Korupcijos reiškinio analizė

18 psl. / 4722 žod.

Ištrauka

Žmonės vienijasi ir jungiasi į grupes ar organizacijas tam, kad galėtų pasiekti tam tikrų tikslų, todėl jiems reikia bendrų sprendimų. Būtent ši veiklos rūšis ir yra vadinama politika, o politikos mokslas analizuoja ir tiria tuos sprendimus, jų priežastis ir pasekmes, tiria valdančiųjų ir valdomųjų santykius, jų naudojamas priemones bei tikslus tiems santykiams įvertinti. Deja, šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau prakalbama apie korupcinius santykius tiek valstybinėse, tiek privačiose institucijose, tad vienas iš analizuojamų politikos mokslo terminų – korupcija – sulaukia nemažai dėmesio.Korupcija – sudėtinga socialinė, politinė, ekonominė, kultūrinė ir moralinės etikos problema. Tarptautiniame kontekste ši problema buvo vertinama kaip didelė integracijos procesų kliūtis. Korupcija lemia neefektyvią šalies ekonomiką ir ūkio sąstingį, ekonominiu aspektu dėl korupcijos netolygiai paskirstomi ištekliai, formuojasi šešėlinė ekonomika, neplėtojama sąžininga konkurencija, į biudžetą nepatenka lėšų. Dėl to labiausiai kenčia skurdžiausiai gyvenantys žmonės. Korupcijos problemos tampa gyventojams prielaida kvestionuoti pasitikėjimą valdžia ir pačia valstybe. Į šią problemą galima būtų pažvelgti ir socialiniu aspektu: visuomenėje glūdinčios teigiamos arba neigiamos nuostatos, vertinant šią problemą, yra svarbus korupcijos paplitimo veiksnys. Jei visuomenėje formuotųsi korupcijos kaip ydingo, bet ne kaip natūralaus reiškinio samprata, tai su korupcija kovoti būtų gerokai lengviau. Pilietinis sąmoningumas šio fenomeno atžvilgiu yra viena iš svarbiausių prevencinių priemonių. Korupcija daro įtaką beveik visoms socialinio gyvenimo sritims. Civilizacijos rykštė, visuomenės liga, monstras, hidra - tai tik keli epitetai, kuriuos tyrinėtojai, žurnalistai, politikai ar visuomenės veikėjai linkę pavartoti apibūdindami korupcijos reiškinį (Palidauskaitė, 2006).Darbo tikslas – išanalizuoti korupcijos reiškinį.Uždaviniai: 1. Aptarti korupcijos reiškinio sampratą.2. Išanalizuoti korupcijos rūšis ir paplitimo priežastis.3. Aptarti korupcijos tematikos aktualumą.4. Atskleisti politinės korupcijos fenomeną.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Korupcijos reiškinio samprata4
  • 2. Korupcijos rūšys ir paplitimo priežastys6
  • 3. Korupcijos tematikos aktualumas7
  • 4. Politinės korupcijos fenomenas10
  • Išvados14
  • Šaltiniai15

Reziumė

Autorius
naudinga
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Viešasis administravimas Referatas gendrija
Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį pasitikėjimą bei formuoja tam tikrų regionų bei vietų...

Analizuojami pasisakymai apie korupciją

Viešasis administravimas Referatas 2015 m. ♠moksloandrius
Iš šio darbo buvo gauta 10. Darbe buvo įdėta daug darbo. Darbe yra ir teksto, ir lentelių. Darbe išanalizuota daug Lietuvoje esančių valstybės...

Mano miesto (Raseiniai) vystymosi analizė

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. s1ndrute
Temos aktualumas: Nei vienas šiuolaikinis individas neįsivaizduoja savo gyvenimo be miesto. Anot (Čiegio ir Žalevičienės, 2012) miestas yra svarbus valstybės ar tam tikro...