D. Vyšniauskienės ir V. kundroto knygos ,, Verslo etika" analizė

20 psl. / 4690 žod.

Ištrauka

Įmonės verslo etikos, darbuotojų etiško bendravimo su klientais kultūros ir etiketo lygis yra viena iš svarbiausių visuotinės kokybės sudėtinių dalių. Ši problema aktuali daugeliui šalies įmonių, kadangi Lietuvoje dar nepakankamai vertinama tokia žmoniškųjų išteklių didinimo, vadybos optimizavimo, socialinio kapitalo gerinimo priemonė, kaip organizacijos etikos kodeksai. Dažnai personalas (žmoniškieji ištekliai) traktuojamas tik kiekybiškai, o nekreipiama dėmesio į žmonių santykių sistemos kokybę, į elgesį darbo vietose, į dorovinių aplinkybių darbovietėse lemiamą įtaką sprendimams, t.y. gebėjimams kokybiškai socialiai atsakingai atlikti savo funkcijas. Kuriant ar tobulinant personalo vadybos sistemas šiuolaikinėse organizacijose turėtų būti diegiama dorovinių vertybių vadyba ir dėmesys koncentruojamas į atsakomybės teisingumo, garbingumo, sąžiningumo, skaidrumo, paklusnumo įstatymams, pasitikėjimo vertybes, kurios skatina skleistis pozityvias žmogaus savybes ir atitinkamus elgsenos įgūdžius. Tikėtina, kad palaipsniui kils organizacijų etikos ir kultūros lygis, kuris mokslininkų nuomone labai svarbus optimizuojant vadybos metodus Lietuvoje, siekiant didesnio ekonomikos efektyvumo ir nacionalinio konkurencingumo. Specialisto vertingumą lemia ne tik kompetencija, specialybės žinios, bet socialinė ir dvasinė jo vertė. Todėl aukštos kultūros ir moralaus asmens ugdyme turi atsirasti ir etikos dalykai. Labai svarbu, kad darbuotojas išmoktų mokytis visą aktyvų gyvenimą ir pats save tobulintų. Darbo tikslas – išanalizuoti D. Vyšniauskienės ir V. kundroto knyga ,, Verslo etika”.


Turinys

 • ĮVADAS ………………………………………………………………………………………….3
 • 1. LITERATŪROS APIE ORGANIZACIJOS ETIKĄ APŽVALGA ………………….………4
 • 2. ETIKOS TEORIJOS ……………………………………………………………………….…5
 • 2.1. Deontologinė etikos teorija ………………………………………………….…………5
 • 2.2. Utilitarizmo etikos teorija ………………………………………………….…………6
 • 2.3. Teisingumo etikos teorija …………………………………………………….………8
 • 2.4. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija …………………….……………………10
 • 3. ETIKOS OBJEKTAS IR FUNKCIJOS ……………………………….……………………11
 • 4. ETINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS ORGANIZACIJOJE, ETIŠKO SPRENDIMO
 • MODELIAI ………………………………………………………………….………………….12
 • 5. ETIKOS ĮTAKA ĮMONĖS KULTŪRAI ………………………………….…………………15
 • .
 • 6. ORGANIZACIJOS MORALINIS KODEKSAS ……………………….……………………16
 • IŠVADOS ……………………………………………………………….………………………18
 • PRIEDAI ………………………………………………………………………………………19

Reziumė

Autorius
jolanta9
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Verslininkystė

Vadyba Konspektas ganesas
Smulkus verslas vaidina pagrindinį vaidmenį mūsų gyvenime, nes dažniausiai susiduriate su smulkaus verslo atstovais: kai gabenate taisyti dviratį, einate kirptis ar pas dantistą,...

Organizacijos kultūra ir etika

Vadyba Prezentacija dianaba
Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, palaikoma organizacijos istorijos,...

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. jovitakotryna
Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis didesnės mоralinės kоmpetencijos, - atsiveria nauji dorоvės apmąstymо...

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.