Socialiniai mokslai / Teisė

Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?

0 atsiliepimų
Autorius:
Žmogaus privatus gyvenimas – tai kiekvieno individo teisė gyventi taip, kaip jam norisi, būti apsaugotam nuo savavališko kišimosi į jo asmeninį gyvenimą, šio gyvenimo detalių kėlimo į viešumą.
Šiuolaikinėje visuomenėje žmogus nėra vien tik visuomenės dalis. Be savo profesinės ar gamybinės veiklos, dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, žmogus egzistuoja ir kaip laisvas, autonomiškas individas, tam tikra prasme nepriklausomas nuo kitų žmonių, visuomenės ir valstybės. Tokį nepriklausomumą jam garantuoja Konstitucijos 22 str. įtvirtinta teisė – teisė į privatų gyvenimą ir jo neliečiamumą.

Temos aktualumas. Mano pasirinkta tema liečia svarbią Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą nuostatą, kad privatus žmogaus gyvenimas yra neliečiamas. Tačiau teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą šiandieninėje visuomenėje vis dar nepakankamai aiškiai suvokiama, daroma daug pažeidimų šioje srityje. Ši tema yra aktuali kiekvienam visuomenės nariui, kuris žino savo teises bei siekia jas įgyvendinti ne tik formaliai, bet ir teisingai tiek teisės, tiek moralės požiūriu. Savo darbe bandysiu pažvelgti į asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principą per kiek kitokią, nei įprasta, prizmę. Mokslinėje literatūroje yra nemažai diskutuota šia tema, tačiau vieningo ir aiškaus sprendimo neprieita, todėl manau, kad šio principo gilesnė analizė naudinga tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.

Tyrimo tikslas. Šio darbo tikslas – nustatyti, ar asmens privačios informacijos atskleidimas visais atvejais laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo principo pažeidimu. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti analizuojant mano pasirinktą temą – ar asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principas gali turėti išimčių, kurios būtų teisėtos ir nepažeistų minėto principo. Šio darbo objektas būtent ir yra ryšys tarp privačios informacijos paskleidimo ir asmens gyvenimo neliečiamumo.

Hipotezė. Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo principas nėra absoliutus, galimos jo išimtys, tarp kurių – informacijos apie asmens privatų gyvenimą teisėtas ir įstatymams neprieštaraujantis paskleidimas.

Darbo struktūra. Šį darbą sudaro įvadas, dėstymo dalis, kurioje pateikiama visa šioje temoje aktuali informacija, analizuojama problema bei siekiama darbo pradžioje išsikeltų tikslų, taip pat išvada, kurioje pateikiamas apibendrintas rezultatas. Pridedamas šaltinių sąrašas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2447 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Turinys:2
  • Įvadas3
  • Žmogaus teisių samprata4
  • Privataus gyvenimo neliečiamumas kaip vienas iš teisės principų4
  • Konstitucinė teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą5
  • Teisė į privatų gyvenimą, kaip specifinė fizinio asmens teisė5
  • Teisės į privatų gyvenimą specifika viešųjų asmenų atžvilgiu7
  • Teisės į privatų gyvenimą ir jo slaptumą gynimas8
  • Išvados10
  • Naudota literatūra (abėcėlės tvarka):11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas
Referatas Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas

Žmogus yra laisvas, autonomiškas individas, tam tikra prasme nepriklausomas nuo visuomenės, valstybės, kitų žmonių. Kaip [...]