Socialiniai mokslai / Politologija

Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios palyginimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam tikrame socialiniame darinyje (valstybėje) yra dvi žmonių grupės - valdantieji ir valdomieji. Šis susiskirstymas yra valstybės valdžios pagrindas. Vadinasi, kad būtų valdžia, reikia socialinio junginio narių susiskirstymo į valdančiuosius ir valdomuosius. Valstybės funkcijas padeda įgyvendinti valstybės institucijų sistema (valstybės aparatas). Valstybės instituciją apibūdina tokie požymiai: tai įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas organizacinis vienetas; jis įgyvendina tam tikras valstybės funkcijas; veikia valstybės vardu ar jos pavedimu; turi valdžios įgaliojimus; veikia pagal įstatymo nustatytą kompetenciją. Valstybės institucijų sistemą sudaro visuma valstybės institucijų, kurios yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Jos viena kitą papildo, kontroliuoja, padeda viena kitai įgyvendinti valstybės funkcijas.
Lietuvos vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas pateikė Seimo nutarimo „Dėl vietos savivaldos modelio ir tiesioginių merų rinkimų“ projektą. Siūloma kaip Vietos savivaldos įstatyme turėtų būti reguliuojami kompetencijos paskirstymas savivaldybės institucijoms, tiesiogiai išrinkto mero įgaliojimai, jo santykis su savivaldybės taryba bei vykdomąja institucija. Seime vieno balso persvara nepritarta Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patobulintam Seimo nutarimo „Dėl vietos savivaldos modelio ir tiesioginių savivaldybių merų rinkimų“ projektui. Nutarta projektą grąžinti Vyriausybei tobulinti.
Objektas. Lietuvos ir Airijos valstybių valdžios aparato veiklos palyginimas.
Tikslas. Išanalizuoti bei pateikti Lietuvos ir Airijos valstybių organizuojamos valdžios aparato veiklas.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti Lietuvoje organizuojamą valdžios aparato veiklą ir įvertinti kam tenka daugiausiai valdžios.
2. Išanalizuoti Airijoje organizuojamą valdžios aparato veiklą ir įvertinti kam tenka daugiausiai valdžios.
3. Palyginti Lietuvoje ir Airijoje organizuojamą valdžios aparato veiklą ir įvertinti kam tenka daugiausia valdžios šiose valstybėse.
Metodai. Literatūros, mokslinių straipsnių, šaltinių interpretavimas, kuokštinė ir dedukcinė lyginamoji analizė; aprašomasis; sisteminimas ir apbendrinimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, trys dalys, išvados. Pateikiamas literatūros ir šaltinių sąrašas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2073 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • I. LIETUVOS VALSTYBĖS VALDŽIA3
 • 1.1. Lietuvoje organizuojama valdžios aparato veikla ir kam atitenka daugiausia valdžios3
 • II. AIRIJOS VALSTYBĖS VALDŽIA5
 • 2.1. Airijoje organizuojama valdžios aparato veikla ir kam atitenka daugiausia valdžios5
 • III. LIETUVOS IR AIRIJOS VALSTYBIŲ VALDŽIA7
 • 3.1. Lietuvoje ir Airijoje organizuojamos valdžios aparato veiklos ir kam šiose valstybėse atitenka daugiausia valdžios palyginimas7
 • IŠVADOS8
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos ir Airijos valdžių palyginimas
Referatas Lietuvos ir Airijos valdžių palyginimas

Aktualumas. Valstybės valdžios sąvoka yra neatsiejama nuo valdymo sąvokos. Valdymo santykiai yra tada, kai tam [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas
Prezentacija Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik [...]

Didžiosios Britanijos ir Lietuvos valstybinių švietimo finansavimo modelių palyginimas
Konspektas Didžiosios Britanijos ir Lietuvos valstybinių švietimo finansavimo modelių palyginimas

Viešojo finansavimo principas Būdingas valstybinio sektoriaus vyravimas, daugumos mokinių mokslą finansuoja vietiniai švietimo organai, ir dar [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje

Temos aktualumas:Šiuolaikinėse išsivyščiose šalyse informacinės ir telekomunikacinės technologijos yra neatsiejama sių laikų valdžios įmonių struktūra.

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje
Referatas Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje

Šiuolaikinės žinių visuomenės sąlygomis kiekvienas bedarbis turi gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų. Norint [...]

Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje ir Airijoje
Referatas Nepilnamečių nusikalstamumas Lietuvoje ir Airijoje

Temos aktualumas. Nusikalstamumas, kaip socialinis reiškinys, yra visos visuomenės problema ir būdingas visoms be išimties [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. Ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai pokario Lietuvoje

Ginkluoto pasipriešinimo aplinkybės, priežastys ir tikslai Partizanininio pasipriešinimo slopintojai Pasipriešinimo etapai ir jų charakteristika Partizaninio pasipriešinimo struktūra, vadovybė LLKS [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje
Kursinis darbas Elektroninės valdžios aspektai LR valstybinės mokesčių inspekcijos veikloje

Šiuolaikinės informacinės ir telekomunikacinės technologijos išsivysčiusiose valstybėse jau tapo neatsiejama informacijos apie valdžios įstaigų struktūrą [...]

Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė
Referatas Lietuvos ir JAV e. valdžios strategijų ir e. valdžios institucinio reguliavimo analizė

Nаcionalinė Lietuvos e. valdžios koncepcija, besiremdama priimta Lietuvos nacionalinės informаcinės visuomenės plėtros koncepcija, yra grindžiama [...]

El. valdžios sklaida Lietuvoje ir pasaulyje
Kursinis darbas El. valdžios sklaida Lietuvoje ir pasaulyje

Žvelgiant į el. valdžios sklaidą pasaulyje, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir [...]