Socialiniai mokslai / Teisė

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo teisės gali būti apribotos tik išimtiniais įstatymo ar teismo sprendimo nustatytais atvejais, jei tokie apribojimai yra būtini siekiant apsaugoti viešąją tvarką, visuomenės moralės principus, visuomenės narių sveikatą, gyvybę, turtą, teises ir teisėtus interesus. Be to būtina pabrėžti, jog darbo teisės principai turi didelę reikšmę ir įtaką teisės kūrybai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2967 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • I. ĮVADAS
 • II. DARBO TEISĖS PRINCIPŲ SĄVOKA
 • III. DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGLAMENTAVIMO PRINCIPAI:
 • 1. asociacijų laisvė;
 • 2. laisvė pasirinkti darbą;
 • 3. valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą;
 • 4. darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeimyninės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis;
 • 5. saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas;
 • 6. teisingas apmokėjimas už darbą;
 • 7. visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas;
 • 8. darbo santykių stabilumas;
 • 9. darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes;
 • 10. kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus;
 • 11. kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybė už įsipareigojimus.
 • IŠVADOS
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas
Diplominis darbas Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė
Kursinis darbas Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės [...]

Vartotojų teisių reglamentavimas
Referatas Vartotojų teisių reglamentavimas

Šiandien Lietuvoje labai vertinamos ir ginamos asmenų teisės ir jų interesai. Kiekvienas iš mūsų turime [...]

Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.
Referatas Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.

Tikslas – Pateikti informacija apie savanoryste Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Taip pat pateikti savanoriškos [...]

Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai
Referatas Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai

Teisinė atsakomybė – tai teisės normų numatyta subjekto pareiga už padarytą teisės pažeidimą patirti valstybinio [...]

Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas
Diplominis darbas Darbo teisių ir pareigų įgyvendinimo praktikoje vertinimas

Darbo subjektai turi galimybę pasirinkti teisėtas, pagrįstas ir protingas priemones įgyvendinti savo teises ir vykdyti [...]

Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas

Elektroninė sutartis - tai sandoriai, sudaryti ir vykdytini elektroninėmis, optinėmis ar panašiomis priemonėmis atviruose, globaliuose [...]

Audito teisinis reglamentavimas Lietuvoje
Referatas Audito teisinis reglamentavimas Lietuvoje

Valstybinis auditas yra itin svarbi šalies kontrolės priemonė, kuri padeda tinkamai valdyti išteklius. Priklausymas Europos [...]

Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas
Referatas Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas

Po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos buvo susidomėta žmogaus ir piliečio teisėmis bei laisvėmis. Tačiau tuo metu [...]

Darbo teisės principai
Referatas Darbo teisės principai

Šiuolaikinėje visuomenėje tiek dirbantis žmogus, tiek darbdavys yra priversti susidurti su darbo teise [...]

Giminystės ryšių nustatymas, jų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Giminystės ryšių nustatymas, jų teisinis reglamentavimas

Mokslo pažanga leidžia tyrinėti žmogaus genomą ir iš jo rinkti informaciją. Žmogaus genomas apima visą [...]

Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]