Žmonių teisių gynimo institucijos ES ir JAV

17 psl. / 4373 žod.

Ištrauka

Žmogaus teisių ir laisvių problema atsirado kartu su humanistinėmis žmonijos tradicijomis, siekiančiomis jau tūkstantmečius. Apie žmonių lygybę kalbėjo jau antikos filosofai, vėliau krikščionybės ideologai. Tačiau tarptautiniu mastu žmogaus teisių ir laisvių problema buvo pradėta kelti tik XIX a. pradžioje.Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Žmogaus teises reglamentuoja teisė ir kitos socialinės normos. Vienas pagrindinių žmogaus teisių bruožų – jų visuotinumas, universalumas, nedalumas, jos yra viena kitą sąlygojančios, remiasi žmonių lygybės prieš įstatymus, lygiateisiškumo ir kitais principais. Žmogaus teisės pripažįstamos visiems asmenims nepriklausomai nuo jų individualių savybių. Pasaulinėje konferencijoje žmogaus teisių klausimais Vienoje 1993 m. akcentuota nuostata, kad visos žmogaus teisės yra tarpusavyje susijusios, viena nuo kitos priklausomos ir nedalomos. Žmogaus teises būtų galima apibrėžti kaip moralės, elgesio normas, visuomenines vertybes, kurių tikslas – apsaugoti žmogaus orumą. Yra įkurtos įvairios tarptautinės, regioninės ir kitos organizacijos, priimta daugybė žmogaus teises reglamentuojančių teisinių aktų, chartijų ir kitų sprendimų. Tačiau žmogaus teisių įgyvendinimo problema vis dar yra vienas svarbiausių pilietinės visuomenės uždavinių.Šio darbo tikslas – aptarti ES ir JAV institucijas, sprendžiančias, nagrinėjančias žmogaus teisių gynimo, apsaugos įgyvendinimo klausimus. Uždaviniai:1. Pateikti ginamų žmogaus teisių katalogą;2. Aptarti žmogaus teises ginančias institucijas Europos Sąjungoje ir JAV.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. GINAMŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KATALOGAS4
  • 2. ŽMONIŲ TEISES GINANČIOS INSTITUCIJOS ES IR JAV7
  • 2.1. Jungtinių Tautų Organizacija7
  • 2.2. Europos Taryba8
  • 2.3. Amerikos valstybių organizacijos (AVO)10
  • 2.4. Europos bendrijų teisminių institucijų sistema11
  • 2.5. Europos ombudsmenas13
  • IŠVADOS16
  • NAUDOTA LITERATŪRA IR ŠALTINIAI17

Reziumė

Autorius
naudinga
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Teisė Diplominis darbas 2015 m. ausra1590
Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų...

Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje

Teisė Referatas 2009 m. dalia123
Temos aktualumas. Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Tinkamas vartotojų teisių apsaugos lygis – viena iš...