Kredito unijų raida ir veiklos Lietuvos kredito sistemoje įvertinimas

15 psl. / 3329 žod.

Ištrauka

Visame pasaulyje savo veiklą intensyviai plėtoja kredito unijos: vykdo įvairius projektus, teikia paslaugas, savo lėšomis remia verslo pradžią ir plėtrą. Lietuvoje kredito unijos pradėjo veikti nuo 1994 m., padedant Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinėms vystymo agentūroms. Kredito unijų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (toliau – įstatymas), kuris buvo priimtas 2000 metų gegužės 18 d. Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta kredito įstaiga, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai moka pajų. Kredito unijos minimalus pajinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 15000 litų pajinis kapitalas sudaromas iš Kredito unijos steigėjų bei jos narių pajinių įmokų. Savitarpio paskolos yra išduodamos iš Kredito unijoje sukauptų pinigų savo nariaims.Kredito unijos gali užsiimti tokia veikla: Priimti terminuotus ir neterminuotus indėlius; Duoti savo nariaims ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas; Diskontuoti, inkasuoti vekselius; Investuoti laisvas lėšas į vertybinius popierius; Iki įstos į Centrinę kredito uniją, skolinti pinigus kitoms Kredito unijoms ir užsiimti kita veikla.Kredito unija gali suteikti ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas buitinės paskirties daiktams įsigyti, kilnojamam ir nekilnojamam turtui įsigyti, ūkinei, profesinei veiklai bei smulkiajam ir vidutiniui verslui pradėti ir plėtoti. Paskola vienam nariui negali viršyti dešimteriopo narės pajaus dydžio bei 10 proc. Kredito unijoje sukauptų indėlių ir Kredito unijos paimtų paskolų sumos, nustatytos paskutinio Kredito unijos buhalterinio balanso pagrindu. Paskola turi būti garantuota įkeitimu, hipoteka, laidavimu arba garantija. Kredito unijose savo indelius gali laikyti ir gyventojai.


Turinys

 • TURINYS2
 • VARTOJAMOS SĄVOKOS3
 • ĮVADAS4
 • 1. KREDITO UNIJŲ RAIDA5
 • 1.1 Lietuvos kredito unijų judėjimas po Nepriklausomybės atgavimo6
 • 1.2 Asociacija Lietuvos Kredito Unijos7
 • 1.3 Centrinė Kredito Unija7
 • 2. VEIKLOS LIETUVOS KREDITO SISTEMOJE ĮVERTINIMAS9
 • 2.1 Kredito unijų ir konkurentų produktų palyginimas9
 • 2.2 Lietuvos centrinės kredito unijos veikla10
 • 2.3 Kredito unijų veikla11
 • 2.4 Bankų veikla12
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI15

Reziumė

Autorius
nujoptvaimat
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 5, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Kredito unijų veiklos principai ir ypatumai

Finansai Kursinis darbas baltojipuga
Šiame semestro darbe analizuojamos Lietuvos Respublikos kredito unijos. Kredito unijos sąvoka traktuojama kaip kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija. 62 Lietuvoje veikiančias kredito unijas...

Lietuvos kredito sistema

Finansai Kursinis darbas 2009 m. indruuu
LIETUVOS KREDITO SISTEMA Buhalterinės apskaitos ir finansų kursinis darbas. Darbas yra labai rimto pobūdžio, gautas aukštas įvertinimas.

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2011 m. rasa13
TEMOS AKTUALUMAS. Pasaulyje sparčiai besivystant globalizacijos procesui, labai suaktyvėjo tarpusavio šalių ekonominiai santykiai. Po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvą kaip ir kitas mažesnes...