Egzistencializmas Algirdo Landsbergio romane “Kelionė”

15 psl. / 3836 žod.

Ištrauka

Šio kursinio darbo tyrimo objektas – lietuvių rašytojo Algirdo Landsbergio romanas „Kelionė“. Darbo tikslas – nustatyti, kokiais aspektais egzistencializmas pasireiškia minėtame kūrinyje. Uždaviniai, padėsiantys pasiekti šį tikslą:1) išanalizuoti egzistencialistinius klausimus kaip vieną iš egzistencializmo dalių ir aptarti jų reikšmę romane;2) aptarti vienumos motyvą Algirdo Landsbergio romane „Kelionė“ ir egzistencializmo filosofijos kontekste.Tyrimo metodas – įvairių egzistencializmo atspindžių romane „Kelionė“ analizė, remiantis kritine literatūra ir kitais šaltiniais.Egzistencializmas Algirdo Landsbergio romane „Kelionė“ – palyginti mažai tyrinėta tema, nors A. Landsbergio kūrybos tyrinėtojai teigia, kad egzistencializmo idėjos yra esmingos rašytojo kuriamam pasauliui. Būtent šiuo aspektu mano kursinis darbas yra naujas ir aktualus. Reikia pažymėti, minėtas kūrinys susilaukė ne itin daug kritikų atsiliepimų ne tik egzistencializmo tema, bet ir apskritai. Atskirų pastabų apie „Kelionę“ galima rasti Tado Venclovos straipsnyje „Algirdą Landsbergį palydint“, Vytauto A. Jonyno parengtoje A. Landsbergio kūrybos apžvalgoje. Antanas Vaičiulaitis (Aug. Raginis) straipsnyje apie „Kelionę“ rašo, jog minėtas romanas įnešė šviežio oro gūsį į lietuvių literatūrą. Autorius taip pat pažymi, kad romane galima aptikti modernizmui ir realizmui būdingų bruožų, tačiau egzistencializmo sąvokos jis nemini. „Kelionė“ kiek plačiau nagrinėta Juliaus Kaupo straipsnyje „Kelionė į gyvenimą“. Tiesa, ir čia pati sąvoka „egzistencializmas“ neminima, tačiau rašoma apie tai, kad Landsbergis „atstovaujantis naują įdomų žanrą“1 Dalia Kuizinienė straipsnyje apie moderniąją lietuvių prozą, gretindama A. Landsbergio, A. Meko, J. Meko ir L. Lėto kūrybą pastebi, jog šių rašytojų kūryboje yra egzistencialistinių idėjų, tačiau Landsbergio romano „Kelionė“ šiuo aspektu ji plačiau neaptaria.2Kursinį darbą sudaro dvi dalys. Kiekvienoje bus stengiamasi įgyvendinti įvade iškeltus uždavinius. Pirmojoje dėstymo dalyje, pavadintoje „Egzistencialistiniai klausimai Algirdo Landsbergio romane „Kelionė“ bus stengiamasi išsiaiškinti egzistencialistinių klausimų kilmę ir apibūdinti veiksnius, lėmusius jų atsiradimą. Antrojoje dalyje „Vienumos motyvas Algirdo Landsbergio romane „Kelionė“ bus pateikti svarstymai apie tai, kokį vaidmenį vienumos motyvas vaidina minėtame kūrinyje ir kaip jis yra susijęs su egzistencializmu.


Turinys

  • Turinys2
  • Įvadas3
  • 1. Egzistencializmo filosofija. Egzistencializmas literatūroje4
  • 2. Egzistencialistiniai klausimai Algirdo Landsbergio romane „Kelionė“6
  • 3. Vienumos motyvas Algirdo Landsbergio romane „Kelionė“10
  • Išvados14
  • Literatūra15

Reziumė

Autorius
sellfish
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.60
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 26, 2014
Apimtis
15 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vidinis monologas Mykolo Slucio romane “Adomo obuolys”

Literatūra Rašinys 2013 m. sellfish
Lietuvių prozininkas Mykolas Sluckis yra rašytojas, kurio kūrinių kalba išsiskiria vaizdingumu (kartais ji dar vadinama „sluckiška kalba”). Rašytojo kūryba pasižymiimpresionistine pasakojimo maniera, lyrizmu,...