Filosofijos ir mokslo santykis

17 psl. / 5059 žod.

Ištrauka

Žodis ,,filosofija“ yra graikiškos kilmės. Veiksmažodis ,,philein“ reiškia ,,mylėti“; ,,sophia“ iš pradžių reiškė bet kokį tobulumą ar gebėjimą, tačiau vėliau šiuo žodžiu imta nusakyti žinojimą ir, visų pirma, aukštesnįjį žinojimą, aprėpiantį dorybę bei gyvenimo meną. Taigi ,,sophos“ iš pradžių reiškė žmogų, kuris nusimano apie profesiją ir apie gyvenimą, o vėliau – pirmiausia ,,išminčių“. Todėl ,,filosofija“ dažniausiai verčiama kaip ,,išminties meilė. Jau PITAGORAS (apie 590 – 500), atrodo vartojo šį žodį. HERAKLITAS EFIZIETIS (apie 540 - 480), šnekėjo apie filosofus. Bet tik SOKRATAS (470 – 399) suteikė šiam pavadinimui istoriškai patvarią reikšmę. SOKRATO ir išmintingiausios Diotimos pokalbyje PLATONAS (427 – 347) nusako filosofiją kaip išminties meilę, personifikuodamas tiesos, gėrio ir grožio meilę demono Eroto įvaizdžiu.

ĮPRASTINIS POŽIŪRIS Į FILOSOFIJOS IR MOKSLO SANTYKĮ

Jeigu klausiama, kas yra filosofija ir koks jos pagrindinis tikslas, pirmiausia į galvą ateina labai paprastas, tačiau menkai apmąstytas atsakymas: filosofija yra pasaulio pažinimo būdas. Šis atsakymas dažnai formuluojamas dar paprasčiau: filosofija yra mokslas, t.y. tam tikra speciali disciplina šalia kitų mokslinių disciplinų – fizikos, chemijos ar istorijos. Taip filosofija įsiejama į mokslo sritį kaip vienas šios srities padalinių. Toks filosofijos sutapatinimas su mokslu, o veikiau filosofijos ištirpdymas mokslinio pažinimo terpėje iš pirmo žvilgsnio atrodo visai natūralus ir pagrįstas, nes nuo seniausių laikų vyrauja įsitikinimas, kad filosofija ir mokslas ne tik siekia to paties tikslo, bet ir naudojasi tomis pačiomis priemonėmis – griežtai logikai ir tam tikromis tiriamos medžiagos tvarkymo taisyklėms pavaldžiu mąstymu, kurio padarinys yra tai, kas vadinama teorija. Kaip tik teorija yra esmingas ir filosofijos ir mokslo egzistavimo bei sklaidos būdas. Taigi populiariausią, bet paviršutinišką požiūrį į filosofijos ir mokslo santykį galima nusakyti taip: filosofija ir mokslas sutampa savo tikslais ir savo priemonėmis, vadinasi, jie esmingai tapatūs.


Turinys

 • Žodžio ,,filosofija“ kilmė1
 • Įprastinis požiūris į filosofijos ir mokslo santykį1
 • Filosofija ir mokslas antikoje1
 • Situacija viduramžiais2
 • Situacija Naujaisias Amžiais2
 • Mokslinio pažinimo specializacija3
 • Specializacijos pobūdis filosofijoje3
 • Filosofija ir metodas4
 • Mokslas ir metodas4
 • Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime5
 • Pirmas esminis filosofijos ir mokslo skirtumas6
 • Eksperimento vaidmuo moksle7
 • Filosofijos santykis su gamta7
 • Filosofija ir specialieji mokslai8
 • Realieji mokslai8
 • Filosofija ir realieji mokslai8
 • Filosofijos ir mokslo panašumai9
 • Išvados9
 • Naudota literatūra10

Reziumė

Autorius
ssselencik
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 30, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Filosofija kaip pasaulėžiūra ir mokslas

Filosofija Rašinys monikagustas
Filosofija — mokslas apie bendriausius, universaliausius principus ir dėsningumus, instrumentarijus kitiems mokslams, visų pirma humanitariniams (taip kaip matematika - tiksliesiems mokslams).( www.zodynas.tk) Filosofija...

Absurdo filosofija

Filosofija Referatas 2013 m. just_gjp
Kiekvieną dieną mes susiduriame su absurdiškomis situacijomis, kurios vieniems sukelia juoką, o kitiems nerimą. Bet dauguma mūsų nesupranta kodėl visa tai vyksta, kodėl...

Tikėjimo ir proto santykis viduramžių filosofijoje

Filosofija Rašinys 2012 m. gintare8
Viduramžiai – ilgiausias kultūrinis laikotarpis Europos istorijoje. Šiame laikotarpyje iš genčių formuojasi tautos, plinta krikščionybė, keičiasi ar prievarta keičiamas pasaulio suvokimas. Europa, pasiimdama...

Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija

Filosofija Prezentacija 2014 m. evipink
XVII a. mokslo revoliucija turėjo didelę įtaką filosofijos raidai, dabartiniam jos, kaip atskiro mokslo, suvokimui. Šiuo darbu atskleista, kaip mokslo revoliucija pakeitė filosofijos...

Kas yra filosofija?

Filosofija Referatas 2016 m. ddominyka
Remiantis A. Anzenbacher vadovėliu "Filosofijos įvadas" analizuojama ir samprotaujama kas yra filosofija?