Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

1 atsiliepimas
Autorius:

Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias programas bei projektus.
Viešasis administravimas suprantamas ir plačiau – kaip valstybės tarnyba, profesija, akademinės studijos, dar kaip tam tikra atsakomybės rūšis, priskirta įvairių lygių viešosioms institucijoms, vykdančioms įvairias funkcijas – politikos, sprendimų įgyvendinimo ir kt.
Kitaip tariant, viešasis administravimas gali būti suprantamas kaip veikla, daugiau koncentruojama į planavimą, vadovavimą, koordinavimą, išteklių telkimą ir naudojimą, valdžios veiklos kontrolę.
Didžiosios Britanijos valdymo forma: šiuolaikinė (parlamentinė) monarchija. D. Britanija viena iš nedaugelio šalių, neturinti oficialios konstitucijos. Paprastai priimta sakyti, kad yra ,,nerašyta“ D. Britanijos Konstitucija. Šiuolaikiniai Anglijos juristai ir politologai mano, jog yra geriau kalbėti apie jos nesusiformulavimą, pabrėžiant, kad šiuo metu valstybinės institucijos pirmiau savo veikloje remiasi įstatymais – statutais, kurie yra konstitucinio pobūdžio, kurių reikšmė vis didėja. Tiesa, šios normos nėra surinktos į kokį nors vieną, bendrą įstatymą (Konstituciją), o yra išmėtytos, kaip daugybė , skirtingų parlamentinių aktų. Kaip bebūtų, ir dabar tarp valstybinių institucijų tarpusavio santykių reguliavimo svarbią vietą užima konstituciniai sutarimai.
Šiuolaikinėje Anglijoje dažnai atsiranda pasisakymų dėl formalios Konstitucijos sudarymo, tačiau dėl to kyla sunkumų, nes tradicionalistai į tai žiūri nelabai patikimai. Bet ir jie po truputį nusileidžia šiuolaikiniams reikalavimams. Pvz: 2000m. spalį Anglijos piliečiai gavo savo šiuolaikinį ,,Teisių Bilį“.

Darbo tipas:
Apimtis:
4010 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • XVIII – XIX a. vid., Didžiosios Britanijos valstybės tarnybos raida
 • Fultono komisijos sprendimai
 • Margaret Teatcher reformos
 • ,,Kitų žingsnių“ programos trukūmai
 • Bendri Didžiosios Britanijos valstybės tarnybos reformos rezultatai
 • Didžiosios Britanijos viešasis sektorius
 • Vyriausybė
 • Pagrindiniai Britanijos vyriausybės organizacijos tipai
 • Šiuolaikinė teisminė sistema
 • Didžiosios Britanijos viešojo administravimo sistemos modernizavimo kryptys
 • Valdymo efektyvumas
 • Svarbiausi valdymo efektyvumą viešajame sektoriuje lemiantys veiksniai
 • Svarbiausi viešojo sektoriaus valdymo tobulinimo prioritetai
 • Didžiosios Britanijos viešojo sektoriaus reformos (lentelė
 • Išvados
 • Naudota literatūra

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
geras
, 2015-11-24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Kas yra viešasis administravimas?
Referatas Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Naujasis viešasis administravimas
Referatas Naujasis viešasis administravimas

Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais

Temos aktualumas.  Moksliniai žurnalai „Viešoji politika ir administravimas“ ir “Viešasis administravimas”- tai du specializuoti moksliniai [...]

Viešasis administravimas
Referatas Viešasis administravimas "X" mokykloje

Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo [...]

Didžiosios reformos Didžiojoje Britanijoje ir Naujojoje Zelandijoje: gyventojų lūkesčiai ir pasitikėjimas
Rašinys Didžiosios reformos Didžiojoje Britanijoje ir Naujojoje Zelandijoje: gyventojų lūkesčiai ir pasitikėjimas

Žvelgiant į praeitį, kuomet Didžiojoje Britanijoje ir Naujoje Zelandijoje buvo vykdomos pakankamai didelio mąsto reformos [...]

Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?
Referatas Politinių partijų veiklos reguliavimas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje: ar daug leidžiame, ar atvirkščiai - daug draudžiame savo partijoms?

Politinės partijos kiekvienoje šalyje užima svarbią dalį. Politinės partijos užtikrina pagrindinio atstovaujamosios demokratijos principo – [...]

Didžioji Britanija
Prezentacija Didžioji Britanija

Prezentacija, ruošta geografijos pamokai. Pristatoma Didžioji Britanija.