Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Vaiko nepriežiūra

0 atsiliepimų
Autorius:

Apibendrinant, Lietuvoje trūksta vieningo statistinės informacijos šaltinio, kuriame atsispindėtų visų institucijų surinkti duomenys apie nukentėjusius vaikus. Vaiko teisių apsaugos ir teisėsaugos institucijos pateikia skirtingus duomenis apie nukentėjusius vaikus. Be to, oficiali statistika pateikia labai mažai informacijos apie emocinę prievartą ir nepriežiūrą patyrusius vaikus.
Statistika apie vaiką žalojančio elgesio paplitimą Lietuvoje, remiantis LR VRM duomenimis: 2011 metais nuo nusikalstamų veikų nukentėjo 3234 vaikai. Dauguma nukentėjusių vaikų patyrė fizinį smurtą (1138), ir turtinę žalą (939), mažiau jų nukentėjo nuo psichologinės prievartos (139) ir seksualinės prievartos (135) ir tik 35 patyrė nepriežiūrą.
Tuo tarpu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR SADM (toliau – VTAS) duomenimis nuo smurto nukentėjo 1347 vaikai, iš jų 698 patyrė fizinį smurtą, 547 – seksualinį, 102 – psichologinį. Galima pastebėti, kad LR VRM duomenimis, nepriežiūrą patiria vos kelios dešimtys vaikų per metus. Tuo tarpu VTAS smurtą patyrusių vaikų statistikoje neišskiriam nepriežiūrą patyrusių vaikų. (7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMA: NEPRIEŽIŪRA


Referatas - konspektas

 

 


TIKRINO: ................................

VERTINIMAS:.................

 

 


Vilnius, 2014

 

Statistika

Apibendrinant, Lietuvoje trūksta vieningo statistinės informacijos šaltinio, kuriame atsispindėtų visų institucijų surinkti duomenys apie nukentėjusius vaikus. Vaiko teisių apsaugos ir teisėsaugos institucijos pateikia skirtingus duomenis apie nukentėjusius vaikus. Be to, oficiali statistika pateikia labai mažai informacijos apie emocinę prievartą ir nepriežiūrą patyrusius vaikus.
Statistika apie vaiką žalojančio elgesio paplitimą Lietuvoje, remiantis LR VRM duomenimis: 2011 metais nuo nusikalstamų veikų nukentėjo 3234 vaikai. Dauguma nukentėjusių vaikų patyrė fizinį smurtą (1138), ir turtinę žalą (939), mažiau jų nukentėjo nuo psichologinės prievartos (139) ir seksualinės prievartos (135) ir tik 35 patyrė nepriežiūrą.
Tuo tarpu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR SADM (toliau – VTAS) duomenimis nuo smurto nukentėjo 1347 vaikai, iš jų 698 patyrė fizinį smurtą, 547 – seksualinį, 102 – psichologinį. Galima pastebėti, kad LR VRM duomenimis, nepriežiūrą patiria vos kelios dešimtys vaikų per metus. Tuo tarpu VTAS smurtą patyrusių vaikų statistikoje neišskiriam nepriežiūrą patyrusių vaikų. (7).


Reglamentavimai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. nustato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metais priimtoje Vaiko teisių konvencijos preambulėje pripažįstama, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą, jis turi būti gerai parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje ir išauklėtas Jungtinių Tautų Organizacijos įstatuose paskelbtų idealų, ypač taikos, kilnumo, pakantumo, laisvės, lygybės ir solidarumo dvasia.

Įstatymai, tarptautinės sutartys vaiko ir tėvų tarpusavio ryšį pripažįsta viena iš svarbiausių vertybių, kuri turi būti ypatingai saugoma valstybės. Lietuvos Respublikos konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LR Vaiko teisių apsaugos įstatymas, Civilinis kodeksas įtvirtina prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynybos principą. Taigi tėvai savo pareigas vaikui privalo vykdyti itin rūpestingai, pirmenybę teikdami vaikų teisėms ir interesams.

Mūsų šalies Konstitucijos 38 str. nustato, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų teisių konvencijoje nurodoma, kad „Tėvams arba, atitinkamais atvejais, teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai“.

Vaikus tėvai prižiūri iki pilnametystės. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Civilinio kodekso 3.155 str.).

Be to, tėvai negali palikti vaiko be priežiūros, jeigu tai jam kelia pavojų. Pavyzdžiui, įstatymai nedraudžia palikti vaiko vieno namuose, tačiau tėvai turėtų užtikrinti, kad jis negalėtų pasinaudoti prietaisais, kitais daiktais, keliančiais pavojų jo sveikatai ar gyvybei (šaunamaisiais ginklais, medikamentais ir pan.). Būna atvejų, kai tėvai ilgam palieka vaiką be priežiūros namuose, todėl jis negali tinkamai maitintis ir tokiu būdu kyla grėsmė jo gyvybei dėl išsekimo, sušalimo ir pan. Be to, vaikas negali būti paliktas vienas esant pavojingoms oro sąlygos, kad jis nesušaltų ar neperkaistų. Toks tėvų elgesys yra jų pareigos užtikrinti vaikui saugias gyvenimo sąlygas pažeidimas ir už tai įstatymai numato baudžiamąją atsakomybę.(1).

