Menai / Architektūra

Gotikos paveldas

0 atsiliepimų
Autorius:

Gotikos menas susiformavo XII a. Prancūzijoje. XIII-XV a. jis plito visų pirma tose Europos šalyse, kur feodalizmo sąlygomis svarbiausiais ekonominiais, politiniais ir kultūriniais centrais tapo miestai, išsikovoję savivaldą, kur kūrybinė veikla iš vienuolynų perėjo į pasauliečių, cechų amatininkų rankas. Stiprėjant valstybių ekonominiams ir kultūriniams ryšiams, gotikos menas paplito ir tose Europos šalyse, kur buvo ir kitokios visuomeninės sąlygos: jis pasiekė lietuvių ir jų kaimynų – prūsų, Mozūrų, latvių, estų, vakarų baltarusių ir ukrainiečių žemes.
Religija vis dar buvo pagrindinė pasaulėžiūros forma, todėl gotikos menui didelę įtaką turėjo katalikų bažnyčia, kuri, anot F. Engelso, buvo aukščiausias ,,feodalinės santvarkos apibendrinimas ir sankcionavimas". Pagyvėjęs miestų ekonominis gyvenimas skatino veikti, o skvarbus žmogaus protas ieškojo to, kas nauja. Universitetuose brendo kritinė mintis, plito disputai, erezijos, kurios stiprino bažnyčios įtaką. Gotikos mene susipynė religiniai įsitikinimai, laisvos mintys, stiprėjantis racionalus pradas ir realistinės tendencijos.
Gotika labiausiai reiškėsi architektūroje. Buvo statomos gotikinės miestų katedros, rotušės, prekybiniai pastatai, kelių aukštų gyvenamieji namai. Statyta iš tašyto akmens, o kur jo nebuvo – iš plytų. Gotikos meistrai iš tašyto akmens sukūrė naują karkasinių konstrukcijų ir dekoro sistemą.
Nuo XII a. Vakarų Europoje plitusi gotikinė architektūra ilgai negalėjo įsikeroti stambiausioje Rytų Europos valstybėje – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Dar ne galutinai konsoliduotos, žiaurių karų nualintos, daugeliu požiūrių izoliuotos nuo vakarų šalių kultūros ir civilizacijos Lietuvos valstybės svarbiausias tikslas buvo bet kuria kaina išlikti. Todėl iki pat XIV a. antrosios pusės pagrindiniai monumentalūs pastatai buvo mūrinės pilys. Jų architektūra – utilitari, su pavieniais romaninio ir gotikos stilių bruožais.
Seniausias, XIV – XVI amžiais Lietuvoje paplitęs architektūros stilius buvo gotika.
Gotikos epocha – Lietuvos įsiliejimo į Europą laikotarpis. Gotikos pradžia Lietuvoje sutapo su pagrindinės viduramžių Europos mentaliteto sudedamosios dalies – katalikybės įvedimu. Su katalikybe atsivėrė materialiosios ir dvasinės Vakarų kultūros plitimo į Lietuvą keliai.
Brangiai kainavo tiek išlaikyti iš svetur samdytus meistrus, tiek įgyti ir apdoroti reikiamas medžiagas. Savųjų menininkų išugdymas pareikalavo dar daugiau išlaidų. Nepaisant to, jai nuo XIV a. pabaigos Lietuvoje pasireiškė akivaizdūs gotikos įdiegimo požymiai, anksčiau naudojamus paskirus jos elementus sulieję į vieną meninio stiliaus visumą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2146 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1.Gotikos stiliaus kilmė4
 • 1.1 Gotikos atėjimas į Lietuvą4
 • 2. Architektūra5
 • 2.1 Miestai5
 • 2.2 Gynybinė architektūra5
 • 2.3 Gotikinės bažnyčios6
 • 2.4 Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai7
 • 3. Skulptūra8
 • 4. Dailė8
 • 4.1 Miniatiūros9
 • Išvados10
 • Naudoti informacijos šaltiniai11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos architektūros paveldo kaita XX a. 9-10 dešimtmečiuose
Diplominis darbas Lietuvos architektūros paveldo kaita XX a. 9-10 dešimtmečiuose

Daug įvairiausių vertybių savo rankomis gali sukurti, o ir sukuria žmogus. Architektūrą vienas iš stambesnių [...]

