Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne visai tiksliai ir kartais net siejamas su tokiu nusikalstamumu, kuris neįtelpa į žodžio „korupcija“ rėmus. Iš tiesų korupcija tai – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Korupcija gali reikštis įvairiose srityse: viešajame sektoriuje, versle, sporte, religinėse organizacijose, žiniasklaidoje ir dar daugelyje kitų sričių. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba įtaka, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas.Tai yra labai svarbu dėl to, jog būtent korupcija iškreipia pasitikėjimą tam tikromis organizacijomis, iškreipia rinkos mechanizmą, neretai sumažėja įplaukos į valstybės biudžetą, sumažėja lygių teisių galimybė ir dar daugybė kitų priežasčių. Dėl šių priežasčių būtina kovoti su korupcijos apraiškomis ir kiek galima efektyviau mažinti korupcijos apraiškų atsiradimą, tai yra ypač aktualu dabartinei visuomenei, kurią supa korupcija.
Nors korupcija įsišakojusi praktiškai visur, tačiau šiame darbe aprašysiu kaip vykdo korupcijos prevenciją Pakruojo rajono savivaldybė. Svarbu paminėti kas apskritai yra korupcijos prevencija, pagal korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 1 d. tai–„korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo“. Tad korupcijos prevencija – tai kova, šiuo atveju, prieš nusikalstamas veikas, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos. Korupcijos prevenciją savivaldybėse vykdo korupcijos prevencijos komisija, kitaip dar vadinama antikorupcijos komisija.
Taigi šio darbo objektas yra Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veikla.
Darbo tikslas: išanalizuoti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklą.
Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisiją.
2. Aptarti Pakruojo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklą atliekant korupcijos švietimą 2009 – 2011 m.
Darbo metodai: Lyginamoji 2009 – 2011 m. analizė.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
3401 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA4
  • 2. ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PREVENCINIĖ VEIKLA6
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė
Praktikos ataskaita Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė
Diplominis darbas Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas.Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau organizacijų yra orientuotos į savo veiklos sėkmę, jos gerinimą, paslaugų [...]

Saulėlydžio komisija. Jos paskirtis ir veikla 2009 - 2011 metais ir perspektyvos
Referatas Saulėlydžio komisija. Jos paskirtis ir veikla 2009 - 2011 metais ir perspektyvos

Dauguma šiuolaikinių valstybių turi savo Saulėlydžio komisijas. Pirmą kartą Saulėlydžio komisija buvo įkurta 1977 metais [...]

Nedarbo lygis Lietuvoje ir Mažeikių rajono savivaldybėje per 2011 - 2013 metus
Referatas Nedarbo lygis Lietuvoje ir Mažeikių rajono savivaldybėje per 2011 - 2013 metus

Nedarbas, mažinami atlyginimai, infliacija skatina žmonių depresiją, didindama psichologinę įtampą ir nepasitikėjimą ateitimi, todėl nenuostabu [...]

Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje
Kursinis darbas Strateginis veiklos planavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Pasaulyje vyksta spartūs inovaciniai pokyčiai. Todėl vadovavimo įgūdžius būtina papildyti strateginio planavimo įgūdžiais. Kad organizacija [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: SWOT analizė
Referatas Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: SWOT analizė

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – ARSVB) yra seniausia Šiaurės Lietuvos biblioteka. Pirmasis skaitytojas [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2011-2013 metų biudžeto analizė

Jau nuo senų laikų pasaulio [...]

AB
Kursinis darbas AB "Vilniaus baldai" 2011 - 2013m. veiklos efektyvumo analizė

Kiekvienos įmonės vadovams rūpi kaip savo veiklą vykdo jų atsovaujama įmonė. Įmonė norinti išsilaikyti konkurėncinėje [...]

Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė
Kursinis darbas Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto analizė

Temos aktualumas - Savivaldybių finansai yra pajamų ir išlaidų visuma ir tų lėšų sudarymo, paskirstymo [...]