Reiškinio samprata

Vaikų nepriežiūra - ilgalaikis fizinių ir psichinių vaiko poreikių nepatenkinimas, dėl kurio kyla grėsmė visapusiškai vaiko raidai.

Pasaulio sveikatos organizacija be fizinio, emocinio ir seksualinio smurto neseniai įvardijo ketvirtą smurto formą – nepriežiūrą.
Tai yra nuolatinis nesugebėjimas: pasirūpinti esminiais vaiko poreikiais - fiziniais (maistas, namai, drabužiai, higiena, medicinos priežiūra) ir emociniais/psichologiniais (palaikymas, pagalba, mokykla, bendravimas, socializacija ir kt.), bei prižiūrėti vaiką pagal jo amžių ir apsaugoti nuo galimos žalos.
Svarbu nenumoti ranka, pastebėjus vaiką, kuris:
• yra neatitinkančio jo amžiaus (per mažo) ūgio ir svorio;
• aprengtas nešvariais, sudriskusiais rūbais;
• alkanas;
• turi parazitų;
• nuo jo sklinda nemalonus kvapas;
• matyti, jog vaikas neturi elementarių įgūdžių (pavyzdžiui, nemoka plauti rankų ar užsirišti batų raištelių).(8).

 

 

Darbo tipas:
Apimtis:
1385 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. Statistika;2. Reglamentavimai;3. Reiškinio samprata;4. Raiškos formos;
  • 5. Reiškinio paplitimas;6. Priežastys, veiksniai;7. Padariniai;
  • 8. Prevencinės progamos, priemonės;9. Literatūra.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė
Kursinis darbas Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės [...]

Vaiko mokyklinės brandos tyrimas
Tyrimas Vaiko mokyklinės brandos tyrimas

Metodika Tyrimo tikslas: Ištirti vaiko protinio išsivystymo, mokymosi mokykloje prielaidas. Tiriamasis: Septynerių metų mergaitė. Darbo priemonės: J.Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos testas [...]

4 metų vaiko veiklos grupėje  analizė
Referatas 4 metų vaiko veiklos grupėje analizė

Darbo aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų [...]

Vaiko vertybė – atvirumas
Rašinys Vaiko vertybė – atvirumas

Vaiką galima patį apibūdinti, kaip tikrą vertybę, kuris į pasaulį atkeliauja labai laukiamas ir mylimas.

Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje
Referatas Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje

Mokslai aprašantys žmogaus raidą ugdymą, gyvenimo tarpsnius, pripažįsta žmogaus unikalumą ir specifiškumą kiekvienam amžiaus tarpsnyje.

Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas
Tyrimas Vaiko mokyklinio brandumo tyrimas

Priešmokyklinio amžiaus vaikas išgyvena gana sudėtingą raidos laikotarpį, kurį lemia tolesnio ugdymosi mokykloje sėkmę. Pirmųjų [...]

Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai
Kursinis darbas Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai

Šeimos Lietuvoje padėtis ir jos raidos tendencijos yra šiandien nepavydėtinos. Tai liudija šie duomenys ir [...]

Vaiko brandumas mokyklai
Referatas Vaiko brandumas mokyklai

Didžioji dauguma autorių sutinka, kad vaiko mokyklinė branda – tai protinis, socialinis, praktinis ir fizinis [...]

Vaiko ir motinos sąveikos reikšmė
Referatas Vaiko ir motinos sąveikos reikšmė

Ryšys tarp vaiko ir motinos – vienas stipriausių gamtoje egzistuojančių ryšių. Meilė, kurią mama jaučia [...]

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Vaiko teisių pažeidimai
Prezentacija Vaiko teisių pažeidimai

Fizinė prievarta – fizinis vaiko žalojimas, traumavimas, vertimas dirbti sunkius darbus ne pagal jėgas, nepatenkinamuose [...]

 Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga
Referatas Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga

Nėra vieningos nuomonės, kada pradeda formuotis tapatumas. Vieni teigia, kad užuomazgas galima įžvelgti kūdikystėje, kiti [...]

Vaiko teisių pažeidimas tėvų emigracijos atveju
Referatas Vaiko teisių pažeidimas tėvų emigracijos atveju

     Nuo senų laikų žmonės emigruoja po visą pasaulį. Šiuo metu Lietuvoje tai viena didžiausių [...]

Vieno vaiko ir  vaiko nepilnoje šeimoje išgyvenimai
Referatas Vieno vaiko ir vaiko nepilnoje šeimoje išgyvenimai

Šeima yra daugiau negu vien teisinis, visuomeninis ir ekonominis vienetas, tai - meilės ir solidarumo [...]