Gotikos architektūra Lietuvoje ir Europoje
Prezentacija Gotikos architektūra Lietuvoje ir Europoje

17 skaidrių. [...]

Gotikos menas Lietuvos architektūoje
Prezentacija Gotikos menas Lietuvos architektūoje

Gotikos terminas kilo iš germanų genčių - gotų pavadinimo ir atsirado XVI a. Italijoje. Gotikos stilius [...]

Gotika
Referatas Gotika

Gotika (pagal germanų genčių gotų pavadinimą), architektūros ir dailės stilius. Pakeitė romaninį stilių. Susiformavo XII [...]

Lietuvos kultūros paveldo objektas - Pažaislio vienuolynas
Referatas Lietuvos kultūros paveldo objektas - Pažaislio vienuolynas

ĮVADAS     Lietuvos kultūra labai unikali ir turinti daug paveldo. Pradedant apie tai kalbėti galima paminėti [...]

Gotikos menas
Prezentacija Gotikos menas

Darbe labai daug iliustracijų. [...]

‘‘ Paveldėtojai‘‘ ( The Descendants) filmo pristatymas
Referatas ‘‘ Paveldėtojai‘‘ ( The Descendants) filmo pristatymas

Filmas yra 2011 metų. Tai dramatiškas, kartu komiškas ir labai jausmingas filmas apie bandymus išgelbėti [...]

Kultūros paveldo apsauga ginkluoto konflikto metu
Referatas Kultūros paveldo apsauga ginkluoto konflikto metu

Darbo aktualumas. Stabili ir harmoninga šiuolaikinės civilizacijos raida glaudžiai siejasi su kultūros ir kultūros paveldo [...]

Etninės kultūros paveldo vertybių atpažinimas ir pripažinimas.Valakinio kaimo kultūros paveldas
Kursinis darbas Etninės kultūros paveldo vertybių atpažinimas ir pripažinimas.Valakinio kaimo kultūros paveldas

Lietuvos kaimo paveldas sparčiai nyksta. Paveldo išlikimas, saugojimas ir reprezentavimas Lietuvoje kelia susirūpinimą ne tik paveldo [...]

Paveldo ekonominės ir estetinės vertės
Prezentacija Paveldo ekonominės ir estetinės vertės

Pristatyme aprašoma architektūrinio paveldo ekonominė vertė, jos teigiami ir neigiami aspektai, taip pat aprašoma estetinė [...]

Smurtas prieš paveldą
Prezentacija Smurtas prieš paveldą

Prezentacijoje aprašomas smurtas prieš architektūros paveldą, jam kylanti sunaikinimo grėsmė, naikinamos archeologinėsvertybės, pateikiami situacijos sprendimo [...]

Lietuvos medinių bažnyčių vidaus erdvių struktūra gotikos, renesanso, klasicizmo stilių kaitoje
Referatas Lietuvos medinių bažnyčių vidaus erdvių struktūra gotikos, renesanso, klasicizmo stilių kaitoje

Neišvengta istorinių stilių įtakos, nes Lietuvos miestuose ir stambiųjų žemvaldžių rezidencijose nuo pat krikščionybės įvedimo [...]

Gotikos menas Lietuvos architektūroje
Referatas Gotikos menas Lietuvos architektūroje

Architektūra - materialiosios aplinkos ir emocijų formavimo menas - yra kartu epochų atspindys ir epochų [...]

Kauno miesto kultūros paveldo objektai
Prezentacija Kauno miesto kultūros paveldo objektai

Perkūno namas Tai senas, originalus gotikinės architektūros paminklas, pastatytas XV a. II pusėje. Pastatas [...]

R. Rakausko parodos “Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai” analizė
Rašinys R. Rakausko parodos “Vilniaus ir Kauno šiokiadieniai” analizė

Rašinys VDU universiteto B grupės dalykui "Fotografija". Jame analizuojama 2011m. lapkričio mėnesį Kaune vykusi R.Rakausko [...]