Tarpžmogiškumo pradai“, gvildenamas buvimo ir atrodymo dvilypumas.

Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje
Referatas Lietuvos valstybės karinis potencialas Antrojo Pasaulinio karo pradžioje

Pagrindinis šio darbo probleminis klausimas – koks buvo Lietuvos karinis potencialas prasidėjus kariniam konfliktui ir [...]