Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių aiškinimas ir taikymas

24 psl. / 6691 žod.

Ištrauka

Šiame darbe bus nagrinėjamas vieno iš pagrindinių tarptautinės privatinės teisės dokumentų – Jungtinių Tautų Organizacijos 1980 m. konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo – taikymo bei aiškinimo ypatumai, šios Konvencijos priėmimo prielaidos, galimos išimtys bei taikymo Lietuvos Respublikos teismų praktikoje aspektai.Kadangi ši Konvencija yra viena iš pamatinių tarptautinės prekybos norminių dokumentų, jos aiškinimo ir taikymo supratimas yra ypatingai svarbus norint suprasti teisinius santykius kylančius tarp šalių sutarčių teisėje, taip pat šias sutartis pažeidus ar nagrinėjant ginčus teismine tvarka arba arbitražuose. Darbe pagrinde bus siekiama išsiaiškinti normų, kuriose įtvirtintas Konvencijos taikymas bei aiškinimo taisyklės subjektams arba ginčus nagrinėjančioms institucijoms remiantis lingvistiniu, lyginamuoju, istoriniu, teleologiniu bei loginiu metodais nagrinėjant patį Konvencijos tekstą, teisės doktriną bei teismų praktiką. Pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiantis buvo parengtas šis pranešimas buvo JT 1980 m. konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo tekstas, Lietuvos bei užsienio teismų praktika, doktrina bei moksliniai straipsniai.


Turinys

 • 1. Įvadas3
 • 2. Jungtinių Tautų 1980 m. konvencijos „Dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių“ aiškinimas4
 • 3. Teismų praktikos, susijusios su 1980 m. konvencijos taikymu ir aiškinimu, apžvalga8
 • 4. Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių paskirtis ir taikymo sritis12
 • 4.1. Sandoriai, kuriems taikomos Konvencijos nuostatos12
 • 4.1.1. Atskiriant Konvencijos objektą12
 • 4.1.2. Konvencijos subjektas14
 • 4.1.3. Konvencijos taikymas laiko atžvilgiu17
 • 4.1.4. Atsisakymas taikyti Konvenciją17
 • 5. Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių išlygos18
 • 6. Išvados21
 • 7. Literatūros sąrašas23

Reziumė

Autorius
atide
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai

Teisė Referatas 2008 m. donatas
Sudaryti įvairias sutartis- tai natūralus kasdienio gyvenimo reiškinys. Sutartis yra visos visuomenės ir valstybės egzistavimo ir funkcionavimo sąlyga. Pirmiausiai sutartis yra teisinė civilinės...

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Teisė Referatas rutele
Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime labai svarbią vietą užima ekonomika. Tam kad ekonomika...