Ekonomika ir verslas / Finansai

Kredito unijų raida ir veiklos Lietuvos kredito sistemoje įvertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Visame pasaulyje savo veiklą intensyviai plėtoja kredito unijos: vykdo įvairius projektus, teikia paslaugas, savo lėšomis remia verslo pradžią ir plėtrą.
Lietuvoje kredito unijos pradėjo veikti nuo 1994 m., padedant Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinėms vystymo agentūroms. Kredito unijų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (toliau – įstatymas), kuris buvo priimtas 2000 metų gegužės 18 d.
Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta kredito įstaiga, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai moka pajų. Kredito unijos minimalus pajinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 15000 litų pajinis kapitalas sudaromas iš Kredito unijos steigėjų bei jos narių pajinių įmokų. Savitarpio paskolos yra išduodamos iš Kredito unijoje sukauptų pinigų savo nariaims.
Kredito unijos gali užsiimti tokia veikla:
 Priimti terminuotus ir neterminuotus indėlius;
 Duoti savo nariaims ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas;
 Diskontuoti, inkasuoti vekselius;
 Investuoti laisvas lėšas į vertybinius popierius;
 Iki įstos į Centrinę kredito uniją, skolinti pinigus kitoms Kredito unijoms ir užsiimti kita veikla.
Kredito unija gali suteikti ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas buitinės paskirties daiktams įsigyti, kilnojamam ir nekilnojamam turtui įsigyti, ūkinei, profesinei veiklai bei smulkiajam ir vidutiniui verslui pradėti ir plėtoti. Paskola vienam nariui negali viršyti dešimteriopo narės pajaus dydžio bei 10 proc. Kredito unijoje sukauptų indėlių ir Kredito unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio Kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu. Paskola turi būti garantuota įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija. Kredito unijose savo indelius gali laikyti ir gyventojai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3329 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • VARTOJAMOS SĄVOKOS3
 • ĮVADAS4
 • 1. KREDITO UNIJŲ RAIDA5
 • 1.1 Lietuvos kredito unijų judėjimas po Nepriklausomybės atgavimo6
 • 1.2 Asociacija Lietuvos Kredito Unijos7
 • 1.3 Centrinė Kredito Unija7
 • 2. VEIKLOS LIETUVOS KREDITO SISTEMOJE ĮVERTINIMAS9
 • 2.1 Kredito unijų ir konkurentų produktų palyginimas9
 • 2.2 Lietuvos centrinės kredito unijos veikla10
 • 2.3 Kredito unijų veikla11
 • 2.4 Bankų veikla12
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos kredito sistema ir veiklos teisiniai pagrindai
Referatas Lietuvos kredito sistema ir veiklos teisiniai pagrindai

Kiekviena šalis, jos gyventojai ir įmonės bei organizacijos, veikiančios šalies teritorijoje, nuolat susiduria su finansiniais [...]

Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai
Kursinis darbas Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai

Šiame semestro darbe analizuojamos Lietuvos Respublikos kredito unijos. Kredito unijos sąvoka traktuojama kaip kooperatiniais [...]

Lietuvos kredito sistema
Kursinis darbas Lietuvos kredito sistema

Kredito sąvoka kilo iš lotynų kalbos žodžio “credo”, “credere” ir reiškia tikėti, pasitikėti. Italų kalboje [...]

Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.
Referatas Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla 2010-2012 m.

Kredito įstaiga – įmonė ar įstaiga arba šalyje [...]

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje
Diplominis darbas Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuvos mokesčių sistemos raida
Referatas Lietuvos mokesčių sistemos raida

Darbas yra 95% baigtas. Jame sužymėti taisytini dalykai. Mokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės [...]

Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas
Prezentacija Kredito unijų valdymas, vidaus kontrolė, planavimas

žKredito unija – kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius ir socialinius poreikius ir turi [...]

Stabdžių sistemos remonto padalinio investicijų poreikis ir veiklos ekonominis įvertinimas
Referatas Stabdžių sistemos remonto padalinio investicijų poreikis ir veiklos ekonominis įvertinimas

Automobilių stabdžių sistema leidžia saugiai sustabdyti važiuojantį automobilį, sumažinti jo greitį arba išlaikyti stovintį automobilį [...]

Būsto kreditavimas, jo veiksniai, lemiantys gyventojų būsto kreditavimą
Referatas Būsto kreditavimas, jo veiksniai, lemiantys gyventojų būsto kreditavimą

Temos aktualumas: Šiais laikais situacija Lietuvoje yra tokia, kad be bankų ir jų teikiamų paslaugų, žmonės [...]

Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje
Referatas Būsto kreditavimo ypatumai Lietuvoje

Daug kas pasikeitė nekilnojamojo turto rinkoje nuo to laiko, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare.

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Kredito ciklai Lietuvoje 2000 - 2010 metais
Diplominis darbas Kredito ciklai Lietuvoje 2000 - 2010 metais

Tyrimo aktualumas. Šiuolaikiniame ekonominiame gyvenime bankų kreditavimo sistema vaidiną labai svarbų vaidmenį. Komercinių bankų teikiami [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Kredito unijos Lietuvoje
Tyrimas Kredito unijos Lietuvoje

 Darbo tikslas: išsamiai išsiaiškinti kas yra kredito unija ir išsiaiškinti fizinių asmenų nuomonę bei žinias [...]