Humanitariniai mokslai / Literatūra

Barboros Radvilaitės įprasminimas XX. a lietuvių dramaturgijoje: J. Grušo drama “Barbora Radvilaitė”

0 atsiliepimų
Autorius:

Šio darbo tyrimo objektas – lietuvių rašytojo Juozo Grušo drama „Barbora Radvilaitė“. Darbo tikslas – ištirti, kaip istorinė Barboros Radvilaitės asmenybė įprasminta minėtame kūrinyje. Uždaviniai, padėsiantys pasiekti šį tikslą:
1) apibūdinti, kokie Barboros Radvilaitės būdo bruožai atskleidžiami istoriniuose šaltiniuose bei grožiniuose kūriniuose;
2) aptarti Barboros Radvilaitės, kaip jautrios, trapios bei pažeidžiamos moters įprasminimą Juozo Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“;
3) aptarti Barboros Radvilaitės, kaip ryžtingos, narsios ir stiprios moters įprasminimą Juozo Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“.
Tyrimo metodas – Barboros Radvilaitės paveikslo dramoje „Barbora Radvilaitė“ analizė, remiantis surinkta literatūra.
Barboros Radvilaitės įprasminimas Juozo Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“ – palyginti netyrinėta tema, nors tiek pats draminis kūrinys, tiek Barboros Radvilaitės istorinis asmuo neprarado aktualumo iki šių dienų. Galima pastebėti, jog daugiau atsiliepimų susilaukė ne pati Grušo drama, bet pagal šią dramą pastatyti ir pasisekimo sulaukę spektakliai (režisieriai J. Jurašas, A. Kinderis) bei baletas (režisierė A. Cholina). Tiesa, savo veikale „Arčiau Lietuvos: filologinė studija apie Barborą Radvilaitę“ Viktorija Daujotytė vieną skyrelį (pavadintą „Juozo Grušo Barbora – tragiškasis meilės simbolis“) paskiria Radvilaitės vaizdavimo Grušo dramoje aptarimui, tačiau nemažai Daujotytė rašo ir apie paties draminio kūrinio vertę bei Grušo kūrybą. Raimonda Ragauskienė veikale „Barbora Radvilaitė“ analizuoja, kaip dramoje idealizuojama Barbora. Detalesnės studijos apie Radvilaitės įprasminimą Grušo „Barboroje Radvilaitėje“ nebūta, dėl to mano darbas įgyja dar didesnę reikšmę.
Darbą sudaro trys dalys. Kiekvienoje bus stengiamasi įgyvendinti įvade iškeltus uždavinius. Pirmojoje dėstymo dalyje „Kas žinoma apie Barborą Radvilaitę“ bus pateikta informacija apie tai, kokia Barbora Radvilaitė vaizduojama mokslinėje bei grožinėje literatūroje. Antrojoje dalyje, pavadintoje „Barboros Radvilaitės moteriškumas“ bus stengiamasi atskleisti, kokie išskirtinai moteriai būdingi charakterio bruožai priskiriami Barborai Radvilaitei J. Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“. Trečiojoje dėstymo dalyje „Barboros Radvilaitės vyriškumas“ bus pateikti svarstymai apie tai, kokias „nemoteriškas“ (turiu omenyje nebūdingas stereotipinei moteriai) savybes J. Grušas priskiria Barborai Radvilaitei.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2353 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • 1. Kas žinoma apie Barborą Radvilaitę4
  • 2. Barboros Radvilaitės moteriškumas7
  • 3. Barboros Radvilaitės vyriškumas9
  • Išvados10
  • Naudota literatūra11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Barbora Radvilaitė
Rašinys Barbora Radvilaitė

Kiekviena tauta turi savąsias legendas ir didvyrius, iš kurių kartų kartos semiasi išminties, ryžto, narsos [...]

Barboros Radvilaitės įvaizdis naujojoje lietuvių prozoje
Diplominis darbas Barboros Radvilaitės įvaizdis naujojoje lietuvių prozoje

Bakalauro darbe analizuojama, kaip Barboros Radvilaitės įvaizdis atsiskleidžia naujojoje lietuvių prozoje. Tiriamoji medžiaga ir šaltiniai [...]

Pareigos ir asmeninės laimės konfliktas lietuvių dramaturgijoje
Rašinys Pareigos ir asmeninės laimės konfliktas lietuvių dramaturgijoje

Tema plėtojama, remiantis Marcinkevičiaus "Mažvydu". Dramoje plėtojama ne tik meilės Tėvynei, tačiau ir asmeninio gyvenimo tema.

Barboros Radvilaitės laiškų analizė
Rašinys Barboros Radvilaitės laiškų analizė

Išlikusių karalienės laiškų adresatai – Radvilų šeimos asmenys bei vyras Žygimantas Augustas. Jam adresuoti [...]

“Lietuvos banko K.Donelaičio g. 85” meninės raiškos analizė
Referatas “Lietuvos banko K.Donelaičio g. 85” meninės raiškos analizė

Pasirinkto architektūrinio objekto, Lietuvos banko, esančio Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtoje, Kaune, analizės tikslas yra [...]

Koks jūsų požiūris į lietuvių dramaturgiją statomą Lietuvos teatruose?
Rašinys Koks jūsų požiūris į lietuvių dramaturgiją statomą Lietuvos teatruose?

Dramaturgija – meno kryptis lėtai, tačiau užtikrintai skinanti kelią lietuvių kultūros padangėje. Lėtai, nes lyginant Lietuvos [...]