Mirties bausmė: nusikaltimų rūšys, vykdymo būdai, vietos

8 psl. / 2345 žod.

Ištrauka

Mirties bausmė yra viena seniausių ir žiauriausių sankcijų pasaulyje. Iki XX a. vid. beveik kiekviena valstybė taikė šią antihumanišką bausmę. Šiuo metu 96 pasaulio valstybės yra visiškai atsisakiusios mirties bausmės.[1] 58 valstybės, įskaitant JAV valstijas, nėra atsisakiusios mirties bausmės taikymo nei įstatymuose, nei praktikoje. Europoje vienintelė valstybė, t.y. Baltarusija, šią sankciją dar taiko. 1996 metais Lietuvoje mirties bausmės vykdymas buvo sustabdytas. 1998 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas mirties bausmę panaikino.

Mirties bausmės aktualumas nekelia abejonių. Visuomenė yra pasiskirsčiusi į dvi dalis – už šią sankciją ir prieš. Argumentuodama už, visuomenė prisimena principą „akis už akį, dantis už dantį“, taip pat natūralų keršto jausmą. Taip pat mirties bausmė įbaugintų potencialius būsimus nusikaltėlius. Pagaliau žmonės, įvykdę žiaurius nusikaltimus, turėtų irgi būti baudžiami ne ką švelniau.

Kita pusė, pasisakydama prieš, teigia, jog tai brutalus, antihumaniškas poelgis netgi su žiauriais nusikaltėliais ir visuomenė elgiasi lygiai taip pat kaip ir jie. Taip pat ši žiauri sankcija įpareigoja kažkam nužudyti nusikaltėlį. Budelis taip pat tampa žudiku. Dar vienas svarus argumentas prieš yra nekaltojo nužudymas. Yra pasitaikę atvejų ir neatmetama galimybė, kad tai gali pasikartoti ir ateityje, jog mirties bausmė gali būti įvykdyta visai nekaltam žmogui.

Šio darbo tikslas, lyginant teisės aktus, t.y. Hammurabio kodeksą[2], I Lietuvos Statutą[3] ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamąjį kodeksą[4] (toliau LTSR BK), jų turinį, įvertinant jų principus yra analizuoti mirties bausmės taikymą tam tikruose laikotarpiuose, nacionalinio bei tarptautinio teisinio reguliavimo kontekstuose, nurodant pokyčius, jų priežastis, sąsajas, kurios skiria ar sutapatina įstatymus skirtingų laikotarpių ir šalių teisynuose, taip pat nustatant, kokią įtaką kanonų teisė, politinės, visuomeninės, luominės santvarkos pasikeitimai padarė mirties bausmės taikymo pokyčiams bėgant laikui.

[1] Amnesty International (organizacija, kovojanti su mirties bausme) duomenys.

[2] Tamošaitis A., Kairys J. Hammurabio įstatymas. Įstatymo tekstas. Kaunas, 1938 m.

[3] Valikonytė I., Lazutka S., Gudavičius E. I Lietuvos Statutas(1529 M.). Įstatymo tekstas Vilnius, 2001 m.

[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas. LTSR, 1961 m.


Turinys

  • Įvadas
  • Nusikaltimų rūšys, už kurias taikoma mirties bausmė
  • Mirties bausmės vykdymo būdai ir vietos
  • Išvados
  • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
latesta
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Teisė Prezentacija evitkus
Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės ir pareigos Konstitucijos priėmimo ir keitimo ypatybės

Bausmės paskirtis ir jos įgyvendinimo būdai

Teisė Kursinis darbas 2013 m. brigita99
Nusikaltimų kontrolė baudžiamuosiuose įstatymuose numatytomis priemonėmis susijusi su baudžiamosios politikos formuojamais tikslais. Iš to seka, jog bausmės institutas, vedamas bausmės tikslų, yra dinamiškas...