UAB “Grigiškės” ilgalaiko materialaus turto auditas

14 psl. / 2658 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiai dienai vis dažniau yra susiduriama su apgaulėmis, manipuliacijomis ir finansinės atskaitomybės klastojimu. Dėl šios priežasties vis didesnė reikšmė skiriama finansinio audito vaidmeniui, kuris gali padėti užkirsti kelią nesąžiningumui ir užtikrinti ekonominį stabilumą. Šio audito metu, yra įvertinama, kaip audituojamas subjektas tvarko savo finansus. Ar duomenys pateikiami teisingai, taip kaip apibrėžia įstatymai ar kiti teisės aktai.Darbo objektas: UAB „Grigiškės“ ilgalaikis materialus turtas. Darbo tikslas: atlikti UAB „Grigiškės“ ilgalaikio materialaus turto auditą.Darbo uždaviniai:1. Apibūdinti UAB “Grigiškės“ veiklą.2. Parengti ilgalaikio materialaus turto audito planą.3. Sudaryti ilgalaikio materialaus turto audito programą.4. Parinkti audito testus ir procedūras šio turto apskaitos tikslumui įvertinti.5. Surinkti audito įrodymus (atlikti reikalingus skaičiavimus), parengti auditoriaus darbo dokumentus.6. Apskaičiuoti finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimą įtakojančius veiksnius bei pateikti išvadas.7. Parašyti auditoriaus išvadą.

Darbo metodai ir priemonės: audito tikrinimas, skaičiavimas, teisės aktų ir mokslinės literatūros šaltinių analizė, apibendrinimo metodika. Darbo rezultatai: Darbe yra apibūdinama įmonės veikla, jos pagrindiniai akcininkai. Taip pat pateikiamas audito planas kartu su IMT audito programa. Darbe atlikti reikalingi skaičiavimai ir jų, bei auditoriaus išvada.


Turinys

  • LENTELIŲ SĄRAŠAS3
  • ĮVADAS4
  • 1. UAB „GRIGIŠKĖS“ VEIKLOS APIBŪDINIMAS5
  • 2. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO AUDITO PLANAS6
  • 3. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO AUDITO PROGRAMA8
  • 4. AUDITO DARBO DOKUMENTAI10
  • 5. AUDITO TESTAI IR PROCEDŪROS11
  • 6. SANTYKINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI13
  • 7. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA14
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI15

Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 31, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2014 m. angeliukas40
Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš pagrindinių (santykine prasme) finansinių ataskaitų elementų, kas parodo...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...