Humanitariniai mokslai / Religija

Kas yra religija?

0 atsiliepimų
Autorius:

Kas yra religija?

Į klausimą, kas yra religija, galima stengtis atsakyti įvairių šaltinių, enciklopedijų pagalba. Štai vienas sako: „Religija – savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįstamų ontologinių etinių pažiūrų ir su jomis susijusių ritualų sistema (...)“. Tačiau ar nėra taip, kad atsakymas klausimą sunaikina? Rodos, dabar viską galima sudėti į rėmus, eilutes, raides, tačiau ne viskas, kas sudėta, yra žmogaus gelmėje išgyventa ar išgyvenama. Į kai kuriuos klausimus, kartu ir į šį, iki galo niekada nebus atsakyta. Religija yra ir dialogas, ir santykis, susitikimas tarp manęs ir kito asmens. Tai kalbėjimas ne APIE kitą, bet SU kitu. Kitas šiuo atveju tai yra Dievas.
M. Buberis savo knygoje „Dialogo principas I – Aš ir Tu“ skiria dvejopas santykio galimybes. Tai „Aš – tu“ ir „Aš – tai“. Pirmiausia norėčiau aptarti asmens – individo perskyrą. Asmuo yra tai, kas absoliučiai nepakeičiama, nesikartoja, skiriasi. Asmuo yra mikrokosmosas, slėpinys. Tas, su kuriuo dialoguotame gali būti ir individas, ir asmuo. Individas nėra asmuo. Pastarasis labiausiai skleidžiasi santykyje su kitu. Religija – tai žvelgimas į Dievą kaip į asmenį, o ne kaip į individą, daiktą ar priemonę. Asmuo yra ne priemonė, o tikslas. Asmens ir Dievo santykis negali būti priemonės ir tikslo santykis. Abu yra tikslai vienas kitam. Individas yra laikinas, jis – tai priemonė. Keičiamas, parduodamas, atiduodamas ir t.t. Būtent asmuo yra kilnumo šaltinis, jis išimtis, o ne taisyklė. Tokiame santykyje Dievas nepažinus kaip objektas, Jis yra Asmuo. Visas pasaulis yra niekas palyginti su šiuo vieninteliu Asmeniu. Kaip jau minėjau pradžioje – religija yra kalbėjimas ne apie kitą, bet su kitu. Turėti nuomonę apie kitą – tai turėti su juo objektinį santykį. Žodis „nuomonė“ čia labiau reiškia asmeninį mano įsivaizdavimą, koks yra kitas. Tai, kaip aš įsivaizduoju, dar nereiškia, kad kitas toks ir yra. Ta mano nuomonė įrėmina šalia esantįjį, aš jo nebematau tokio, koks yra, bet tokį, kokį noriu matyti. Kitas tampa objektu, įrėmintu paveikslu. M. Buberio knygoje rašoma: „(...) viskas, apie ką galima kalbėti, galiausiai yra substancija arba substancijai priklauso. Tačiau galioja ir šios prielaidos inversija: kadangi viskas yra substancija arba substancijai priklauso, tai galima kalbėti apie viską. Substancija („daiktas“) ir kalbėjimas „apie“ („pasakojimas“) yra du vienos ir tos pačios „graikiškos“ artikuliacinės pastangos aspektai. Tačiau ar prielaida, iš kurios išauga „Porfyrijaus medis“, yra teisėta? Ar nėra įmanoma (o gal net ir būtina) suabejoti jos universalumu? Juk vis dėlto yra bent vienas dalykas, apie kurį kalbėti neįmanoma. Tas dalykas – tai asmuo. Kai bandome kalbėti apie asmenį, jis jau yra nebe asmuo, o daugių daugiausia tik „mąstantis daiktas“, dekartiškasis „res cogitars“. Todėl kiekvienas, kurs manosi galįs apie asmenį šį tą papasakoti, tik apgaudinėja save ir kitus, nes iš tikro jis pasakoja apie beasmenį daiktą. Asmuo man yra tik tada, kai į jį kreipiuosi. Kai pasakoju, asmens nebėra. Todėl galima sakyti, kad asmuo yra „graikiško“ mąstymo (filosofijos) pabaiga ir sykiu „žydiško“ mąstymo pradžia. Asmuo yra tai, apie ką neįmanoma pasakoti. Asmuo atsiskleidžia tik kreipinyje – Tu.“ („Dialogo principas I – Aš ir Tu“). Šitaip ir Dievas tampa nepažinus, jis padaromas objektu ar tam tikru individu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2900 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Religijos įtaka asmeniui
Rašinys Religijos įtaka asmeniui

Skirtas religijotyrai. Kalbama apie religijos įtaką asmeniui. Remtasi mokslininkais, psichologais, taip pat įžymiais kūriniais.

