Kas yra viešojo valdymo refoma?

10 psl. / 2152 žod.

Ištrauka

Daugelyje OECD šalių keletą pastarųjų dešimtmečių vykdomas viešojo administravimo reforma skatina įvairūs socialiniai, technologiniai, ekonominiai ir politiniai veiksniai. Vykdomomis reformomis siekiama valdžios institucijų veiklos skaidrumo ir atvirumo didinimo, perėjimo, prie veiklos, orientuotos į rezultatus, atskaitomybės ir kontrolės sistemų modernizavimo, valdžios institucijų reorganizavimo, biudžeto išlaidų perskirstymo, viešųjų paslaugų teikimo perdavimo privatiems paslaugų teikėjams, valstybės tarnybos modernizavimo . Šiandien reformos sąvoka kaip „gyvenimo pertvarkymas išsaugojant pagrindus“ reikalauja kur kas platesnio paaiškinimo. Ch. Pollitt ir G. Bouckaert viešojo valdymo reformą įvardija kaip sąmoningus pokyčius viešojo sektoriaus organizacijų struktūrose ir procesuose, siekiant, kad jie veiktų geriau . Taigi pati reformos sąvoka nurodo pozityvių pokyčių poreikį tam tikroje valdymo srityje - jie reikalauja kompleksiškų viešosios politikos intervencijų ir didina viešosios politikos koordinavimo ir bendradarbiavimo su įvairiais socialiniais ir ekonominiais partneriais poreikį, o keičiantis valdžios institucijų veiklos pobūdžiui, kinta ir jos funkcijos, vidinė bei išorinė struktūra (pvz., reorganizuojamos esamos, steigiamos naujos ministerijos ir pan.).Temos ištirtumas. Lietuvoje yra nemažai aprašomųjų akademinių darbų apie viešojo valdymo reformas skatinančius veiksnius, reformų turinį bei rezultatus. Tokius klausimus tyrinėjo M. Arimavičiūtė (2008), E. Backūnaitė (2006), V. Domarkas (2004), A. Raipa (2002; 2009), V. Nakrošis (2011), A. Tumėnas (2010), J. Baltušnikienė (2009), E. Gaulė (2010), ypač vertingi R. Vainienės, K. Manioko, V. Vilpišausko pasvarstymai Lietuvos reformų tematika. Lyginamųjų reformų studijų teoriniai instrumentai, jų teikiamos prielaidos, praktiniai viešojo valdymo reformos procesų aspektai plačiai nagrinėjami užsienio šalių viešojo administravimo tyrėjų Ch. Pollitt, G. Bouckaert, B. G.Peters, D. J. Savoie, N. Brusson, J. E, Lane, D. Bannink, S. Resodihardjo, L. C. Bresser – Pereira, Ch. Maeder, P. Windrum bei M. Beblavy akademiniuose veikaluose. Darbo tikslas – išanalizuoti, kas yra viešojo valdymo reforma. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti viešojo valdymo reformos sampratą.2. Aptarti viešojo sektoriaus reformų tikslus, strategijas ir modelį.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Viešojo valdymo reformos samprata4
  • 2. Viešojo sektoriaus reformų tikslai, strategijos ir modelis5
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
naudinga
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Viešasis administravimas Referatas gin27
Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą realizuojant viešąsias programas...