Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios palyginimas

10 psl. / 2073 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam tikrame socialiniame darinyje (valstybėje) yra dvi žmonių grupės - valdantieji ir valdomieji. Šis susiskirstymas yra valstybės valdžios pagrindas. Vadinasi, kad būtų valdžia, reikia socialinio junginio narių susiskirstymo į valdančiuosius ir valdomuosius. Valstybės funkcijas padeda įgyvendinti valstybės institucijų sistema (valstybės aparatas). Valstybės instituciją apibūdina tokie požymiai: tai įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas organizacinis vienetas; jis įgyvendina tam tikras valstybės funkcijas; veikia valstybės vardu ar jos pavedimu; turi valdžios įgaliojimus; veikia pagal įstatymo nustatytą kompetenciją. Valstybės institucijų sistemą sudaro visuma valstybės institucijų, kurios yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Jos viena kitą papildo, kontroliuoja, padeda viena kitai įgyvendinti valstybės funkcijas.
Lietuvos vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas pateikė Seimo nutarimo „Dėl vietos savivaldos modelio ir tiesioginių merų rinkimų“ projektą. Siūloma kaip Vietos savivaldos įstatyme turėtų būti reguliuojami kompetencijos paskirstymas savivaldybės institucijoms, tiesiogiai išrinkto mero įgaliojimai, jo santykis su savivaldybės taryba bei vykdomąja institucija. Seime vieno balso persvara nepritarta Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patobulintam Seimo nutarimo „Dėl vietos savivaldos modelio ir tiesioginių savivaldybių merų rinkimų“ projektui. Nutarta projektą grąžinti Vyriausybei tobulinti.
Objektas. Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios aparato veiklos palyginimas.
Tikslas. Išanalizuoti bei pateikti Lietuvos ir Airijos valstybių organizuojamos valdžios aparato veiklas.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti Lietuvoje organizuojamą valdžios aparato veiklą ir įvertinti kam tenka daugiausiai valdžios.
2. Išanalizuoti Airijoje organizuojamą valdžios aparato veiklą ir įvertinti kam tenka daugiausiai valdžios.
3. Palyginti Lietuvoje ir Airijoje organizuojamą valdžios aparato veiklą ir įvertinti kam tenka daugiausia valdžios šiose valstybėse.
Metodai. Literatūros, mokslinių straipsnių, šaltinių interpretavimas, kuokštinė ir dedukcinė lyginamoji analizė; aprašomasis; sisteminimas ir apbendrinimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, trys dalys, išvados. Pateikiamas literatūros ir šaltinių sąrašas.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • I. LIETUVOS VALSTYBĖS VALDŽIA3
  • 1.1. Lietuvoje organizuojama valdžios aparato veikla ir kam atitenka daugiausia valdžios3
  • II. AIRIJOS VALSTYBĖS VALDŽIA5
  • 2.1. Airijoje organizuojama valdžios aparato veikla ir kam atitenka daugiausia valdžios5
  • III. LIETUVOS IR AIRIJOS VALSTYBIŲ VALDŽIA7
  • 3.1. Lietuvoje ir Airijoje organizuojamos valdžios aparato veiklos ir kam šiose valstybėse atitenka daugiausia valdžios palyginimas7
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI9

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Airijos valdžių palyginimas

Politologija Referatas 2012 m. neringusinas
Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam tikrame socialiniame darinyje (valstybėje) yra dvi žmonių grupės...

Švedijos ir Argentinos valstybių palyginimas

Politologija Referatas 2012 m. reirei
Švedijos ir Argentinos valstybės pasižymi gana skirtingomis ir savitomis politinėmis sistemomis ir bruožais. Kiekviena valstybė turi tik jai būdingas tradicijas ir politinę kultūrą....