Žmogus kaip kultūros kūrėjas ir jos produktas

7 psl. / 1612 žod.

Ištrauka

Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas. O jeigu reikia tikslo pasidarys būtini ir filosofijos principai“ Seneka
Iš to kaip žmogus elgiasi pats su savimi ir su kitais, su kokia pagarba jis žvelgia į visą likusį gyvūnijos ir augalijos pasaulį, į tai ką jis sūkūrė praeityje, ką kuria dabar ir ką yra užsibrėžęs kurti ateityje, galime spręsti apie jo kultūringumo laipsnį. Tokiu pat kriterijumi galime nustatyti ne tik žmogaus, bet ir bet kurios tautos , žmonijos kultūringumą.
Net labiausiai ekstremalios sąlygos nėra pagrindas gyventi nedorai, pažeidžiant dorovės principus.
Pavyzdžiui, Hitlerinę Vokietiją labai daug, kas laikė aukštos kultūros šalimi. Tačiau žmoniškas dorumas ten buvo pakeistas priešingybe: agresyvumu, nežmoniškumu, nedorumu. Tokioje valstybėje net pažangios technologijos: mokslas, technika, švietimas, sveikatos apsauga, erudiškumas ir intelegencija tarnauja blogiems kėslams.


Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Referatas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Kurčiųjų kultūra. Kas tai?

Kultūrologija Referatas lunituke
Kurtieji taip pat kaip ir girdintieji turi tam tikrą kultūrą. Pirmą kartą Kurčiųjų kultūra kaip tikroji kultūra buvo pripažinta 1965 m. Tai įvyko...

Kalbininkas Aleksas Girdenis teigė, kad „išnykusi tarmė yra didesnė tragedija žmonijai negu kokio vabaliuko ar gyvūno išnykimas, nes kartu su tarme miršta tam tikras unikalus žvilgsnis į pasaulį, kuris jokioj kitoj tarmėj nei kalboj nebepasikartos; miršta ir tobuliausias, amžiais gludintas žmogaus dvasios kūrinys“. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Kultūrologija Rašinys 2012 m. soul_crash
Aprašoma trumpa tarmių istorija. Ir jų vieta šiuolaikinėje visuomene. Rašyta remiantis žymiausiais lietuvių kalbininkais, kitais svarbiais asmenimis.

Ispanijos kultūra

Kultūrologija Prezentacija egidija
PapročiaiĮvaizdisMuzikos bruožaiNuorodosKlausimaiNaudoti šaltiniai

Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Jonavoje

Kultūrologija Kursinis darbas 2016 m. indroolia
Darbas įvertintas 9. Išvados: Remiantis mokslinės literatūros analize, galima pastebėti, kad kultūra yra labai svarbi gyvenimo dalis, ypač jaunam žmogui, kuris dar formuojasi...

Graikų kultūros ženklai

Kultūrologija Prezentacija dominykasserg
Kokį nusikaltimą padarė mitinis karalius Tantalas, tiksliai nežinoma. Senovės legendose pasakojama įvairiai. Vienose sakoma, kad Tantalas išdavė dievų paslaptis. Kitur tvirtinama, kad jis...