Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Kas yra viešojo valdymo refoma?

0 atsiliepimų
Autorius:


Daugelyje OECD šalių keletą pastarųjų dešimtmečių vykdomas viešojo administravimo reforma skatina įvairūs socialiniai, technologiniai, ekonominiai ir politiniai veiksniai. Vykdomomis reformomis siekiama valdžios institucijų veiklos skaidrumo ir atvirumo didinimo, perėjimo, prie veiklos, orientuotos į rezultatus, atskaitomybės ir kontrolės sistemų modernizavimo, valdžios institucijų reorganizavimo, biudžeto išlaidų perskirstymo, viešųjų paslaugų teikimo perdavimo privatiems paslaugų teikėjams, valstybės tarnybos modernizavimo . Šiandien reformos sąvoka kaip „gyvenimo pertvarkymas išsaugojant pagrindus“ reikalauja kur kas platesnio paaiškinimo. Ch. Pollitt ir G. Bouckaert viešojo valdymo reformą įvardija kaip sąmoningus pokyčius viešojo sektoriaus organizacijų struktūrose ir procesuose, siekiant, kad jie veiktų geriau . Taigi pati reformos sąvoka nurodo pozityvių pokyčių poreikį tam tikroje valdymo srityje - jie reikalauja kompleksiškų viešosios politikos intervencijų ir didina viešosios politikos koordinavimo ir bendradarbiavimo su įvairiais socialiniais ir ekonominiais partneriais poreikį, o keičiantis valdžios institucijų veiklos pobūdžiui, kinta ir jos funkcijos, vidinė bei išorinė struktūra (pvz., reorganizuojamos esamos, steigiamos naujos ministerijos ir pan.).
Temos ištirtumas. Lietuvoje yra nemažai aprašomųjų akademinių darbų apie viešojo valdymo reformas skatinančius veiksnius, reformų turinį bei rezultatus. Tokius klausimus tyrinėjo M. Arimavičiūtė (2008), E. Backūnaitė (2006), V. Domarkas (2004), A. Raipa (2002; 2009), V. Nakrošis (2011), A. Tumėnas (2010), J. Baltušnikienė (2009), E. Gaulė (2010), ypač vertingi R. Vainienės, K. Manioko, V. Vilpišausko pasvarstymai Lietuvos reformų tematika. Lyginamųjų reformų studijų teoriniai instrumentai, jų teikiamos prielaidos, praktiniai viešojo valdymo reformos procesų aspektai plačiai nagrinėjami užsienio šalių viešojo administravimo tyrėjų Ch. Pollitt, G. Bouckaert, B. G.Peters, D. J. Savoie, N. Brusson, J. E, Lane, D. Bannink, S. Resodihardjo, L. C. Bresser – Pereira, Ch. Maeder, P. Windrum bei M. Beblavy akademiniuose veikaluose.
Darbo tikslas – išanalizuoti, kas yra viešojo valdymo reforma.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti viešojo valdymo reformos sampratą.
2. Aptarti viešojo sektoriaus reformų tikslus, strategijas ir modelį.

Darbo tipas:
Apimtis:
2152 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Viešojo valdymo reformos samprata4
  • 2. Viešojo sektoriaus reformų tikslai, strategijos ir modelis5
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma
Referatas Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats [...]

Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys
Kursinis darbas Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys

Temos aktualumas: Vis labiau pasauliui globalėjant, kasdieną jam tampant vis atviresniam įvairių pasaulio šalių įtakai [...]

Europos Komisijos viešojo valdymo reformos analizė
Referatas Europos Komisijos viešojo valdymo reformos analizė

Rašto darbas iš Europos Sąjungos viešojo administravimo sistemos paskaitos. [...]

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos [...]

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie [...]

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?
Referatas Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą [...]

Viešojo valdymo reformos
Referatas Viešojo valdymo reformos

Įvairiuose šaltiniuose reforma apibrėžiama, kaip tam tikra pertvarka, pokytis išsaugant esminius pamatus. C. Pollit ir [...]

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė
Referatas Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos
Prezentacija Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos

Uždaviniai: 1.išanalizuoti strateginio valdymo modelius; 2.pristatyti plėtotinę ir nustatytinę strateginio valdymo metodologijas; 3.išnagrinėti prognozavimo metodus ir [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Naujasis viešasis valdymas
Referatas Naujasis viešasis valdymas

Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios [...]

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje
Konspektas Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

 VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija [...]