Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis

16 psl. / 1826 žod.

Ištrauka

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujoms įmonėms, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai. Celiuliozės – popieriaus pramonės nutekamųjų vandenų valymo tikslas yra išvalyti nuotekas, atitekančias į valymo įmonę taip, kad jos neužterštų priimančių vandens telkinių. Išleidžiamose į paviršinius vandens telkinius nuotekose negali būti viršytos nustatytos teršalų ribinės vertės. Nutekamojo vandens biologinio valymo įrenginiuose vykstantys procesai iš esmės yra tokie pat, kaip ir savaime vykstantys natūralioje aplinkoje – vandens telkiniuose ir žemės paviršiuje. Tačiau žmogaus sukurtuose biologinio valymo įrenginiuose šie procesai vyksta žymiai intensyviau sudaromos palankesnės sąlygos. Tikslas – apskaičiuoti ir suprojektuoti celiuliozės – popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotį. Uždaviniai:1. Atlikti nuotekų kiekio skaičiavimus;2. Susipažinti su reikalavimais išvalytų nuotekų išleidimui;3. Parinkti gamybinių nuotekų valymo įrenginių technologinę schemą;4. Atlikti nutekamojo vandens valymo įrenginių skaičiavimus.


Turinys

  • ĮVADAS
  • I. NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI
  • II. REIKALAVIMAI GAMYBINIŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMUI
  • III. GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ TECHNOLOGINĖS SCHEMOS PARINKIMAS
  • IV. NUTEKAMOJO VANDENS VALYMO ĮRENGINIO SKAIČIAVIMAI
  • IŠVADOS13
  • NAUDOTA LITERATŪRA
  • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
safyra
Tipas
Referatas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Inžinerija Laboratorinis darbas zivylka
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo įranga projektuojama 4 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Pastate yra įrengta 12 butų, kuriose gyvena po 4 žmones, t.y....