Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimas ir jų valymo būdai

0 atsiliepimų
Autorius:

Didėjant urbanizuotų teritorijų plotui, augant automobilių srautui, paviršinių nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo problemos tampa labai aktualios. Siekiant jas išspręsti, būtina, įvertinus esamą miestų ir miestelių paviršinių nuotekų tvarkymo ūkio būklę, numatyti ir įgyvendinti priemones ekonomiškai ir techniškai efektyvios miestų ir miestelių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos, leisiančios įgyvendinti paviršinių nuotekų tvarkymui nustatytus aplinkosauginius reikalavimus bei tenkinti miestuose susidarančių paviršinių nuotekų tvarkymo poreikius, sukūrimui.
Paviršinės nuotekos - tai ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žemės ūkio naudmenas ir žaliuosius plotus) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo, laistymo ir pan.) vanduo, kurį teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai (naudojant nuotekų tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoti nuotekų tvarkytojui).
Buitinės nuotekos - nuotekos, kurios susidaro gyventojų namų ūkio tikslams naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Buitinėms nuotekoms taip pat gali būti priskiriamos nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių/įstaigų/organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos (į aplinką ar kitiems asmenims priklausantį nuotakyną) atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų;


Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3812 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • 1.NUOTEKŲ SURINKIMAS3
 • 1.1. Tradiciniai savitakiniai nuotekų surinkimo tinklai3
 • 1.2. Slėginiai tinklai4
 • 2. NUOTEKŲ VALYMO PRINCIPAI6
 • 2.1. Pagrindiniai nuotekų valymo būdai6
 • 2.2. Nuotekų mechaninio valymo įrenginiai8
 • 2.2.1 Septikai8
 • 2.2.1.1. Septikų tipai ir konstrukcijos8
 • 2.2.2. Dviaukščiai sėsdintuvai11
 • 2.3. Nuotekų biologinio valymo įrenginiai14
 • 2.3.1. Ekstensyvaus valymo įrenginiai14
 • 2.3.1.1. Ekstensyvaus valymo įrenginių privalumai ir trūkumai14
 • 2.3.2. Vertikalieji nendrių filtrai15
 • 2.3.2.1. Veikimo principas15
 • 2.3.3. Horizontalieji nendrių filtrai17
 • 2.3.3.1. Veikimo principas17
 • Išvados18
 • Literatūros sąrašas19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė
Diplominis darbas Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė

Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų [...]

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas [...]

Kvapų, išsiskiriančių iš nuotekų surinkimo talpos, mažinimo priemonės parinkimas
Kursinis darbas Kvapų, išsiskiriančių iš nuotekų surinkimo talpos, mažinimo priemonės parinkimas

Pagrindinė problema laikant buitines nuotekas nesandariose talpose yra oro tarša kvapais. Kvapai – tai atitinkamų [...]

Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis
Referatas Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujoms įmonėms, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Referatas Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

           Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo [...]

Teisinės bazės susisteminimas. Nuotekų valymo įrenginio įdiegimas
Referatas Teisinės bazės susisteminimas. Nuotekų valymo įrenginio įdiegimas

                      Pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymą įsigaliojusį 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, naujausiu [...]

„EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas „EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujiems miestams, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.