Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai

49 psl. / 4155 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje ypač svarbi turėtų būti šeima, kuri retai sulaukia jai reikiamo dėmesio. Šeima suformuoja vertybių kultūrą, sistemą, šeimoje sužinoma apie savo socialinę klasę, išmokstama sukurti mokymosi, pažinimo aplinką, suformuoti savo vaidmenį visuomeniniame gyvenime. Šeimoje susiformuoja tam tikras pirkimų elgesys.Šeima – tai grupė, susidedanti iš dviejų ar daugiau kartu gyvenančių žmonių, susijusių kraujo ryšiais, vedybomis arba įsūnijimo (įdukrinimo) santykiais (Urbanskienė ir kt., 2000).Namų ūkis – kartu gyvenantys asmenys, kurie gali priklausyti ar nepriklausyti vienai šeimai (Urbanskienė ir kt., 2000).Šeimos ir namų ūkio poveikio vartotojų elgsenai tema yra gana aktuali ir svarbi, kadangi pirkimo procesui šeimoje didžiausią įtaką turi kiti šeimos nariai, ypač vaikai.

Darbo pavadinimas: Šeimos ir namų ūkio poveikis vartotojų elgsenai.Darbo objektas: Šeima ir namų ūkis.Darbo tikslas: Atskleisti šeimos ir namų ūkio poveikio vartotojų elgsenai ypatumus.Darbo uždaviniai: 1. Remiantis moksline literatūra, apibrėžti šeimos ir namų ūkio sampratas.2. Identifikuoti šeimos ir namų ūkio įtaką priimant sprendimą pirkti.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, pateiktos informacijos apie šeimos ir namų ūkio poveikį vartotojų elgsenai detalus nagrinėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VARTOTOJŲ ELGSENOS SAMPRATA4
 • 2. ŠEIMOS IR NAMŲ ŪKIO SAMPRATA4
 • 3. ŠEIMA IR JOS ĮTAKA VARTOTOJŲ ELGSENAI6
 • 3.1. Šeima kaip vartotojų elgsenos tyrimo objektas6
 • 3.2. Šeimos gyvenimo ciklas8
 • 3.3. Šeimos pirkimo vaidmenys11
 • 3.4. Šeimos pirkimo procesas12
 • 3.5. Veiksniai, turintys įtakos šeimos (namų ūkio) pirkimams13
 • 3.6. Vaikų įtaka šeimos pirkimo sprendimams15
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA18

Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Vartotojų poreikių nustatymo programa

Vadyba Referatas 2013 m. vaivai
Šiuolaikinės organizacijos savo sėkmę grindžia dideliu dėmesiu vartotojui ir rinkodarai. Vartotojo poreikių patenkinimas glaudžiai susijęs su kokybe. Visuotinės kokybės vadyba yra sparčiai besivystanti...