Pasaulio religijos
Referatas Pasaulio religijos

Trumpas labiausiai paplitusių pasaulio religijų pristatymas. [...]

Vandens mitologinė reikšmė senojoje baltų religijoje
Referatas Vandens mitologinė reikšmė senojoje baltų religijoje

Senovės baltų pasaulėžiūroje gausu prietaringų tikėjimų ir ritualų. Šios tautos garbino ne tik dievus, bet [...]

Cliford Geertz - religija kaip kultūros sistema. Kultūrų interpretavimas
Referatas Cliford Geertz - religija kaip kultūros sistema. Kultūrų interpretavimas

C. Geertz – šiandien neabejotinai vienas iš žymiausių kultūros antropologų, kartais laikomas ir vienu iš [...]

Religijotyra. Konspektas - paruoštukė
Paruoštukė Religijotyra. Konspektas - paruoštukė

Judaizmas Ką reiškia sandoros skrynia? Antikinis posakis Pandoros (Sandoros) skrynia reiškia visa tai, su kuo [...]

Aborigenai: jų religinė pasaulėžiūra, ritualai ir muzika
Referatas Aborigenai: jų religinė pasaulėžiūra, ritualai ir muzika

Australijoje dabar ypač pabrėžiama, jog pirmieji šios šalies gyventojai buvo aborigenai – medžiotojai ir rinkėjai [...]

Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais
Referatas Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais

Daugelį šimtmečių Viduramžių epochą lydėjo „sustingimo laikotarpio“, „tamsos šimtmečių“, „begalinio melagingumo“, „baisios viduramžių nakties“ epitetai.

Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse
Referatas Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse

Šiuolaikinėje visuomenėje pagrindinis veiksnys, lemiantis vienokį ar kitokį veikimą ar neveikimą, yra žiniasklaidos priemonės, jų [...]

Gyvenimo vertybės, prasmė, religija
Rašinys Gyvenimo vertybės, prasmė, religija

Ar egzistuoja viena teisinga religija ir vienintelis tikrasis Dievas? Šis klausimas neramina daugelį iš mūsų.

Religijų kilmė. Religijos funkcijos. Ateizmas. Religinis fundamentalizmas.
Referatas Religijų kilmė. Religijos funkcijos. Ateizmas. Religinis fundamentalizmas.

Religija yra viena iš svarbiausių gyvenimo sričių, ji padeda žmones suvienyti bendrai patirčiai ir gyvenimo [...]

Religiniai motyvai Antano Maceinos ( Jasmanto ) poezijoje
Referatas Religiniai motyvai Antano Maceinos ( Jasmanto ) poezijoje

Pateiktame darbe bus nagrinėjami religiniai motyvai Antano Maceinos (Jasmanto) poezijoje. Antanas Maceina (Jasmantas) filosofiją ir [...]

Senovės graikų religija
Referatas Senovės graikų religija

Senovės Graikija - daugiausiai diskusijų sukelianti šalis. Atrodo [...]

Žmogaus būties prasmė B.Paskalio religijos filosofijoje
Rašinys Žmogaus būties prasmė B.Paskalio religijos filosofijoje

Žmogus....“...tragiška, prieštaringa, daug ko nepajėgianti, menka būtybė, „mąstanti nendrė“, svyruojanti tarp dangaus ir žemės, gėrio [...]

Sociologinė religijos samprata pagal Weber
Referatas Sociologinė religijos samprata pagal Weber

Vokiečių sociologo ir ekonomisto, religijos sociologijos pradininko Max Weber knygoje “ Religijos sociologija“, išsamiai analizuojama [...]

Islamo religijos kultūra: tradicija ir dabartis
Referatas Islamo religijos kultūra: tradicija ir dabartis

Nuo neatmetamų laikų, žmonės siekė kažko aukštesnio, tyresnio, nežemiško. Todėl pradėjo tikėti į gamtą, susikurtas [...]