Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

39 psl. / 8745 žod.

Ištrauka

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo problemą pirmiausia lemia tai, kad dėl vis didėjančio žmogaus kišimosi į natūralią aplinką, gamtinius procesus yra keičiamos ar net visiškai sunaikinamos natūralios ekosistemos ir dėl to nyksta arba iškyla didelis išnykimo pavojus daugeliui laukinių gyvūnų ir augalų rūšių. Keičiant gamtinę aplinką, intensyviai naudojant biologinius išteklius, teršiant aplinką biologinė įvairovė pamažu nyksta. Intensyvi ūkinė veikla sąlygojo negrįžtamus augalijos pokyčius, bendrijų struktūros supaprastėjimą ir rūšių įvairovės sumažėjimą. Dėl natūralių ekosistemų sumažėjimo pakito bendrijų struktūra bei rūšių įvairovė, įsitvirtino dominuojančios ir plačiai paplitusios rūšys, iškilo tik tam tikroms ekosistemoms būdingų rūšių išnykimo pavojus. Nustatyta, kad mažiau nei per 200 metų pasaulyje išnyko virš 128 paukščių bei 95 žinduolių rūšys. Kai kuriuose regionuose daugiau nei pusė rūšių pripažinta nykstančiomis nuo praėjusio šimtmečio 60-jų metų [1]. Dėl šių ir kitų priežasčių biologinės įvairovės išsaugojimas yra itin aktualus ir daugelyje valstybių laikomas vienu svarbiausių aplinkos apsaugos politikos prioritetų, o Lietuvoje prie šių svarbių prioritetų priskiriama ir kraštovaizdžio apsauga.Žinant, kad nuo aplinkos buklės, kraštovaizdžio stabilumo ir biologinės įvairovės priklauso žmonių sveikata ir gerovė, kad žmogaus veikla, lemianti gamtinius procesus, yra ilgalaikė ir jų neigiamas poveikis gali pasireikšti po daugelio metų, būtina atsižvelgti į ateities kartų reikmes bei išsaugoti saugomų teritorijų vientisumą, nustatyti tinkamą naudojimo režimą ir įvertinti galimo veikimo ir neveikimo naudą, šiam įgyvendinimui pradžią davė Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos formavimas.Rengiant Lietuvos darnaus vystymosi strategiją, pirmiausia, remiantis Johanesburgo viršūnių susitikimui parengtos Nacionalinės darnaus vystymosi įgyvendinimo ataskaitos medžiaga ir Europos Sąjungos darnaus vystymosi pagrindinėmis nuostatomis, buvo suformuluoti Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai ir principai, apibrėžiantys pagrindines darnaus vystymosi kryptis ir jų sprendimo būdus. Pagrindiniais prioritetais apribotoje erdvėje buvo atlikta detali strateginė analizė bei išryškinti darnaus vystymosi požiūriu svarbiausi Lietuvos vystymosi įvairiuose sektoriuose stiprumai, silpnumai, galimybės bei grėsmės. Remiantis strateginės analizės rezultatais, suformuluota Lietuvos darnaus vystymosi vizija, valstybės misija, strateginiai bendrieji ir sektoriniai tikslai bei uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės. Darnus vystymasis, teoriškai bei praktiškai su juo susiję klausimai ir problemos tampa vis aktualesni ir svarbesni visame pasaulyje [17].


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. NACIONALINĖ DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJA5
 • 2. KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ9
 • 3. NACIONALINĖS DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJOS ILGALAIKIO TIKSLO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS ………………………
 • 15
 • 3.1. Saugomos teritorijos15
 • 3.2. Lietuvos miškai………………………………………………….21
 • 3.3. Baltijos jūra ir Kuršių marios28
 • 4. NACIONALINĖS DARNAUS VYSTYMOSI STRATEGIJOS TRUMPALAIKIO TIKSLO UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS………………………………………………33
 • 4.1. Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo teisinė bazė
 • 33
 • 4.2. Kertinės miško buveinės34
 • 4.3. Kraštovaizdžio elementai………………………………………36
 • IŠVADOS37
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39

Reziumė

Autorius
saulutexxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 13, 2014
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Biologinės įvairovės apsauga Šakių rajone

Ekologija Kursinis darbas 2013 m. aronas
Šakių rajono savivaldybė yra didžiausia iš penkių Marijampolės apskrities savivaldybių, įsikūrusi pietvakarių Lietuvoje, prie sienos su Kaliningrado sritimi, kurios plotas 1453 km² (32,6...

Biologinės įvairovės apsaugos sistema Lietuvoje

Ekologija Prezentacija crettive
Darbo tikslas Išanalizuoti Lietuvos biologinės įvairovės apsaugos sistemą, šios sistemos tikslus.Aptarti dabartinę biologinės įvairovės būklę, didžiausią įtaką biologinei įvairovei turinčias veiklos sritis.

Biologinės įvairovės nykimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Biologinė įvairovė (arba bioįvairovė) – organizmų rūšių visuma ir įvairovė ekosistemoje ar ekosistemų kompleksuose, taip pat genetinė rūšies vidaus, pačių ekosistemų ir tarprūšinių...

Miškų kraštovaizdis

Ekologija Referatas 2016 m. vevut
Darbe aprašoma kas yra kraštovaizdis, kraštotvarka, jos tikslas, gamtinių sąlygų apibūdinimas, Lietuvos miškų klasifikacija, kaip miškai skirstomi pagal klasifikaciją, nuosavybės teisė į miškus...

Europos kraštovaizdžio konvencija

Ekologija Prezentacija 2019 m. ievuusia
Konvencija yra taikoma visai Šalių teritorijai ir apima gamtos, kaimo, miesto ir miesto apylinkių vietoves. Ji aprėpia ir žemę, ir yra taikoma tiek...