Gaisrai ir jų pasekmės Lietuvoje

15 psl. / 3377 žod.

Ištrauka

Miško gaisrai – viena iš labiausiai paplitusių stichinių nelaimių miškuose, tai nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. Pagal kilmę jie priskiriami ir prie biotinių veiksnių – žmogaus neatsargus ar piktavališkas elgesys su ugnimi. Gaisrai veikia daugumą miško gyvenimo procesų, iš jų ir miško formacijų kaitą. [1]Lietuvos miškai pasižymi dideliu gamtiniu degumu. Jie skirstomi į tris degumo klases: I-didelio (38 % visų miškų), II-vidutinio (22 % visų miškų) ir III mažo gamtinio degumo miškai (40 % visų miškų). I – klasei priskiriami labiausiai degūs miškai – spygliuočių jaunuolynai iki 40 metų amžiaus, augantys sausose augavietėse, pušynai ir eglynai, augantys sausose nederlingose augavietėse. II degumo klasei priskiriami spygliuočių jaunuolynų iki 40 metų amžiaus medynai, augantys šlapiose augavietėse, pušynai ir eglynai augantys sausose ir derlingose augavietėse ir lapuočių medynai, augantys sausose nederlingose auagvietėse. Likusieji medynai priskiriami III degumo klasei. [6]Tikslas - susipažinti su gaisrais ir jų pasekmėmis.Uždaviniai:1. susipažinti su gaisrų kilimo priežastimis;2. sužinoti gaisrų rūšis bei jų pasekmes;3. susipažinti su priešgaisrine miškų apsauga;4. susipažinti su didžiausiais Lietuvoje kilusiais gaisrais.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • I. GAISRŲ KILIMO PRIEŽASTYS3
  • II. GAISRŲ RŪŠYS IR PASEKMĖS4
  • III. MIŠKŲ PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA8
  • IV. DIDŽIAUSI LIETUVOJE KILĘ GAISRAI11
  • IŠVADOS12
  • NAUDOTA LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
safyra
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai