Akcinių bendrovių „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“ investicinė analizė

23 psl. / 2373 žod.

Ištrauka

Finansinės investicijos tai finansinio turto, tokio kaip akcijos (nuosavybės vertybiniai popieriai), obligacijos bei kiti skolos vertybiniai popieriai, banko depozitai, draudimo polisai, investiciniai fondai ir kiti, įsigijimas siekiant ateityje gauti pajamas arba pelną dėl padidėjusios šio turto vertės. Finansinės investicijos daugiausia yra vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę investuoti į kokį nors materialųjį ar nematerialųjį turtą netiesiogiai. Visų finansinių investicijų tikslas yra pelnas ir visos investicijos yra susijusios su tam tikra rizika.

Tikslas: išanalizuoti akcinių bendrovių, „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“ investicinius rodiklius pagal šių bendrovių mėnesines akcijų kainas.

Uždaviniai:1. Pristatyti akcinių bendrovių, „Apranga“, „Rokiškio sūris“ ir „Vilniaus baldai“veiklą;2. Aprašyti ir apskaičiuoti šių akcinių bendrovių investavimo bei portfelio grąžas ir rizikas;3. Aprašyti pasirinktą investavimo strategiją;4. Atlikti techninę analizę;5. Atlikti fundamentinę analizę.

Metodai: mokslinės teorijos literatūros ir kitų informacinių šaltinių analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AKCINIŲ BENDROVIŲ, „APRANGA“, „ROKIŠKIO SŪRIS“ IR „VILNIAUS BALDAI“ PRISTATYMAS4
 • 2. INVESTAVIMO GRĄŽA IR RIZIKA6
 • 3. INVESTAVIMO STRATEGIJA10
 • 4. TECHNINĖ ANALIZĖ11
 • 5. FUNDAMENTINĖ ANALIZĖ16
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA19
 • PRIEDAI20
 • 1 priedas. "Apranga" 2007-2012 m. mėnesinės akcijų kainos
 • 2 priedas. "Rokiškio sūris" 2007-2012 m. mėnesinės akcijų kainos
 • 3 priedas. "Vilniaus baldai" 2007-2012 m. mėnesinės akcijų kainos

Reziumė

Autorius
-anomis-
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 1, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Pirkejų skolų analizė ir vertinimas AB "Vilniaus Baldai"

Finansai Referatas darbaidarbeliai
Dabartiոiu metu vis ԁiոamiškiau keičiasi ekoոomiոė situacija. Diԁėja visuomeոės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau ԁiegiamos ոaujos techոologijos, iոovatyvios iԁėjos, platėja ir ԁiԁėja iոformaciոiai...