ES kaimo plėtros politika

15 psl. / 3359 žod.

Ištrauka

Daugiau kaip 91 % Europos Sąjungos teritorijos užima kaimo vietovės. Jos naudingos daugeliu aspektų: gaunamos svarbiausios žaliavos; naudojamos poilsiui ir pramogoms; svarbios kovojant su klimato kaita; svarbios kaip darbo ir gyvenimo vietos. Europos Sąjunga vykdo kaimo plėtros politiką, kuri padeda daug nuveikti kaimo vietovių bei jose gyvenančių ir dirbančių žmonių labui. Europos Sąjungos kaimo plėtros politika siekiama spręsti kaimo vietovėms tenkančius uždavinius ir vystyti šių vietovių potencialą.Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsiveria galimybė gauti didelę paramą iš ES struktūrinių fondų. Parama kaimo plėtrai gali būti didesnė negu tiesioginės išmokos už žemės ūkio produkciją. Didesnę reikšmę įgyja įvairūs infrastruktūros ir socialiniai projektai. Palyginti su išsivysčiusiomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuvos kaimo infrastruktūra yra žemo lygio. Tai reiškia, kad atsiveria didelės galimybės patenkinti mūsų šalies poreikius ir pagerinti kaimo padėtį.Šiame darbe aptariama Europos Sąjungos vykdoma kaimo plėtros politika ir jos svarba, Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metais strategijos.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • 1. TEORINĖ DALIS3
  • 1. 1. Europos Sąjungos kaimo plėtros politika3
  • 2. ANALITINĖ DALIS7
  • 2. 1. Lietuvos kaimo plėtros SSGG analizė7
  • 2. 2. Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. strategija9
  • 2. 3. Kaimo plėtros 2007 – 2013 m. strategijos įgyvendinimo apžvalga13
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
vaivai
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 7, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos kaimo plėtros politika

Vadyba Referatas 2013 m. vaivai
Daugiau kaip 91 % Europos Sąjungos teritorijos užima kaimo vietovės. Jos naudingos daugeliu aspektų: gaunamos svarbiausios žaliavos; naudojamos poilsiui ir pramogoms; svarbios kovojant...

Kokybės vadybos aprėpties plėtra

Vadyba Prezentacija 2016 m. evitkus
Straipsnyje analizuojami pasaulio ekonomikos ir įvairių veiklos sričių globalizacijos bei internacionalizacijos procesų įtakojami organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo priemonių ir metodų diegimo plėtros Uždaviniai:...