Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas

15 psl. / 4263 žod.

Ištrauka

Vaiko teisė gyventi kartu su tėvais, teisė būti auklėjamam, aprūpinamam savo tėvų šeimoje išplaukia iš kiekvieno žmogaus prigimties. Deja, nėra priemonių, kurios padėtų užtikrinti šios vaiko teisės įgyvendinimą. Todėl, kai tėvai negali ar nenori užtikrinti vaiko teisių, šios prievolės imasi valstybė, pirmiausiai teisinio reguliavimo priemonėmis garantuodama globos steigimą kiekvienam be tėvų likusiam vaikui. Alternatyvi vaiko globa yra viena iš priemonių, padedanti vaikui kaip civilinės teisės subjektui užtikrinti jo teisių įgyvendinimą, auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti ir tobulėti. Tačiau labai svarbu, jog valstybė, prisiėmusi vaiko globą ir siekdama sukurti optimalias gyvenimo sąlygas globos institucijose, nepažeistų vieno svarbiausio vaiko globos organizavimo principo – vaiko interesų pirmumo. Valstybės institucijos, nustatydamos vaikui globą, ypač kai globa skiriama apribojant tėvų teises, turi visaverčiai pagrįsti tokį sprendimą, o nustačiusios globą, turi ir toliau aktyviai siekti galimybių gražinti vaiką jo tėvams.

Darbo tikslas. Palyginti Botsvanos alternatyvios vaikų globos situaciją su situacija Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:1. Aptarti Botsvanos alternatyvią vaikų globą. 2. Palyginti Botsvanos ir Lietuvos alternatyvią vaikų globą.

Metodai: mokslinių straipsnių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ALTERNATYVI VAIKŲ GLOBA BOTSVANOJE4
  • 2. LIETUVOS IR BOTSVANOS ALTERNATYVIOS VAIKŲ GLOBOS PALYGINIMAS9
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
aistelyteee
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 10, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Edukologija Referatas 2008 m. siekiantipazinti
Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas yra ne tik fizinio asmens išlikimo pagrindas, bet...