Humanitariniai mokslai / Filosofija

Filosofijos ir mokslo santykis

0 atsiliepimų
Autorius:

Žodis ,,filosofija“ yra graikiškos kilmės. Veiksmažodis ,,philein“ reiškia ,,mylėti“; ,,sophia“ iš pradžių reiškė bet kokį tobulumą ar gebėjimą, tačiau vėliau šiuo žodžiu imta nusakyti žinojimą ir, visų pirma, aukštesnįjį žinojimą, aprėpiantį dorybę bei gyvenimo meną. Taigi ,,sophos“ iš pradžių reiškė žmogų, kuris nusimano apie profesiją ir apie gyvenimą, o vėliau – pirmiausia ,,išminčių“. Todėl ,,filosofija“ dažniausiai verčiama kaip ,,išminties meilė.
Jau PITAGORAS (apie 590 – 500), atrodo vartojo šį žodį. HERAKLITAS EFIZIETIS (apie 540 - 480), šnekėjo apie filosofus. Bet tik SOKRATAS (470 – 399) suteikė šiam pavadinimui istoriškai patvarią reikšmę. SOKRATO ir išmintingiausios Diotimos pokalbyje PLATONAS (427 – 347) nusako filosofiją kaip išminties meilę, personifikuodamas tiesos, gėrio ir grožio meilę demono Eroto įvaizdžiu.

ĮPRASTINIS POŽIŪRIS Į FILOSOFIJOS IR MOKSLO SANTYKĮ

Jeigu klausiama, kas yra filosofija ir koks jos pagrindinis tikslas, pirmiausia į galvą ateina labai paprastas, tačiau menkai apmąstytas atsakymas: filosofija yra pasaulio pažinimo būdas. Šis atsakymas dažnai formuluojamas dar paprasčiau: filosofija yra mokslas, t.y. tam tikra speciali disciplina šalia kitų mokslinių disciplinų – fizikos, chemijos ar istorijos. Taip filosofija įsiejama į mokslo sritį kaip vienas šios srities padalinių.
Toks filosofijos sutapatinimas su mokslu, o veikiau filosofijos ištirpdymas mokslinio pažinimo terpėje iš pirmo žvilgsnio atrodo visai natūralus ir pagrįstas, nes nuo seniausių laikų vyrauja įsitikinimas, kad filosofija ir mokslas ne tik siekia to paties tikslo, bet ir naudojasi tomis pačiomis priemonėmis – griežtai logikai ir tam tikromis tiriamos medžiagos tvarkymo taisyklėms pavaldžiu mąstymu, kurio padarinys yra tai, kas vadinama teorija. Kaip tik teorija yra esmingas ir filosofijos ir mokslo egzistavimo bei sklaidos būdas.
Taigi populiariausią, bet paviršutinišką požiūrį į filosofijos ir mokslo santykį galima nusakyti taip: filosofija ir mokslas sutampa savo tikslais ir savo priemonėmis, vadinasi, jie esmingai tapatūs.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5059 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Žodžio ,,filosofija“ kilmė1
 • Įprastinis požiūris į filosofijos ir mokslo santykį1
 • Filosofija ir mokslas antikoje1
 • Situacija viduramžiais2
 • Situacija Naujaisias Amžiais2
 • Mokslinio pažinimo specializacija3
 • Specializacijos pobūdis filosofijoje3
 • Filosofija ir metodas4
 • Mokslas ir metodas4
 • Matematikos vaidmuo moksliniame pažinime5
 • Pirmas esminis filosofijos ir mokslo skirtumas6
 • Eksperimento vaidmuo moksle7
 • Filosofijos santykis su gamta7
 • Filosofija ir specialieji mokslai8
 • Realieji mokslai8
 • Filosofija ir realieji mokslai8
 • Filosofijos ir mokslo panašumai9
 • Išvados9
 • Naudota literatūra10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija
Prezentacija Filosofija ir XVII a. mokslo revoliucija

™XVII a. mokslo revoliucija turėjo didelę įtaką filosofijos raidai, dabartiniam jos, kaip atskiro mokslo, suvokimui. Šiuo [...]

Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais
Referatas Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais

Daugelį šimtmečių Viduramžių epochą lydėjo „sustingimo laikotarpio“, „tamsos šimtmečių“, „begalinio melagingumo“, „baisios viduramžių nakties“ epitetai.

Tikėjimo ir proto santykis viduramžių filosofijoje
Rašinys Tikėjimo ir proto santykis viduramžių filosofijoje

Viduramžiai – ilgiausias kultūrinis laikotarpis Europos istorijoje. Šiame laikotarpyje iš genčių formuojasi tautos, plinta krikščionybė [...]

Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui
Rašinys Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui

Žmonės sako, kadkultūra – tai visa, kas yra sukurta visuomenės fiziniu ir protiniu darbu. Taip [...]

Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija
Prezentacija Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija

Prezentacija apie mokslo ir technikos revoliuciją Šaltojo karo metais. Pateikiama informacija apie temas, paminėtas turinyje.

Politinė filosofija ir politinės doktrinos
Paruoštukė Politinė filosofija ir politinės doktrinos

Politika Pagrindiniai valdymo tipai Politinės filosofijos kryptys Politinės doktrinos (politinės ir ideologinės srovės): Politinis spektras [...]

Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė
Referatas Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė

Filosofijos paskaita [...]

Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos
Referatas Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos

Literatūros metodologinės teorijos gimė iš XIX amžiuje dominavusios estetikos ir meno filosofijos kaip nauji literatūrologijos [...]

1831–1863 m. laikotarpio visuomenės veikėjai, kultūros ir mokslo draugijos
Rašinys 1831–1863 m. laikotarpio visuomenės veikėjai, kultūros ir mokslo draugijos

1831 – 1863m. Lietuvos kultūriniame gyvenime ir toliau viešpatavo feodalų klasės atstovai. Jauną ir silpną [...]

Filosofijos paruoštukė
Paruoštukė Filosofijos paruoštukė

Ištraukos: Kas yra filosofija? Kokia yra filosofijos struktūra? Filosofija – meilė išminčiai, kritinė mąstymo analizė, vienintelė [...]

Mokslo raida
Referatas Mokslo raida

Šiame darbe nagrinėsime mokslo raida. Norint gerai išsisavinti ir suprasti mokslo raida mes pirmiausia turime [...]

Matematikos ir mokslo kalba
Konspektas Matematikos ir mokslo kalba

Žmonės skaičiuoti išmoko labai seniai. Gebėjimas skaičiuoti nėra tas pats kaip ženklų sistemos raida ar [...]

Senekos mokslo palikimas ir jo idėjų pritaikimas XXI amžiuje
Referatas Senekos mokslo palikimas ir jo idėjų pritaikimas XXI amžiuje

Lucijus Anėjus Seneka - vienas reikšmingiausių Romos filosofų, vėlyvojo stoicizmo (stoicizmas - filosofijos srovė atsiradusi III a. pr.

Prezentacija apie gamtos ir žmogaus santykį lietuvių literatūroje
Prezentacija Prezentacija apie gamtos ir žmogaus santykį lietuvių literatūroje

Darbas atspindi pokytį tarp žmogaus ir gamtos. Bėgantis laikas, besikeičianti visuomenė suformuoja naują požiūrį į [...]

Mokslo ir magijos ryšys istorijoje ir šiuolaikybėje
Referatas Mokslo ir magijos ryšys istorijoje ir šiuolaikybėje

Tūkstantmečiais smalsūs žmonės domėjosi mokslu. Jų pastangas suprasti pasaulio reiškinius skatino ne vien noras gerinti [...]