AB „Apranga“ finansinių ataskaitų analizė

23 psl. / 5110 žod.

Ištrauka

Verslininkai norėdami konkuruoti su kitomis įmonėmis bei sėkmingai vykdyti savo veiklą, privalo mokėti įvertinti savo bei kitų įmonių rezultatus, suvokti įmonės dabartinę būklę bei perspektyvas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Šį tikslą pasiekti padeda finansinių ataskaitų analizė, teisingas jos teikiamos informacijos suvokimas ir interpretavimas. Finansinė veiklos analizė – tai visapusis įmonės finansinės būklės bei veiklos rezultatų tyrimas, kuris padeda vadovybei pasiekti numatytus tikslus, numatyti ateities perspektyvas bei palyginti faktinę padėtį su planais. Finansinė veiklos analizė teikia įmonės vadovams informaciją, reikalinga sprendimams priimti, siekiant užtikrinti stabilią ir efektyvią įmonės veiklą. Analizė padeda atskleisti įmonės veikloje besikaupiančias problemas, todėl įmonės vadovybė gali operatyviai reaguoti į besikeičiančią įmonės finansinę būklę. Tik savalaikė ir objektyvi finansų analizė sudaro galimybę įvairių lygių vadovams parengti alternatyvius savo veiklos modelius ir priimti racionalesnius valdymo sprendimus tam tikram laikotarpiui.Darbo objektas – AB „Apranga“Darbo tikslas – atlikti įmonės AB „Apranga“ finansinių ataskaitų analizę bei įvertinti įmonės finansinę būklę.Darbo uždaviniai:1. Apibūdinti teorinius įmonių finansinių ataskaitų ir jų analizės tyrimo aspektus.2. Atlikti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalią ir vetikalią analizę. 3. Įvertinti įmonės finansinę būklę.4. Apibendrinti, interpretuoti ir įvertinti analitinę informaciją.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Finansinės veiklos analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai5
 • 1.2. Finansinės veiklos analizės šaltiniai7
 • 1.3. Vertikalioji ir horizontalioji analizė9
 • 2. APB „APRANGA“ 2010-2012 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ12
 • 2.1. Įmonės APB „APRANGA“ charakteristika12
 • 2.2. APB „Apranga“ horizontalioji ir vertikalioji analizė14
 • 2.2.1. Horizontalioji balanso analizė14
 • 2.2.2. Vertikalioji balanso analizė17
 • 2.3. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė20
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
ivonaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 25, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai