Viešojo administravimo sistema Latvijoje

13 psl. / 2471 žod.

Ištrauka

Visose valstybėse vykdomos viešojo valdymo reformos, kuriomis valdžia siekia pagerinti padėtį tam tikrose valstybės srityse. Pastaraisiais metais Baltijos šalyse pakito visuomenės požiūris į viešąjį administravimą: išaugo reikalavimai viešojo administravimo institucijoms bei valstybės tarnautojams, viešojo administravimo veikla tapo sudėtingesnė - didžiulę reikšmę įgijo viešojo administravimo sistemos atitiktis su politinės, socialinės bei ekonominės aplinkos pokyčiais, viešojo administravimo institucijų gebėjimas prognozuoti, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiklą, vertinti veiklos rezultatus. Taigi, ir Latvijoje bandoma įgyvendinti ambicingas viešojo valdymo reformas, stengiantis gerinti valstybės išlaidų taupymą, viešųjų paslaugų gerinimą ir pan.Latvijos viešojojo administravimo sistema įvairiais aspektais nagrinėta akademinėje erdvėje: A. Raipa (2002)1 pateikia šiuolaikinė viešosios politikos ir viešojo administravimo sampratą ir aptaria viešosios politikos ir viešojo administravimo sąveiką bei dabartinių socialinių pokyčių sąlygotas raidos tendencijas, akcentuojama administravimo politinio konteksto, viešųjų projektų ir programų valdymo modernizavimo, demokratinių procesų plėtros svarba šiuolaikiniame viešajame administravime, nagrinėja šiuolaikinio viešojo valdymo pokyčių kryptis ir tendencijas2. Jan-Hinrik ir kt. (2009)3 aptarė valstybės tarnybos reformas Rytų ir Vidurio Europoje ir pateikė Lietuvoje ir kitų naujai įstojusių ES šalių – narių lyginamąją analizę, kuri parodė, kad vertinant pagal atitikimą Europos viešojo administravimo principams ir valstybės tarnybos reformų trajektorijas po 2004 m. Latvija padarė didelę pažangą ir yra antra lyginant su Lietuva. Nemažai dėmesio viešojo administravimo Baltijos šalyse klausimams skyrė J. Palidauskaitė (2006)4, analizavusi ir palyginusi Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės tarnautojų pareigas ir teises, išskiriant panašumus bei skirtumus. Tačiau reikia pasakyti, kad Latvijos viešojo administravimo sistema arba atskiri jos aspektai analizuojami tik pavieniuose šaltiniuose, o platesnių mokslinių tyrimų ar studijų pasigendama.Darbo objektas – viešojo administravimo sistema Latvijoje.Referato tikslas – išanalizuoti viešojo administravimo sistemą Latvijoje.Šio darbo tikslo siekiama tokiais uždaviniais: 1. Atskleisti viešojo valdymo reformų Latvijoje poreikį ir svarbą.2. Apibūdinti Latvijos viešojo administravimo sistemą.


Turinys

  • VADAS3
  • 1. Viešojo valdymo reformų Latvijoje poreikis ir svarba5
  • 2. Latvijos viešojo administravimo sistema6
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
naudinga
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Viešojo administravimo sistema

Viešasis administravimas Referatas jenna
ĮVADAS Viešuoju administravimu, kaip valdymo rūšimi, susidomėta XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje viešasis administravimas pradėjo sparčiai vystytis, imta ieškoti tinkamiausio viešojo administravimo...

Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems...

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ssselencik
Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias programas bei projektus. Viešasis administravimas suprantamas ir...

Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. elderx
Temos aktualumas:Šiandiena neisivaizduojame nei vienos valstybės, kuri neturi savo sukurtos sistemos,kuria remiantis vyksta visas valstybės valdymas nuo gyventojų sveikatos priežiūros iki visos valstybės...

Lietuvos viešojo administravimo sistema

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. rezas
puikus darbas padėsiantis suvokti Lietuvos viešojo administravimo sistemą, kuri tikriausiai ne vienam žmogui yra sunkiai suprantama.

Viešojo administravimo sistema Lenkijoje

Viešasis administravimas Referatas 2018 m. vilelune
Viešojo administravimo sistema tai kiekvienos teisinės valstybės dalis. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi viešojo administravimo modeliai. Šiame darbe nagrinėjama Lenkijos Respublikos viešojo administravimo sistema....