Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

13 psl. / 3401 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne visai tiksliai ir kartais net siejamas su tokiu nusikalstamumu, kuris neįtelpa į žodžio „korupcija“ rėmus. Iš tiesų korupcija tai – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Korupcija gali reikštis įvairiose srityse: viešajame sektoriuje, versle, sporte, religinėse organizacijose, žiniasklaidoje ir dar daugelyje kitų sričių. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba įtaka, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas.Tai yra labai svarbu dėl to, jog būtent korupcija iškreipia pasitikėjimą tam tikromis organizacijomis, iškreipia rinkos mechanizmą, neretai sumažėja įplaukos į valstybės biudžetą, sumažėja lygių teisių galimybė ir dar daugybė kitų priežasčių. Dėl šių priežasčių būtina kovoti su korupcijos apraiškomis ir kiek galima efektyviau mažinti korupcijos apraiškų atsiradimą, tai yra ypač aktualu dabartinei visuomenei, kurią supa korupcija. Nors korupcija įsišakojusi praktiškai visur, tačiau šiame darbe aprašysiu kaip vykdo korupcijos prevenciją Pakruojo rajono savivaldybė. Svarbu paminėti kas apskritai yra korupcijos prevencija, pagal korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 1 d. tai–„korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo“. Tad korupcijos prevencija – tai kova, šiuo atveju, prieš nusikalstamas veikas, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos. Korupcijos prevenciją savivaldybėse vykdo korupcijos prevencijos komisija, kitaip dar vadinama antikorupcijos komisija. Taigi šio darbo objektas yra Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veikla. Darbo tikslas: išanalizuoti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklą. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją. 2. Aptarti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklą atliekant korupcijos švietimą 2009 – 2011 m. Darbo metodai: Lyginamoji 2009 – 2011 m. analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA4
  • 2. ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PREVENCINIĖ VEIKLA6
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
aisttuka
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 2, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Akmenės rajono savivaldybės veikla

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. gabriele155
Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – savivaldybė – tai ypatinga žmonių bendruomenė (žmonių santalka,...