Tikslieji ir gamtos mokslai / Medicina

Reabilitacijos planavimas socialinės rizikos šeimų vaikams

0 atsiliepimų
Autorius:

Sparčiai besikeičiančios ekonominės bei socialinės gyvenimo sąlygos vis labiau pažeidžia silpnas, įvairių psichologinių ir materialinių problemų turinčias šeimas. Analizuojant šias šeimas pastebima, kad jos tampa ryškiu neigiamu socialiniu reiškiniu. Vieną labiausiai skurdo pažeidžiamų gyventojų grupių sudaro šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Skurstančių šeimų vaikai ne visada turi sąlygas lankyti mokyklą ir įgyti įvairių socialinių įgūdžių. [1]
Šios grupės vaikai dažnai apibūdinami kaip dėl nepakankamo tėvų dėmesio neretai socialiai apleisti, su fizinės/psichinės sveikatos sutrikimais, turintys ne visada pakankamai išlavėjusius kalbos įgūdžius. Dėl paminėtų ir kitų priežasčių daugelio šių vaikų elgesys neatitinka visuomenei priimtų normų, todėl jų gyvenime dažnai pastebimos fizinio, psichologinio ir socialinio funkcionavimo ribotumo apraiškos. Norint užtikrinti vaiko saugumą, jo gerovę ir efektyvų funkcionavimą, pagalbą vaikams ir jų šeimos nariams, yra būtina. [1]
Šiame darbe bus nagrinėjama vaikų grupė iš socialinės rizikos šeimų, kurie dėl nepakankamo tėvų dėmesio yra menkos savivertės, kuriems nepakanka bendravimo įgūdžių, stokojantys mokymosi motyvacijos, silpnos sveikatos vaikai. Mano nuomone, svarbu, socialinės rizikos grupės šeimoje augančiam vaikui, sukurti galimybes rinktis. Vaikams reikia padėti išugdyti pasitikėjimą savimi bei aukštesnio lygio vertybines nuostatas, nei jiems gali suteikti tėvai, tam kad vaikai galėtų sėkmingai socializuotis ir integruotis šiuolaikinėje visuomenėje. Vaikas elgesio modelius perima iš artimiausios aplinkos – šeimos, kurioje jis auga. Tad jei vaikas neturės galimybių susipažinti su kitais gyvenimo modeliais, pamatyti, jog galima gyventi ir kitaip, tai labai tikėtina, kad jis daugiau ar mažiau atkartos savo tėvų gyvenimo būdą. Todėl vaikams reikalinga ne tik priežiūrą, bet ir psichologinė pagalbą, kurios dėka individas priimtų visuomenei priimtas normas ir lengviau socializuotusi visuomenėje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4313 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Fizinio, psichologinio ir socialinio funkcionavimo ribotumai4
  • 2. Reabilitacijos priemonės7
  • 3. Įgalinančios pobūdžio paslaugos9
  • 4. Analizė. Teisinės, organizacinės prielaidos ir galimybės12
  • IŠVADOS15
  • PASIŪLYMAI:16
  • REKOMENDACIJOS17
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS:18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
„Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“
Referatas „Dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams“

Planas, kaip įrengti Dienos centra. (Ekonomikos darbas) Dienos centra renktume Kretingos rajone, Laukžemės kaime. Kadangi [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams
Referatas Socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir tų šeimų vaikams

Pastarojo laikmečio Lietuvos situacija, joje vykstančios socialinės – ekonominės permainos sąlygoja valstybės vykdomos socialinės bei [...]

Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste
Referatas Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste

Kalbant apie rizikos grupei priklausiančius vaikus, svarbu paminėti, kad labai svarbi yra juos supanti socialinė [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Reabilitacijos ir socialinės integracijos dalyko egzamino klausimai
Paruoštukė Reabilitacijos ir socialinės integracijos dalyko egzamino klausimai

1. Skausmo sąvoka, lėtinio skausmo sąvoka. Skausmas – yra nemalonus sensorinis ir emocinis patyrimas , susijęs su [...]

Skuodo rajono seniųnijų teritorinio planavimo įtaka demografiniams socialiniams pokyčiams
Referatas Skuodo rajono seniųnijų teritorinio planavimo įtaka demografiniams socialiniams pokyčiams

Temos aktualumas. Kintant ekonominėms, socialinėms, gamtosaugos, aplinkosaugos sąlygoms, reikalingas dokumentas, apibrėžiantis tikslinę žemės naudojimo paskirtį [...]

Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią
Referatas Šeimų išgyvenimai, auginant vaikus, turinčius fizinę negalią

Temos aktualumas. Šeimų patiriami išgyvenimai auginant vaikus, turinčius fizinę negalią, tampa vis reikšmingesnis ir yra [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas
Referatas Socialinė pedagoginė pagalba vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas

Šių dienų vaikai linkę neklausyti, atsikalbinėti, konfliktuoti su tėvais, pedagogais. Jiems būdingas priešiškumas tokiai aplinkai [...]

Rizikos grupės vaikai delinkventai
Referatas Rizikos grupės vaikai delinkventai

Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje svarbi ir iki šiol, deja, neišspręsta socialinė problema išlieka “gatvės vaiko“ klausimas.

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]