Kas tradiciška ir kas modernu Pulgio Andriušo “Anoj pusėj ežero” ?

4 psl. / 976 žod.

Ištrauka

Lietuvių rašytojas Pulgis Andriušis gerokai nustebino visus, išleidęs lyrinių apsakymų rinkinį Anoj pusėj ežero. Jis įnešė naujų vėjų į savo paties kūrybą, kadangi šiam rašytojui lyrinio apsakymo žanras iki tol nebuvo būdingas. Alfonsas Nyka-Nilūnas, aptardamas rinkinį, teigia: Pulgis Andriušis, atvedęs į mūsų kraštą tragiškąjį La Mančos riterį su jo ginklanešiu, vėliau ilgus metus jukinęs biednus ir tur¬tingus, pavirsdamas beveik bendriniu daiktavardžiu, nei iš šio, nei iš to pasirodė su lyrinėmis apysakomis.Pats Pulgis Andriušis rinkinio pratarmėje savo virsmą apibūdina kaip humoristo virtimą lyriku. P. Andriušio rinkinyje Anoj pusėj ežero yra pateiktos 9 nevienodos apimties lyrinės apysakos, iš pirmo žvilgsnio mažokai ką bendro turinčios tarpusavyje. Tačiau rinkinio pratarmėje Pulgis Andriušis suskumba padėti skaitytojui, teigdamas: Šis rinkinys nėra atsitiktinis sukrovimas įvairiom progom parašytų pasakojimų, bet vientisas veikalas, kurio paskiros dalys drauge sudaro kompozicinį vienetą, nors ir jas tuo pačiu metu galima laikyti autonomiškomis. Galima įžvelgti ir daugiau lyrinių apysakų saitų. Visų pirma, jose (išskyrus gal tik paskutinįjį, A. Nykos-Niliūno nuomone, nelabai prie rinkinio visumos pritampantį kūrinį Grįžti į Sorento) didelis dėmesys skiriamas gamtai, žmogus kūriniuose šmėsteli tik epizodiškai. Rašytojas teisinasi: Kai kam gal kris akin čionai paleistas į apyvartą per tirštas „botanikizmas“ bei etnomologizmas, bet tikėki, malonus skaitytojau, rytų aukštaičiui žolės, medžiai, žuvys, vabzdžiai, debesys, net akmenys nėra vien tik kalbinė ornamentika, butaforija, o broliai ir seserys, lygiateisiai gyvenimo palydovai. Daugumoje lyrinių apysakų galima pastebėti tvirtą žmogaus ir gamtos ryšį. Tai priartina Pulgį Andriušį prie tokių kūrėjų kaip Antanas Baranauskas ir Juozas Tumas-Vaižgantas. Lyrinėse P. Andriušio apysakose žmogus yra veikiamas gamtos. Kai nebešviečia saulė, kai žemę gaubia sutemos arba kai lyja, žmogus tampa liūdnas, sunerimęs.


Reziumė

Autorius
sellfish
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.36
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 26, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
4 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
.

Susiję darbai

Vinco Krėvės “Pratjekabuda” analizė

Literatūra Referatas 2011 m. sonare
Vincas Krėvė (Mickevičius) gyveno 1882-1954 metais; turėjo filologinį išsilavinimą. Vytautas Kubilius rašo, kad šis rašytojas – „pirmasis europietiško universalumo, įvairiažanris ir daugiabalsis lietuvių...