Socialiniai mokslai / Teisė

LR konstitucijos struktūra (palyginimas su kitų šalių konstitucijomis)

0 atsiliepimų
Autorius:

Terminas konstitucija minimas jau senovės graikų ir romėnų filosofų traktatuose bei Romos imperijos įstatymuose. Konstitucijomis vadinti romos imperatorių dekretai, o viduramžiais – įvarios feodalų privilegijos, konkretūs teisės aktai, reguliuojantys miestų ir karališkosios valdžios tarpusavio santykius. Taip pat taip vadinti ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės seimo nutarimai. Vis dėlto konstitucija tada nebuvo suprantama kaip rašytinis pagrindinis valstybės įstatymas.
Bendriausiu požiūriu konstitucija – tai formaliai apibrėžta sistema teisės normų, paprastai turinčių aukščiausiąją teisinę galią ir nustatančių žmogaus, visuomenės ir valstybės tarpusavio santykių bei pačios valstybės sutvarkymo pagrindus. Konstituciją sudaro juridinis ir socialinis turiniai. Juridinis turinys – konstituciniai principai ir konstitucinės teisės normos, reguliuojančios konstitucinės teisės dalyką sudarančius visuomeninius santykius. Socialinis turinys yra tai, ką reguliuoja konstitucijos normos. Jame atsispindi socialiniai politiniai dalykai, apibūdinantys konkrečios valstybės nacionalinius ypatumus.
Pasaulyje yra daugiau kaip 190 nepriklausomų valstybių. Kiekvienai iš jų būdingi savi konstitucinio reguliavimo ypatumai, konstitucinės teisės ir konstitucinių teisinių institutų samprata. Pirmosios valstybių konstitucijos reguliavo vos dviejų ar trijų grupių visuomeninius santykius. Tai yra žmogaus ir piliečio teises ir laisves, aukščiausiosios valstybės valdžios sutvarkymą ir teritorinį valstybės sutvarkymą. Daugelis šiuolaikinių konstitucijų įtvirtina teisės normas, nustatančias valstybės ekonominės ir politinės sistemos pagrindus.
Darbų apie konstitucijos struktūrą nėra daug, pagrindinis šaltinis, kuriuo remiamasi darbe – Elenos Vaitiekienės ir Gedimino Mesonio „Lyginamoji konstitucinė teisė“ .
Šio darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucijos struktūrą ir palyginti su kitų valstybių konstitucijų struktūra. Darbo uždaviniai – aptarti konstitucijos struktūrą tiek bendruoju aspektu, tiek kiekvienos konstitucijos atskirai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3051 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • Bendroji konstitucijos struktūra ir forma4
  • Lietuvos Respublikos Konstitucijos sandara7
  • Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos sandara8
  • Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Konstitucijos sandara9
  • Ispanijos Konstitucijos struktūra10
  • Argentinos Konstitucijos sandara12
  • Graikijos Konstitucijos struktūra13
  • Išvados15
  • Literatūros sąrašas17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šalių konstitucijų apžvalga ir palyginimas
Konspektas Šalių konstitucijų apžvalga ir palyginimas

ESTIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA JUNGTINĖS KARALYSTĖS KONSTITUCIJA LATVIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA LENKIJOS RESPUBLIKOS KOSNTITUCIJA PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KONSTITUCIJA DIDŽIOSIOS BRITANIJOS [...]

Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė
Referatas Lisabonos sutartis. Palyginimas su Europos Sąjungos konstitucija: naujovės, reikšmė

Europos vienijimosi procesas, davęs pradžią dabartinei ES, prasidėjo 1951 m., kai šešios valstybės – Vokietija [...]

Lietuvos ir Prancūzijos konstitucijų palyginimas
Referatas Lietuvos ir Prancūzijos konstitucijų palyginimas

Šio darbo tikslas yra palyginti Lietuvos ir Prancūzijos prezidento institucijas, nurodant panašumus bei skirtumus šių [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

JAV Konstitucija
Prezentacija JAV Konstitucija

[...]

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

Aš ir LR konstitucija
Rašinys Aš ir LR konstitucija

Konstitucija – pagrindinis normatyvinis aktas arba kelių pagrindinių norminių teisės aktų visuma, fiksuojanti valstybės gyvenimo [...]

Europos Sąjungos konstitucija
Referatas Europos Sąjungos konstitucija

Temos aktualumas: ši tema yra aktuali, nes palietė visą Europos Sąjungą. ES Konstitucija turėjo būti [...]

Iš kitų šalių atvykusių ugdytinių adaptacijos ypatumai Vilniaus gimnazijoje
Diplominis darbas Iš kitų šalių atvykusių ugdytinių adaptacijos ypatumai Vilniaus gimnazijoje

     Imigracija - nuolatos vykstantis procesas globaliame pasaulyje. Per pastaruosius dešimtmečius didelė dalis žmonių migruoja [...]

Privataus gyvenimo apsauga LR Konstitucijoje
Referatas Privataus gyvenimo apsauga LR Konstitucijoje

Temos aktualumas. Demokratija - tai gyvenimo būdas, kurį visų pirma formuoja valstybę sudarančių piliečių saugumas [...]

Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje
Prezentacija Įstatymų leidžiamoji valdžia LR Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme ir LR Konstitucijoje

Tiek LR Aukščiausiąją Tarybą, tiek Seimą sudaro 141 narys, kurie yra renkami Lietuvos piliečiai remiantis [...]

Asmens lygiateisiškumo principas LR Konstitucijoje
Kursinis darbas Asmens lygiateisiškumo principas LR Konstitucijoje

Temos aktualumas. Asmenų lygybė yra vienas iš žmogaus teisių principų, įtvirtinta tarptautiniuose dokumentuose ir nacionalinėse [...]

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime
Prezentacija Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės [...]