Socialiniai mokslai / Teisė

Pilietybė, jos esmė. Pilietybės įgijimas, netekimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Pilietybė yra suverenios valstybės atributas. Pilietybė nėra vien formali teisės kategorija, ji visada neatsiejamai susijusi su suvereniteto, nacionalinio identiteto, politinės santvarkos, asmenų teisių ir laisvių klausimais. Pagal 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją kiekvienas žmogus turi teisę į pilietybę (15 str. 1 d.). 1989 m. Vaiko teisių konvencijoje nustatyta, kad ,,valstybės dalyvės įsipareigoja gerbti vaiko teisę išsaugoti savo identiškumą, įskaitant pilietybę” (8 str. 1 d.). Pagal 1961 m. Konvenciją dėl atvejų be pilietybės sumažinimo kiekviena Susitariančioji valstybė privalo suteikti savo pilietybę kiekvienam jos teritorijoje gimusiam asmeniui, kuris priešingu atveju būtų apatridas (1 str. 1 d .). Nors tarptautinėje teisėje įtvirtintas principas, jog kiekviena valstybė gali apibrėžti, kas yra jos piliečiai, vis dėl to valstybės nėra visiškai laisvos savo nacionaliniais įstatymais ar sudarytomis tarptautinėmis sutartimis nustatydamos pilietybės teisinį reguliavimą. Šis teisinis reguliavimas turi užtikrinti žmogaus teisės į pilietybę įgyvendinimą, atitikti tarptautines konvencijas, paprotinę tarptautinę teisę ir visuotinai pripažįstamus teisės principus, susijusius su pilietybe. Pasak R. Brubaker, kiekviena moderni valstybė per pilietybę atskiria piliečius nuo užsieniečių ,,konceptualiai aiškiai, teisiškai ir ideologiškai įpareigojančiai “, ,,valstybė siekia turėti atskirą apribotą pilietiją, ji pretenduoja į legitinumą, siekdama išreikšti ir palaikyti tos pilietybės interesus”. Pilietybė visada neatsiejamai susijusi su suvereniteto, nacionalinio identiteto, politinės santvarkos ir asmens teisių bei laisvių klausimais. Pilietybė nėra vien formali teisės kategorija. Tai nepertraukiamas ir nuolat funkcionuojantis asmens ir valstybės teisinis ryšys. Kiekviename iš apibūdinimų yra nurodomi požymiai, atspindintys tam tikrus labai svarbius pilietybės aspektus. Tikriausiai būtent dėl to nei Lietuvos Konstitucijoje, nei Pilietybės įstatyme nėra pateiktas pilietybės apibrėžimas. Visapusiškai atskleisti pilietybės sampratą gali tik įvairių požymių visuma.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2235 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. PILIETYBĖ. PILIETYBĖS ESMĖ3
  • Pilietybę reglamentuojančios teisės normos4
  • 2. PILIETYBĖS ĮGIJIMAS IR NETEKIMAS5
  • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė
Referatas Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė

Kiekviena šiuolaikinė valstybė turi savo pilietybės institutą. Su piliečio statusu ją sieja tam tikros teisės [...]

Ar dviguba pilietybė yra konstitucinė vertybė?
Rašinys Ar dviguba pilietybė yra konstitucinė vertybė?

Norėdami išsiaiškinti ryšį tarp dvigubos pilietybės ir Konstitucinės vertybės pirmiausia reikia išsiaiškinti pagrindines sąvokas: pilietybė [...]

Referatas "Šengeno erdvė" ir Europos pilietybė

Nuo 2004 metų Lietuva tapo Europos Sąjungos, o nuo 2007 m. - pilnateise Šengeno erdvės [...]

Pilietybės samprata
Prezentacija Pilietybės samprata

Kas sudaro pilietybės instituto turinį? Koks piliečio teisių ir pareigų santykis? Kaip galima įgyti pilietybę ir jos [...]

Pilietybės suteikimas išimtine tvarka
Kursinis darbas Pilietybės suteikimas išimtine tvarka

Pilietybė – nuolatinis asmens teisinis ryšys su valstybe yra svarbus asmens konstitucinio teisinio statuso elementas.

Pilietybės institutas Lietuvoje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvoje

“Pilietybės teisės ir pareigos gali ilgainiui kisti. Tačiau visomis sąlygomis jos yra ne tik viešos [...]

Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje

Pilietybės institutas turi labai gilias sąsajas su pačia valstybės samprata. Valstybės egzistencija yra yra neįmanoma [...]

Pilietybės suteikimo išimties tvarka problematika
Referatas Pilietybės suteikimo išimties tvarka problematika

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai bei pati pilietybės problema pradėta nagrinėti XX amžiaus pradžioje, 1918 m.

Pilietybės instituto Europoje susiformavimas
Referatas Pilietybės instituto Europoje susiformavimas

Pilietybės institutas visų pirma yra neatsiejama kiekvienos suverenios valstybės dalis. Be piliečių neegzistuotų ir pati [...]

Pilietybės suteikimas išimties tvarka
Kursinis darbas Pilietybės suteikimas išimties tvarka

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai bei pati pilietybės problema pradėta nagrinėti XX amžiaus pradžioje, 1918 m.

Mokesčių vengimas ir slėpimas. Pažeidimų esmė, skirtumai, problemos
Diplominis darbas Mokesčių vengimas ir slėpimas. Pažeidimų esmė, skirtumai, problemos

Temos aktualumas. Mokesčių slėpimas bei vengimas viena aktualiausių problemų, kai kalbame apie biudžeto deficitą, mokesčių [...]

Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė
Prezentacija Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė

Išanalizuoti baudžiamosios teisės sąvoką ir esmę. [...]

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime
Prezentacija Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės [...]

Politikos ir politologijos esmė
Prezentacija Politikos ir politologijos esmė

Kas yra politika? Kas yra politologija? [...]