Ekonomika ir verslas / Vadyba

Organizacijos vidaus veiksnių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiuolaikiniame pasaulyje organizacijų – tiek verslo, tiek viešųjų – veikla yra veikiama daugelio skirtingų veiksnių, kurie turi reikšmingos įtakos organizacijos veiklos kokybei ir sėkmei. Norėdama išlaikyti konkurencinį pranašumą, užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir sėkmę, atitikti šiuolaikinės visuomenės keliamus reikalavimus, kiekviena organizacija turi nuolat stebėti ir analizuoti tiek aplinką, kurioje ji veikia, tiek savo turimus išteklius, vidinius veiksnius. Tinkamai, nuosekliai ir pastoviai atliekama išorės ir vidaus veiksnių analizė leidžia organizacijai laiku pastebėti reikšmingus pokyčius, užkirsti kelią nepageidaujamiems reiškiniams, įvertinti, kas veikia gerai, o kas blogai, ką reikėtų keisti, kokios būtų plėtros galimybės. Tai rodo, kad nuolatinė ir nuosekli analizė padeda organizacijai išlikti lanksčiai, gyvybingai ir išvengti nepageidaujamų reiškinių, kurie galėtų turėti netgi pražūtingą įtaką organizacijos veiklai.
Organizacijos vidaus veiksnių analizė yra vienas iš aktualiausių tiek vadybos, tiek strateginio valdymo klausimų. Mokslinėje literatūroje vis dar nėra bendros nuomonės, ką konkrečiai turėtų apimti organizacijos vidaus veiksnių analizė, nors dažniausiai nurodoma, kad būtina analizuoti tokius aspektus kaip organizacijos valdymas, procedūros bei turimi ištekliai (žmogiškieji, finansiniai, materialiniai ir kt.). Tačiau reikšmingi yra ir tokie veiksniai kaip organizacijos strategija, vidinės struktūros (formalios ir neformalios), organizacijos kultūra, vertybės. Tai rodo, kad organizacijos vidaus veiksnių analizės klausimas reikalauja tolimesnių išsamių tyrimų, kurių rezultatai padėtų kurti praktines rekomendacijas organizacijoms. Tokios rekomendacijos palengvintų organizacijų veiklą šiuolaikinėje dinamiškoje aplinkoje.
Darbo tikslas – aprašyti organizacijos vidaus veiksnių analizės procesą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti organizacijos vidaus veiksnių analizės reikšmę, galimybes ir metodus.
2. Apžvelgti žmogiškųjų išteklių ir organizacijos kultūros analizės procesą.
3. Pateikti kosmetikos kompanijos AVON analizės pavyzdį, panaudojant SSGG (SWOT) analizę.
Darbo objektas – organizacijos vidaus veiksnių analizė.
Darbui parengti buvo pasinaudota dviem metodais, t.y. mokslinės literatūros, kurioje nagrinėjama organizacijos vidaus veiksnių analizės reikšmė, analize bei palyginamąja antrinių duomenų analize (atvejo analizė).
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5249 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Vidaus veiksnių analizės proceso reikšmė, galimybės ir metodai2
  • 2. Žmogiškųjų išteklių ir organizacijos kultūros analizė6
  • 3. Kosmetikos produktų kompanijos AVON analizė9
  • 3.1 AVON kompanijos apibūdinimas9
  • 3.2 Organizacijos vertinimas SSGG (SWOT) analizės pagrindu11
  • Išvados14
  • Naudotų šaltinių sąrašas15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB
Kursinis darbas Veiksmų, darančių poveikį ryšių su klientais valdymui, organizacijoje UAB "X" analizė

Dažniausiai įmonės daug dėmesio skiria finansų ir logistikos procesų optimizavimui, tačiau pasikeitusios rinkos sąlygos, globalizacija [...]

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą
Diplominis darbas Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas [...]

Vidaus kontrolė N organizacijoje
Diplominis darbas Vidaus kontrolė N organizacijoje

Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovams yra svarbūs įmonės tikslai, tokie kaip stabili, pelninga ir konkurencinga [...]

Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)
Referatas Pasirinktos organizacijos elektroninio pardavimų kanalo analizė (“Parfum express”)

- Pateikite trumpą organizacijos veiklos aprašymą. - Nustatykite: 1. Ar organizacija elektroninius pardavimus vykdo tik per [...]

Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus
Referatas Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus

1.1 Misija 1.2 Veiklos sritis (-ys) 1.3 Vizija 1.4 Organizacinė struktūra ir jos komentaras 2.1 Iš organizacijos veiklos [...]

UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė
Kursinis darbas AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė

Mano pasirinkta kursinio darbo tema - Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje. Šios temos aktualumas [...]

Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė
Diplominis darbas Kokybės vadybos daromo poveikio organizacijos rezultatams analizė

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje vyksta spartus technologijų tobulėjimas, nuolatiniai pokyčiai, susiduriama su tokiais reiškiniais kaip [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]

„X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė
Diplominis darbas „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė

Baigiamojo darbo tema yra „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė“. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti „X“ [...]

Įmonių grupės ”Alita” vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė
Referatas Įmonių grupės ”Alita” vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos [...]

Kontrolės proceso analizė organizacijoje
Referatas Kontrolės proceso analizė organizacijoje

Valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, motyvavimas, vadovavimas bei kontrolė, yra būtinos ne tik įmonės valdyme, bet [...]

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

Organizacijos valdymo analizė
Kursinis darbas Organizacijos valdymo analizė

Jau daug šimtmečių žmonės kuria ir iš naujo perkuria organizacijas. Peržvelgus pasaulio istoriją galima rasti [...]

Organizacinės kultūros analizė
Konspektas Organizacinės kultūros analizė

Organizacijos kultūra yra esminių vertybių sistema, kuria vadovaujasi organizacija ir kuri yra pripažįstama organizacijos narių [...]