Planavimas ir planai

17 psl. / 3908 žod.

Ištrauka

Priėmus vadybos sprendimą, pirmasis vadybos veiksmas, siekiant, kad tas sprendimas būtų pavaldinių pastangomis įgyvendintas, yra planavimas. Kai kas mano, kad planavimas verslo aplinkos sąlygomis yra bevertis. Vos kažką suplanuoji, viską tenka keisti. Tačiau yra atvirkščiai. Planuojant maksimaliai sumažinama rizika ir netikrumas, o šiandien šito labiausiai ir reikia. Rūpestingas planavimas leidžia organizacijai pasirengti pokyčiams.Planavimas padeda apibrėžti savo tikslus ir veiklą. Jis leidžia parengti veiklos standartus, o palyginę gautus rezultatus su standartais, vadovai turi galimybę pamatyti, kaip organizacija eina tikslo link.Planai turi būti lankstūs, kad galima būtų prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Pavyzdžiui, planuojant padidinti vežėjų firmos krovininių automobilių parką, būtina atsižvelgti į galimą kuro kainų padidėjimą.Planavimas yra esminis dalykas siekiant ilgalaikio bendrovės išgyvenimo, kadangi jis padeda nustatyti naudingiausius ribotų išteklių paskirstymo tarp konkuruojančių tikslų būdus.Tyrimo objektas - strateginiai, taktiniai, operatyviniai planai ir tikslai.Referato tikslas – apžvelgti strateginius, taktinius, operatyvinius planus ir tikslus.Referato uždaviniai:1) pateikti planavimo sampratą;2) apžvelgti strateginius tikslus;3) apžvelgti strateginius, taktinius, operatyvinius planus.Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PLANAVIMO ESMĖ4
  • 2. TIKSLAI9
  • 3. PLANAI12
  • 3.1 Strateginiai planai12
  • 3.2 Taktiniai planai13
  • 3.3 Operatyviniai planai14
  • IŠVADOS16
  • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
ecstazy
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 13, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Vadyba Kursinis darbas kateivaite
Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio planavimo proceso aspektai: strateginio planavimo samprata, strateginio planavimo...

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

Planavimo svarba

Vadyba Prezentacija 2014 m. laurute.2302
Aptariama planavimo svarba ir reikšmė organizacijai, remiantis įmonės "Lietuvos energija" pavyzdžiu.

Strateginis valdymas ir strateginis planavimas

Vadyba Kursinis darbas guoba
Temos aktualumas. Šiuolaikinė įmonė turi būti nuolat pasiruošusi atremti visus rinkos pokyčius ir konkurentų smūgius. Savo tikslų įmonė privalo siekti ryžtingai ir apgalvotai,...

Įmonėx veiklos taktinis planavimas

Vadyba Referatas 2014 m. karmis2
Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai planuoti....