Socialiniai mokslai / Edukologija

Jaunimo užimtumo skatinimo programos ir jų tikslingumas

0 atsiliepimų
Autorius:

Viena jautriausių socialinių grupių yra jaunimas, todėl yra labai svarbu per įvairias raiškos formas sudaryti sąlygas kūrybiškumui, leidžiančias jaunimui suvokti save kaip asmenybę, išvystyti interesus ir galimybes besikeičiančiose socialinėse – ekonominėse sąlygose.
Nepakankamas jaunimo užimtumas lemia jų nusikalstamumo didėjimą, kitų deviantinių reiškinių plitimą tarp vaikų ir jaunimo. Tiek pedagogai, tiek laisvalaikio tyrėjai patvirtina, kad neužimtas jaunimas padaro daugiau teisės pažeidimų, nusikalsta, dažniau patenka į teisėtvarkos institucijų akiratį, todėl galima teigti, kad jaunimo neužimtumas yra padidintos rizikos veiksnys. Jaunimui užimtumas ypač svarbus, tai padeda nukreipti jaunų žmonių dėmesį teigiama kryptimi, mažina žalingų įpročių įgijimą, nusikalstamos veiklos galimybes, todėl turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys jaunimo užimtumo skatinimui per darbo rinką, verslumą, savanorystę, sudarant sąlygas pagal galimybes gilinti ir vystyti jaunimo gabumus ir polinkius, suteikiant papildomų žinių ir įgūdžių, įtraukiant į visuomenei svarbių problemų sprendimą ir kt.
Perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką yra vienas sudėtingesnių jauno žmogaus gyvenimo etapų ir nepaisant to, jog vis didesnė dalis jaunimo siekia įgyti aukštąjį išsilavinimą, egzistuoja daugybė veiksnių, sudarančių kliūtis jauniems asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje, didinti užimtumą bei gerinti savo gyvenimo kokybę, todėl Lietuva įgyvendina nemažai jaunimo užimtumo skatinimo programų, skirtų sėkmingesnėms jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos prielaidoms sukurti, taip pat įsitvirtinti darbo rinkoje. Steigiamos organizacijos, kurios vykdo jaunimo užimtumo skatinimo programas darbo rinkos, verslumo, savanorystės srityje.
Darbo tikslas. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas ir jų tikslingumą.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas darbo rinkos kontekste, įvertinti jų tikslingumą.
2. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas verslumo kontekste, įvertinti jų tikslingumą.
3. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas savanorytsės kontekste, įvertinti jų tikslingumą.
4. Supažindinti su jaunimo užimtumo skatinimo programų politikos aktualijomis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2013 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMOS DARBO RINKOS KONTEKSTE4
 • 1.1. Jaunimo užimtumo skatinimo programų tikslingumas darbo rinkos kontekste5
 • 2. JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMOS VERSLUMO KONTEKSTE6
 • 2.1. Jaunimo užimtumo skatinimo programų tikslingumas verslumo kontekste9
 • 3. JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMOS SAVANORYSTĖS KONTEKSTE9
 • 3.1. Jaunimo užimtumo skatinimo programų tikslingumas savanorystės kontekste11
 • 4. JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMŲ POLITIKOS AKTUALIJOS12
 • IŠVADOS15
 • DISKUSIJA16
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Jaunimo užimtumo programų pristatymas
Prezentacija Jaunimo užimtumo programų pristatymas

Darbo tikslas. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas ir jų tikslingumą. Darbo uždaviniai:Išanalizuoti jaunimo [...]

Jaunimo nedarbas ir užimtumo skatinimas Nyderlanduose ir Ispanijoje krizės laikotarpiu
Referatas Jaunimo nedarbas ir užimtumo skatinimas Nyderlanduose ir Ispanijoje krizės laikotarpiu

                      Jaunimas šiuolaikiniame pasaulyje yra pripažįstamas kaip viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Pagrindinė problema [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

“Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras“ PEST analizė
Paruoštukė “Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras“ PEST analizė

Bene svarbiausias organizacijos išorinės aplinkos aspektas  - politinė teisinė sritys. Įtakos pasaulio mastu turi Pasaulinė [...]

Sveikos gyvensenos programa
Prezentacija Sveikos gyvensenos programa

Gražiai, vaizdžiai pristatomas sveikos gyvensenos programa. 19 skaidrių. [...]

Interaktyvios psichoedukacijos programa, skirta stiprinti teigiamą kūno vaizdą, valgymo sutrikimų profilaktikoje
Referatas Interaktyvios psichoedukacijos programa, skirta stiprinti teigiamą kūno vaizdą, valgymo sutrikimų profilaktikoje

Šiame darbe aprašoma, kas tai yra Interaktyvi psichoedukacija, paremta kognityvine-elgesio teorija, pateikiama valgymo sutrikimų profilaktikos [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybės skatinant turizmą Druskininkuose
Diplominis darbas Všį Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro galimybės skatinant turizmą Druskininkuose

Baigiamajame darbe nagrinėjamos Druskininkų TVIC turizmo skatinimo galimybės. Problema: pilnai neišnaudojamos šiuolaikinės komunikacijos ir rėmimo [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa
Referatas Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

Sumažėjus vaikų užimtumui per pastarąjį dešimtmetį, vis daugiau jų nebelanko mokyklos, nusikalsta. Vis daugiau vaikų [...]

Ebinghaus atminties tyrimo programa
Laboratorinis darbas Ebinghaus atminties tyrimo programa

Daugelis autorių, literatūros šaltinių atmintį apibūdina kaip gautos informacijos įsiminimą, laikymą (saugojimą) ir atsiminimą (atgaminimą).

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas
Verslo planas Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas

Jaunystė yra tas amžiaus tarpsnis, kuriame formuojasi žmogaus asmenybė, žmogus savarankiškai pradeda dalyvauti visuomeniniame gyvenime [...]

Jaunimo užimtumas Lietuvoje
Referatas Jaunimo užimtumas Lietuvoje

Jaunimas – mūsų ateitis. Esame pratę kartoti koks blogas yra šių dienų jaunimas, tačiau retai [...]