Sociologinė religijos samprata pagal Weber

7 psl. / 1694 žod.

Ištrauka

Vokiečių sociologo ir ekonomisto, religijos sociologijos pradininko Max Weber knygoje “ Religijos sociologija“, išsamiai analizuojama religijos raida ( racionalizacija ), jos kryptys, lyginamas skirtingų religijų poveikis gyvenimo būdui ir meno, politikos ir ekonomikos raidai. Dvylikos skyrių temose, autorius pateikia mums platų religijos raidos vaizdą nuo Dievo sąvokos, religinės etikos, religijų atsiradimo iki teodicėjos problemos, išganymo ir atgimimo. Weber knygoje pateikiama plati dvasininkų ir pasauliečių santykių dermė, išsamiau pristatomi ryškesni religijos sociologijos tyrinėjimų autoriai, tyrę religijos socialumo aspektus, bei iškilesnį įvairių meno sričių kūrėjai, išryškinę savo kultivuotos šakos reikšmę visuomenės raidos perspektyvoms. Pateikiamų autorių ir jų skelbtų idėjų ratas platus ( H. Usener, Ch. Bartholomae, H. Oldenberg ir kt. ). Tolesniuose skyriuose aptariamos jų įtvirtintos nuostatos. Aptardamas tuometinę padėtį religijos sociologijos tyrinėjimų srityje, Weber akcentuoja rašytinių šaltinių svarbą. Autorius apibrėžia pagrindinių vartojamų koncepcijų reikšmes ir ribas. Visų pirma, aptariama sąvoka, nusakanti patį darbo objektą – religijos sociologiją. Aiškindamas žodžio religija reikšmes, Weber aptaria jo daugiareikšmiškumą.


Reziumė

Autorius
linuxas
Tipas
Referatas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 14, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Filosofijos fenomeno samprata

Filosofija Konspektas 2011 m. ganesas
Filosofija ir filosofavimas yra vienas iš niekuo kitu nepakeičiamų pažinimo būdų. Sąvokos ,,filosofija” ir ,,filosofavimas” viename sakinyje nėra nesusipratimas, nes jos sutampa tik...

Aristotelis. Sielos samprata

Filosofija Referatas 2010 m. asdema
Aristotelis (384 – 324 m.pr.Kr.) gimė Stageiroje ir dvidešimt metų mokėsi Platono akademijoje. Apie 324 m.pr.Kr. jis tapo Aleksandro didžiojo mokytoju. Vėliau Aristotelis...

Cogito samprata pagal P.Ricoeurą

Filosofija Rašinys danutxxx
Nagrinėdami P.Ricoeuro straipsnį „Heideggeris ir subjekto klausimas“ knygoje Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas (Vilnius, 2001, p.96-110) galime rekonstruoti filosofo cogito sampratą. Minėtame straipsnyje...

Alano Vatso religijos filosofija

Filosofija Referatas 2017 m. glinskaite
Kas yra religija? Ar tai reiškinys, padedantis mums gyventi? Ar tai esame mes, kurie palaikome religijos egzistavimo idėją ir taip leidžiame jai gyvuoti?...

Laimės samprata pagal Aristotelį

Filosofija Rašinys 2019 m. ramintasuokiene
Darbas skirtas filosofijos paskaitai. Užduotis buvo esė rašymas. Pasirinkta tema: "Laimės samprata pagal Aristotelį". Tikrai įdomi tema, rašant buvo lyginamos šiuolaikinių ir senovės...