Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

12 psl. / 2967 žod.

Ištrauka

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo teisės gali būti apribotos tik išimtiniais įstatymo ar teismo sprendimo nustatytais atvejais, jei tokie apribojimai yra būtini siekiant apsaugoti viešąją tvarką, visuomenės moralės principus, visuomenės narių sveikatą, gyvybę, turtą, teises ir teisėtus interesus. Be to būtina pabrėžti, jog darbo teisės principai turi didelę reikšmę ir įtaką teisės kūrybai.


Turinys

 • I. ĮVADAS
 • II. DARBO TEISĖS PRINCIPŲ SĄVOKA
 • III. DARBO SANTYKIŲ TEISINIO REGLAMENTAVIMO PRINCIPAI:
 • 1. asociacijų laisvė;
 • 2. laisvė pasirinkti darbą;
 • 3. valstybės pagalba asmenims, įgyvendinant teisę į darbą;
 • 4. darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeimyninės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis;
 • 5. saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymas;
 • 6. teisingas apmokėjimas už darbą;
 • 7. visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas;
 • 8. darbo santykių stabilumas;
 • 9. darbo įstatymų bendrumas ir jų diferenciacija pagal darbo sąlygas ir darbuotojų psichofizines savybes;
 • 10. kolektyvinių derybų laisvė siekiant suderinti darbuotojų, darbdavių ir valstybės interesus;
 • 11. kolektyvinių sutarčių šalių atsakomybė už įsipareigojimus.
 • IŠVADOS
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
moksliuke
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2012
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Teisė Diplominis darbas 2006 m. loretta
Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 m. pradžios įsigaliojęs darbo kodeksas tarsi pažymi etapą,...