Barboros Radvilaitės įprasminimas XX. a lietuvių dramaturgijoje: J. Grušo drama “Barbora Radvilaitė”

11 psl. / 2353 žod.

Ištrauka

Šio darbo tyrimo objektas – lietuvių rašytojo Juozo Grušo drama „Barbora Radvilaitė“. Darbo tikslas – ištirti, kaip istorinė Barboros Radvilaitės asmenybė įprasminta minėtame kūrinyje. Uždaviniai, padėsiantys pasiekti šį tikslą:1) apibūdinti, kokie Barboros Radvilaitės būdo bruožai atskleidžiami istoriniuose šaltiniuose bei grožiniuose kūriniuose;2) aptarti Barboros Radvilaitės, kaip jautrios, trapios bei pažeidžiamos moters įprasminimą Juozo Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“;3) aptarti Barboros Radvilaitės, kaip ryžtingos, narsios ir stiprios moters įprasminimą Juozo Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“.Tyrimo metodas – Barboros Radvilaitės paveikslo dramoje „Barbora Radvilaitė“ analizė, remiantis surinkta literatūra.Barboros Radvilaitės įprasminimas Juozo Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“ – palyginti netyrinėta tema, nors tiek pats draminis kūrinys, tiek Barboros Radvilaitės istorinis asmuo neprarado aktualumo iki šių dienų. Galima pastebėti, jog daugiau atsiliepimų susilaukė ne pati Grušo drama, bet pagal šią dramą pastatyti ir pasisekimo sulaukę spektakliai (režisieriai J. Jurašas, A. Kinderis) bei baletas (režisierė A. Cholina). Tiesa, savo veikale „Arčiau Lietuvos: filologinė studija apie Barborą Radvilaitę“ Viktorija Daujotytė vieną skyrelį (pavadintą „Juozo Grušo Barbora – tragiškasis meilės simbolis“) paskiria Radvilaitės vaizdavimo Grušo dramoje aptarimui, tačiau nemažai Daujotytė rašo ir apie paties draminio kūrinio vertę bei Grušo kūrybą. Raimonda Ragauskienė veikale „Barbora Radvilaitė“ analizuoja, kaip dramoje idealizuojama Barbora. Detalesnės studijos apie Radvilaitės įprasminimą Grušo „Barboroje Radvilaitėje“ nebūta, dėl to mano darbas įgyja dar didesnę reikšmę.Darbą sudaro trys dalys. Kiekvienoje bus stengiamasi įgyvendinti įvade iškeltus uždavinius. Pirmojoje dėstymo dalyje „Kas žinoma apie Barborą Radvilaitę“ bus pateikta informacija apie tai, kokia Barbora Radvilaitė vaizduojama mokslinėje bei grožinėje literatūroje. Antrojoje dalyje, pavadintoje „Barboros Radvilaitės moteriškumas“ bus stengiamasi atskleisti, kokie išskirtinai moteriai būdingi charakterio bruožai priskiriami Barborai Radvilaitei J. Grušo dramoje „Barbora Radvilaitė“. Trečiojoje dėstymo dalyje „Barboros Radvilaitės vyriškumas“ bus pateikti svarstymai apie tai, kokias „nemoteriškas“ (turiu omenyje nebūdingas stereotipinei moteriai) savybes J. Grušas priskiria Barborai Radvilaitei.


Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • 1. Kas žinoma apie Barborą Radvilaitę4
  • 2. Barboros Radvilaitės moteriškumas7
  • 3. Barboros Radvilaitės vyriškumas9
  • Išvados10
  • Naudota literatūra11

Reziumė

Autorius
sellfish
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Susvetimėjimo tema “Balta drobulė”

Literatūra Rašinys peekabookoala
Šiandieniniame pasaulyje susvetimėjimo tema labai aktuali. Aplink mus esantys žmonės, net ir patys artimiausi, darosi vis atšiauresni, o pasaulis - šaltas ir svetimas....

Barboros Radvilaitės laiškų analizė

Literatūra Rašinys 2015 m. literatė
Barboros Radvilaitės laiškai atskleidžia autentiškų detalių apie šios moters gyvenimą ir to meto aktualijas. Daug vertingų įžvalgų, susijusių su Radvilaitės laiškais, rasite šiame...