Žemaitijos muziejaus ALKA: analizė

31 psl. / 3427 žod.

Ištrauka

Muziejus tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Telšių rajonas traukia ne tik gamta, bet ir istorija, krašto kultūra, istorijos, architektūros ir kultūros paminklais. Čia yra daugybė piliakalnių, senkapių, mitologinių ir sakralinių akmenų, gamtos objektų. Telšių rajone yra daugiau nei 300 kultūros paminklų, iš jų 74 archeologijos, istorijos ir kultūros paminklai. Telšių rajone yra nemažai turistams įdomių rajono ir respublikinės reikšmės muziejų(respublikinės reikšmės Žemaičių vyskupystės muziejus, rajono reikšmės Žemaičių muziejus „Alka“ ir jo filialas Žemaitijos kaimo muziejus. Telšiuose įsikūręs žemaičių muziejus „Alka” – centrinis Žemaitijos krašto istorijos muziejus. Jis plačiausiai Lietuvoje atskleidžia savitą Žemaitijos istorijos raidą, supažindina lankytojus su šio krašto gamta, žmonių buitimi bei turtinga meno kūrinių kolekcija, kurios pagrindą sudaro sovietiniais metais iš nacionalizuotų Žemaitijos dvarų į muziejų suvežti vertingi paveikslai, skulptūros, bei kiti meno dirbiniai. Šis muziejus oficialiai įkurtas 1932 metų vasario 16 dieną. Bandymų jį įkurti būta ir anksčiau. Muziejus - kraštotyrinio pobūdžio. Jame kaupiami etnografijos, archeologijos rinkiniai, liaudies taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, istorijos rinkiniai (nuotraukos, dokumentai, kartografiniai leidiniai, knygos), dvarų kultūros palikimas (paveikslai, baldai, skulptūros, knygos, archyvai, taikomojo meno pavyzdžiai, negatyvai ir filmuota medžiaga, gausus mokslinis archyvas (surinkti prisiminimai, aprašai, moksliniai darbai). Muziejuje veikia archeologijos, istorijos, etnografijos, dailės, liaudies meno, gamtos skyriai. Problematika: Muziejinei veiklai vystyti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų skiriamų lėšų kasmet daugėja, tačiau nepakankama, kad šių įstaigų funkcionavimas būtų kokybiškas ir užtikrintų efektyvią kilnojamųjų vertybių apsaugą. Dėl lėšų stygiaus sunku užtikrinti vertybių apsaugą, remontuoti muziejaus patalpas ir atnaujinti ekspozicijas, atlikti prevencinius vertybių restauravimo ir konservavimo darbus, įsigyti vertingų eksponatų.Darbo objektas: Žemaičių muziejus „Alka“.Darbo tikslas: atlikti rekreacinės įstaigos – žemaičių muziejaus „Alka“ analizę.Darbo uždaviniai: 1. Atlikti rekreacinės įstaigos aplinkos analizę.2. Aprašyti rekreacinės įstaigos planinę struktūrą, interjerą ir eksterjerą.3. Išanalizuoti rekreacinės įstaigos charakteristiką.Darbo metodai: • Internetinių šaltinių analizė.• Interviu su „Alkos“ muziejaus atstove.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. ALKOS MUZIEJAUS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ
 • 1.1. Gamtinė – kultūrinė įstaigos aplinka4
 • 1.2. Socialinė – demografinė aplinka6
 • 1.3. Ekonominė aplinka6
 • 1.4. Politinė - teisinė aplinka7
 • II. ALKOS MUZIEJAUS PLANINĖS STRUKTŪROS EKSTERJERO ANALIZĖ8
 • III. ALKOS MUZIEJAUS INTERJERO ANALIZĖ9
 • IV. ALKOS MUZIEJAUS CHARAKTERISTIKA
 • 4.1. Pagrindinė įstaigos informacija11
 • 4.2. Įstaigos teikiamų paslaugų analizė13
 • 4.3. Konkurencinė14
 • 4.4. Rekreacinės įstaigos renovavimo programa16
 • IŠVADOS…………………………………………………………………………………………19
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
aness
Tipas
Referatas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 25, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Žemaitijos muziejaus “Alka” analizė

Turizmas Referatas 2014 m. aness
Muziejus tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį...

Žemaitijos nacionalinis parkas

Turizmas Referatas 2013 m. linuxas
Plateliai - Žemaitijos nacio¬nalinio parko sostamiestis, čia yra parko direkcija. Tai vienas gražiausių ir garsiausią praeitį turinčių Žemaitijos miestelių - įsikūręs vakarinėje Platelių...

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros analizė

Turizmas Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Organizacinių struktūrų įvairovė yra didelė, kadangi kiekvienos organizacijos strategija ir aplinkos sąlygos yra kitokios. Svarbiausia parinkti tokią organizacijos valdymo struktūrą, kuri geriausiai patenkintų...

Turizmo įmonių personalo analizė

Turizmas Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Darbo problema: Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai,...

Apgyvendinimo paslaugų analizė Zarasų rajone

Turizmas Referatas 2014 m. grigorjeva
 Išsidėstęs Baltijos kalvyno Aukštaičių aukštumų šiaurės rytų dalyje Zarasų rajonas – unikali savo kraštovaizdžiu teritorija, kuri šiaurėje ribojasi su Latvijos Respublika, rytuose –...