Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Netradicinių terapijų panaudojimo galimybės socialiniame darbe

0 atsiliepimų
Autorius:

Rašytojas Ž. de la Briujeras sakė: ,,Kas rūpinasi kitais, visada kupinas pasitikėjimo savimi, nes tai teisingumo siekiantis žmogus.‘‘ (Socialinis darbas, 2010) Ši mintis puikiai apibūdina socialinio darbuotojo profesiją. Socialiniai darbuotojai rūpinasi kitais ir dažnai siekia teisingumo. O socialinis darbas pagal nacionalinę socialinių darbuotojų asociaciją apibrėžiamas kaip: ,,profesionali veikla, siekianti padėti asmenims, grupėms, bendruomenėms atstatyti ar padidinti gebėjimą socialiai funkcionuoti bei sukurti tam palankias sąlygas tam tikslui pasiekti.‘‘ Socialinis darbas - atsakingas beveik už viską žmogaus gyvenime. Tačiau ši profesija neturi monopolijos visuomenėje. Kadangi socialiniai darbuotojai sprendžia įprastas ir kasdienines klientų problemas, sunku įrodyti, kad tam reikalinga profesionali pagalba bei metodai. (Gvaldaitė, Švedaitė, 2005)
Mūsų visuomenėje yra dalis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali patys savimi pasirūpinti, spręsti iškylančių socialinių problemų, visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, jaučiasi atstumti ir nesaugūs. Dažnai tokius asmenis palaiko šeima, draugai. Tačiau jie ne visada gali padėti, todėl žmonėms reikia profesionalios pagalbos. (Socialinis darbas, 2010). Neužtenka vien socialinio darbo teorijų, modelių ar metodų. Socialiniame darbe reikia taikyti įvairias terapijas. Manau, kad netradicinės terapijos yra puiki alternatyva dirbant su tam tikrais socialinio darbo klientais. Socialiniai darbuotojai terapijų netaiko, jie žmones gali nukreipti pas atitinkamus specialistus – psichoterapeutus.
Netradicinės terapijos, lyginant su kitomis šalimis, Lietuvoje taikomos dar visai neseniai. Kodėl? Turbūt mūsų visuomenei nėra aišku, kas yra terapija, trūksta informacijos ir žinių. Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne, sąvoka terapija, apibūdinama tiesiog kaip nechirurginis gydymas. Šiame darbe nagrinėsiu dailės, žaidimų, šunų terapijas.
Darbo objektas – netradicinės terapijos. Mano darbo tikslas – aptarti netradicinių terapijų sampratą ir poveikį.
Šio darbo uždaviniai:
1. Aprašyti dailės terapijos sąvoką, sužinoti kokiai klientų grupei taikoma.
2. Atskleisti kas yra žaidimų terapija, koks jos poveikis žmogui.
3. Išnagrinėti kas yra šunų terapija, išsiaiškinti kokiai socialinio darbo klientų grupei taikoma.
4. Palyginti dailės, žaidimų ir šunų terapijas.
Šio darbo metodai: mokslinės literatūros analizė.

Darbo tipas:
Apimtis:
3660 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS
 • DAILĖS TERAPIJOS SAMPRATA4
 • DAILĖS TERAPIJOS POVEIKIS6
 • ŽAIDIMŲ TERAPIJOS SAMPRATA8
 • ŽAIDIMŲ TERAPIJOS POVEIKIS9
 • ŠUNŲ TERAPIJOS SAMPRATA10
 • ŠUNŲ TERAPIJOS POVEIKIS12
 • TERAPIJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ14
 • IŠVADOS17
 • SANTRAUKA18
 • SUMMARY19
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas LR
Referatas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas LR

Mūsų pasirinktos temos tikslas yra išanalizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui iš darbo ir profesinių [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Mano vertybiniai principai socialiniame darbe
Referatas Mano vertybiniai principai socialiniame darbe

Laisvė – filosofinė etinė kategorija, išreiškianti žmogaus gebėjimą aktyviai veikti pagal savo norą ir valią.

Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims
Prezentacija Dailės terapijos taikymo galimybės proto negalę turintiems asmenims

Pasak R. Brijūnaitės (2007), proto negalę turintiems asmenims tinka šie dailės terapijos užsiėmimai: •Mandala. Pirmųjų užsiėmimų [...]

Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų, dirbančių su vyresnio amžiaus žmonėmis, kvalifikacijos tobulinimo galimybės

1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vienu svarbiausiu valstybės uždaviniu tapo socialinės apsaugos sistemos sukūrimas. Tačiau [...]

Dailės terapijos ir socialinio darbo dermė
Rašinys Dailės terapijos ir socialinio darbo dermė

Parengė: Simona Rakitaitė, Socialinis darbas 4 kursas, 2 grupė   Dailės terapija – tai viena iš meno terapijos [...]

Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės
Kursinis darbas Smurto apraiškos prieš vaikus šeimoje ir socialinės intervencijos galimybės

Kursinis darbas apie smurtą prieš vaikus šeimose ir jo intervenciją [...]

Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės
Referatas Socialinį darbą dirbančiųjų stacionarioje globos įstaigoje kvalifikacijos kėlimo galimybės

Problema.Šalyje vykstantys socialiniai, ekonominiai pokyčiai įpareigoja socialinius darbuotojus spręsti kylančias socialines problemas ieškant naujų veiksmingų [...]

Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės
Paruoštukė Straipsnio „Savanoriškos socialinės veiklos galimybės vaikų dienos centruose” tezės

Citata: Pasak M. Žaltausko (2010), daugumos respondentų, nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje, atsakymas, kad nenorėtų arba nežino [...]

Socialinių darbuotojų karjeros galimybės
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų karjeros galimybės

Postmodernioje visuomenėje karjera yra suprantama kaip individui svarbių socialinių vaidmenų grandis, kuri pasireiškia asmeniniu profesiniu [...]

Bihevioristinės teorijos taikymas socialiniame darbe
Referatas Bihevioristinės teorijos taikymas socialiniame darbe

Socialinio darbo, kaip visuomeninio reiškinio ir socialinės veiklos rūšies, atsiradimas analizuotinas kultūriniame–istoriniame kontekste. Šis reiškinys [...]

Socialinių tinklų panaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos
Kursinis darbas Socialinių tinklų panaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos

Per pastaruosius dešimtmečius Internetas, o ypatingai saitynas padarė komunikacijos revoliuciją: buvo suteikta galimybė siųsti bei [...]

Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”
Kursinis darbas Finansavimo šaltinių panaudojimo galimybės AB “Vilniaus degtinė”

Aktualumas. Finansavimo funkciją galima apibrėžti kaip reikalingo pinigų kiekio suteikimą konkrečiu laiku ir priimtinomis išlaidomis.