Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešojo administravimo sistema Latvijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Visose valstybėse vykdomos viešojo valdymo reformos, kuriomis valdžia siekia pagerinti padėtį tam tikrose valstybės srityse. Pastaraisiais metais Baltijos šalyse pakito visuomenės požiūris į viešąjį administravimą: išaugo reikalavimai viešojo administravimo institucijoms bei valstybės tarnautojams, viešojo administravimo veikla tapo sudėtingesnė - didžiulę reikšmę įgijo viešojo administravimo sistemos atitiktis su politinės, socialinės bei ekonominės aplinkos pokyčiais, viešojo administravimo institucijų gebėjimas prognozuoti, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiklą, vertinti veiklos rezultatus. Taigi, ir Latvijoje bandoma įgyvendinti ambicingas viešojo valdymo reformas, stengiantis gerinti valstybės išlaidų taupymą, viešųjų paslaugų gerinimą ir pan.
Latvijos viešojojo administravimo sistema įvairiais aspektais nagrinėta akademinėje erdvėje: A. Raipa (2002)1 pateikia šiuolaikinė viešosios politikos ir viešojo administravimo sampratą ir aptaria viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveiką bei dabartinių socialinių pokyčių sąlygotas raidos tendencijas, akcentuojama administravimo politinio konteksto, viešųjų projektų ir programų valdymo modernizavimo, demokratinių procesų plėtros svarba šiuolaikiniame viešajame administravime, nagrinėja šiuolaikinio viešojo valdymo pokyčių kryptis ir tendencijas2. Jan-Hinrik ir kt. (2009)3 aptarė valstybės tarnybos reformas Rytų ir Vidurio Europoje ir pateikė Lietuvoje ir kitų naujai įstojusių ES šalių – narių lyginamąją analizę, kuri parodė, kad vertinant pagal atitikimą Europos viešojo administravimo principams ir valstybės tarnybos reformų trajektorijas po 2004 m. Latvija padarė didelę pažangą ir yra antra lyginant su Lietuva. Nemažai dėmesio viešojo administravimo Baltijos šalyse klausimams skyrė J. Palidauskaitė (2006)4, analizavusi ir palyginusi Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės tarnautojų pareigas ir teises, išskiriant panašumus bei skirtumus. Tačiau reikia pasakyti, kad Latvijos viešojo administravimo sistema arba atskiri jos aspektai analizuojami tik pavieniuose šaltiniuose, o platesnių mokslinių tyrimų ar studijų pasigendama.
Darbo objektas – viešojo administravimo sistema Latvijoje.
Referato tikslas – išanalizuoti viešojo administravimo sistemą Latvijoje.
Šio darbo tikslo siekiama tokiais uždaviniais:
1. Atskleisti viešojo valdymo reformų Latvijoje poreikį ir svarbą.
2. Apibūdinti Latvijos viešojo administravimo sistemą.

Darbo tipas:
Apimtis:
2471 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • VADAS3
  • 1. Viešojo valdymo reformų Latvijoje poreikis ir svarba5
  • 2. Latvijos viešojo administravimo sistema6
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo administravimo sistema
Referatas Viešojo administravimo sistema

ĮVADAS Viešuoju administravimu, kaip valdymo rūšimi, susidomėta XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje viešasis administravimas pradėjo [...]

Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė
Referatas Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė

Temos aktualumas:Šiandiena neisivaizduojame nei vienos valstybės, kuri neturi savo sukurtos sistemos,kuria remiantis vyksta visas valstybės [...]

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste
Kursinis darbas Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Viešojo administravimo sistema Lenkijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Lenkijoje

Viešojo administravimo sistema tai kiekvienos teisinės valstybės dalis. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi viešojo administravimo modeliai.

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos
Kursinis darbas Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos

Temos aktualumas. Olandija kaip ir Lietuva yra Europos sąjungos narė, tačiau jos pragyvenimo lygis yra aukštesnis [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Mokesčiai ir mokesčių sistema viešajame sektoriuje
Konspektas Mokesčiai ir mokesčių sistema viešajame sektoriuje

Viešojo sektoriaus pajamų šaltiniai ir jų valdymas.   2.skaidrė (Viešosios pajamos) Viešosios pajamos yra susijęs su klausimu, kas [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Latvijoje
Kursinis darbas Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Latvijoje

Kursinio darbo tikslas – ištirti viešojo sektoriaus ekonomikos problemas Latvijoje. Darbo uždaviniai: Pateikti viešojo sektoriaus sampratą bei [...]

Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų  palyginimas
Referatas Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas [...]

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė
Referatas Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia [...]