Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė

1 atsiliepimas
Autorius:

Temos aktualumas:Šiandiena neisivaizduojame nei vienos valstybės, kuri neturi savo sukurtos sistemos,kuria remiantis vyksta visas valstybės valdymas nuo gyventojų sveikatos priežiūros iki visos valstybės tiek mokeščių, tiek visų diegiamų reformų, kuriomis siekiama užtikrinti kad valstybės valdymas ir pasitenkinimas būtu kuo efektivesnis.Šiame darbe sieksime apžvelgti Nyderlandų karalystės Viešojo administravimo sistemą.
Temos ištirtumas: Siekiant atskleisti šią temą ir pasiekti užsibrežtą tikslą, buvo pasitelkta mokslinių šaltinių analizė, kurioje aiškinama kas yra viešasis administravimas ir kokia administravimo sistema yra Nyderlanduose.
Darbo problema: Šiandiena viešojo administravimosąvokos apibrežimo apraiškos yra pastebimos, tačiau norint suprastikaip efektingiau pritaikyti viesojo administravimo žinias, reikia pažvelgti ir kitur,pvz į Nyderlandų karalystę, kuri yra ekonomiškai gerokai pranešesnė už Lietuvą.Prieš apžvelgiant Nyderlandų Kkaralystės VA sistemą , visu pirmiausia reikia išsiaiškint kas yra Viešasis administravimas, kokios jos sąvokos. Tai aptarė galesimė prieiti prie pagrindinio šio darbo probleminio klausimo- kokia yra Nyderlandų Viešojo administravimo sistema?
Darbo tikslas: Apžvelgti Viešojo administravimo sistema Nyderlandų karalystėje
Darbo objektas:Viešasis administravimas Olandijoje
Darbo uždaviniai: Pagrindiniai šio darbo uždaviniai:
1. Aptarti Viešojo administravimo sąvokas bei viešųjų organizaijų efektingumą;
2. Atskleisti kokia Viešosios politikos ir administravimo sąveika;
3. Išanalizuoti Viešojo administravimo sistemą Nyderlandų karalystėjė.

Darbo metodai: Literatūros šaltinių analizė
Darbo struktūra:Darbą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas,trysskyriai su poskyriais, kuriose atskleidžiama iškelti darbo tikslai, taip pat darbe pateiktos išvados ir naudotos literatūros sąrašas. Išviso darbas sudarytas iš 16 puslapių.

Darbo tipas:
Apimtis:
3519 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • I.VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SