Žmoniškųjų išteklių valdymo procedūros

21 psl. / 3770 žod.

Ištrauka

Žmoniškieji ištekliai plačiąja prasme, tai šalies gyventojai, darbo ištekliai ir siaurąja prasme, tai darbo jėga. Žmoniškųjų išteklių vadyba, tai vienas svarbiausių šiuolaikinės organizacijos valdymo efektyvumą užtikrinančių veiksnių. Organizacija, kuri siekia turėti kokybiškus darbuotojus, turi orientuojantis į žmoniškųjų išteklių naudojimo efektyvumą. Tai įmanoma pasiekti įdiegus žmoniškųjų išteklių vadybos sistemą, susidedančią iš nuoseklių strateginio valdymo bei organizavimo procedūrų komplekso.

Darbo tikslas – išnagrinėti žmoniškųjų išteklių valdymo procedūras.

Darbo uždaviniai:1. Aprašyti žmoniškųjų išteklių valdymo planavimo procedūrą;2. Apibūdinti žmoniškųjų išteklių paieškos, atrankos bei adaptacijos procedūras;3. Aprašyti žmoniškųjų išteklių vertinimo ir kompetencijų valdymo procedūras;4. Apibūdinti mokymo ir ugdymo procedūras;5. Apibūdinti žmoniškųjų išteklių karjeros valdymo procedūrą;6. Aprašyti motyvavimo ir rezultatų valdymo procedūras.

Metodai: mokslinės teorijos literatūros ir kitų informacinių šaltinių analizė.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMAS4
  • 2. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PAIEŠKA, ATRANKA IR ADAPTACIJA8
  • 3. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ VALDYMAS10
  • 4. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ MOKYMAS IR UGDYMAS12
  • 5. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ KARJEROS VALDYMAS14
  • 6. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ MOTYVAVIMAS IR REZULTATŲ VALDYMAS16
  • IŠVADOS18
  • LITERATŪRA19
  • Priedas. Darbas – svajonė, darbas - bausmė

Reziumė

Autorius
-anomis-
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgp 1, 2014
Apimtis
21 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vadyba Referatas donatak
Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai reiškia, kad joje vykstantys procesai – planavimas, organizavimas,...

Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje

Vadyba Kursinis darbas loretta
Temos aktualumas – Pastaraisiais metais privačios bei valstybinės įmonės vis daugiau dėmesio skiria įmonės darbuotojams, jų atrankai. Anksčiau darbdaviai pirmiausia investuodavo į technologijas,...

Žmoniškųjų išteklių vystymas

Vadyba Referatas 2013 m. ennija
Žmogiškasis kapitalas, žmogiškieji ištekliai ekonomikoje - esminis ekonomikos, ekonominės veiklos veiksnys. Tai žmonių išsilavinimas, profesija ir patyrimas, kuris yra gamybos pagrindas; tai mokymusi...