Organizacijos vidaus veiksnių analizė

17 psl. / 5249 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje organizacijų – tiek verslo, tiek viešųjų – veikla yra veikiama daugelio skirtingų veiksnių, kurie turi reikšmingos įtakos organizacijos veiklos kokybei ir sėkmei. Norėdama išlaikyti konkurencinį pranašumą, užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir sėkmę, atitikti šiuolaikinės visuomenės keliamus reikalavimus, kiekviena organizacija turi nuolat stebėti ir analizuoti tiek aplinką, kurioje ji veikia, tiek savo turimus išteklius, vidinius veiksnius. Tinkamai, nuosekliai ir pastoviai atliekama išorės ir vidaus veiksnių analizė leidžia organizacijai laiku pastebėti reikšmingus pokyčius, užkirsti kelią nepageidaujamiems reiškiniams, įvertinti, kas veikia gerai, o kas blogai, ką reikėtų keisti, kokios būtų plėtros galimybės. Tai rodo, kad nuolatinė ir nuosekli analizė padeda organizacijai išlikti lanksčiai, gyvybingai ir išvengti nepageidaujamų reiškinių, kurie galėtų turėti netgi pražūtingą įtaką organizacijos veiklai.
Organizacijos vidaus veiksnių analizė yra vienas iš aktualiausių tiek vadybos, tiek strateginio valdymo klausimų. Mokslinėje literatūroje vis dar nėra bendros nuomonės, ką konkrečiai turėtų apimti organizacijos vidaus veiksnių analizė, nors dažniausiai nurodoma, kad būtina analizuoti tokius aspektus kaip organizacijos valdymas, procedūros bei turimi ištekliai (žmogiškieji, finansiniai, materialiniai ir kt.). Tačiau reikšmingi yra ir tokie veiksniai kaip organizacijos strategija, vidinės struktūros (formalios ir neformalios), organizacijos kultūra, vertybės. Tai rodo, kad organizacijos vidaus veiksnių analizės klausimas reikalauja tolimesnių išsamių tyrimų, kurių rezultatai padėtų kurti praktines rekomendacijas organizacijoms. Tokios rekomendacijos palengvintų organizacijų veiklą šiuolaikinėje dinamiškoje aplinkoje.
Darbo tikslas – aprašyti organizacijos vidaus veiksnių analizės procesą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibūdinti organizacijos vidaus veiksnių analizės reikšmę, galimybes ir metodus.
2. Apžvelgti žmogiškųjų išteklių ir organizacijos kultūros analizės procesą.
3. Pateikti kosmetikos kompanijos AVON analizės pavyzdį, panaudojant SSGG (SWOT) analizę.
Darbo objektas – organizacijos vidaus veiksnių analizė.
Darbui parengti buvo pasinaudota dviem metodais, t.y. mokslinės literatūros, kurioje nagrinėjama organizacijos vidaus veiksnių analizės reikšmė, analize bei palyginamąja antrinių duomenų analize (atvejo analizė).


Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Vidaus veiksnių analizės proceso reikšmė, galimybės ir metodai2
  • 2. Žmogiškųjų išteklių ir organizacijos kultūros analizė6
  • 3. Kosmetikos produktų kompanijos AVON analizė9
  • 3.1 AVON kompanijos apibūdinimas9
  • 3.2 Organizacijos vertinimas SSGG (SWOT) analizės pagrindu11
  • Išvados14
  • Naudotų šaltinių sąrašas15

Reziumė

Autorius
kristina
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 14, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Kontrolės proceso analizė organizacijoje

Vadyba Referatas 2011 m. lauryytia
Valdymo funkcijos: planavimas, organizavimas, motyvavimas, vadovavimas bei kontrolė, yra būtinos ne tik įmonės valdyme, bet ir kitose gyvenimo sferose. Šios valdymo funkcijos tinka...