Vincas Kudirka - Lietuvos intelektualas

15 psl. / 3144 žod.

Ištrauka

Kiekviena valstybė, kad ir kokia ji būtų maža, turi tautos išrinktuosius, kuriuos dėl jų idėjų, judėjimų, siekių galima išskirti iš minios. Tokius žmones galima vadinti lyderiais. Kaip tokie žmonės išsiskiria iš kitų? Jie suburia grupę aplink save, kuri pripažįsta to žmogaus skelbiamas idėjas, sulaukia palaikymo siekiant įgvendinti iškeltą tikslą ar tikslus ir bando spręsti problemas, o ne tik apie jas kalba. Lyderio sąvybės priklauso nuo to, kokios grupės atstovas (karinės, politinės, religinės, socialinės) jis yra. Lyderių galima rasti visur, pavyzdžiui, klasėje, mezgimo būrelyje ar kokioje vyriausybinėje ar nevyriausybinėje organizacijose. Dėl tos priežasties sunku rasti vieną tinkamą apibrėžimą, kuriuo būtų galima pamatuoti, ar žmogus yra lyderis. Visgi, dėl suburtos grupės pasekėjų, padarytų darbų ganėtinai lengvai galima atskirti, ar tas žmogus atitinkamoje grupėje yra lyderiaujantis asmuo.

Istorijos vadovėliai ir įvairios istorinės knygos skelbia, kad Lietuvoje nuo seno buvo daugybė žmonių, kuriuos galima laikyti lyderiais. Anuomet lyderis buvo tas žmogus, kuris svajojo apie laisvą Lietuvą ir dėl tos svajonės kovojo. Vienas iš tokių žmonių – Vincas Kudirka. Jis – XIX amžiaus intelektualas, publicistas, poetas, redaktorius, lietuvių tautinio sąjūdžio ideologas, gydytojas ir Lietuvos himno autorius. Savo darbais dar ir dabar gyvas kiekvieno lietuvio sąmonėje. Kad jo skelbiamos idėjos – svarbios ir aktualios žmogui – įrodo Vilniaus širdyje stovintis paminklas su „Tautiškos giesmės“ tekstu šalia. Juk per šventes giedodami himną žmonės pagerbia ne tik Lietuvą, bet ir asmenį, kuris jį sukūrė.


Turinys

  • TURINYS2
  • ĮVADAS3
  • TIKSLAS IR UŽDAVINIAI4
  • VINCO KUDIRKOS BIOGRAFIJA5
  • VINCAS KUDIRKA –TRANSFORMACINIS LYDERIS6
  • LAIKRAŠČIO „VARPAS“ REDAGAVIMAS – ATSAKOMYBĖ IR LYDERYSTĖ8
  • LIETUVA IR TAUTIŠKUMAS11
  • IŠVADOS14
  • NAUDOTA LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
akvedukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 25, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai