Vaizdas ir žodis reklamoje

12 psl. / 2610 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Visagalė reklama, užplūdusi skaitytojus, žiūrovus ir klausytojus iš visų pusių, kišasi į gyvenimą, ugdo naujas nuostatas. Tai vienas iš stipriausių socialinių veiksnių visuo-menėje. Reklama propaguoja ne vien prekes – perša įvaizdžius, vertybes, tikslus, supratimą, veikia mūsų pažiūras, o nuo pažiūrų priklauso ir elgesys. Ir niekur nuo jos nepasislėpsi – tai tapo visų gyvenimo dalimi, įprastu ir neišvengiamu reiškiniu, visuotine hipnoze. Kadangi reklama išreiškiama vaizdu ir žodžiu (apie garsus ir kitas technines ypatybes nekalbėsiu), atsiranda būtinybė išanalizuoti šių dviejų raiškos būdų santykį.
Šio darbo tikslas yra išanalizuoti santykį tarp vaizdo ir žodžio dvejose pasirink-tose reklamose bei tokiu būdu pritaikyti teorines žinias.

Darbe keliami tokie uždaviniai:
1. Aptarti vaizdo ir žodžio santykį fotografijos tipo reklamoje ir bendrai aptarti tokių reklamų bruožus.
2. Išanalizuoti vaizdo ir žodžio santykį video reklamoje pritaikant teorines žinias.

Analizės objektas yra dvi reklamos: viena iš jų fotografinė, kita – video (neži-nau, ar jos taip skirstomos mokslinėje literatūroje, bet pabandžiau pati paimprovizuoti). Ty-rimo metodas – aprašomasis analitinis, lyginamasis.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. Vaizdas ir žodis fotografijos tipo reklamoje4
  • 2. Vaizdas ir žodis video reklamoje8
  • IŠVADOS12

Reziumė

Autorius
arualm
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Politinė reklama Lietuvoje ir kitose šalyse

Komunikacija Prezentacija girlwithglasses
Politinė reklama – informacija, skleidžiama politiko vardu ar interesais, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją arba propoguojamas politikas ar partija, jų idėjos, tikslai ar...

RSV „AIRBALTIC“ reklaminės kampanijos analizė

Komunikacija Tyrimas 2019 m. gabrielaa
Atliktas „airBaltic“ kompanijos ryšių su visuomene procesų tyrimas: analitinį, veiksmo planavimo bei komunikacijos įvertinimas, ir remiantis gautais duomenimis ,pateikta jų apžvalgą bei tolimesni...

Žodžio galios kitimas keičiantis pasauliui

Komunikacija Rašinys 2020 m. aiste.nalivaikaite
Esė darbe pristatau žodžio reikšmės pasikeitimis keičiantis amžiams. Pateikiu pavyzdžius iš politikos, žurnalistikos sričių. Teigiu, jog anksčiau keitęs pasaulį žodis šiais laikais iškraipomas....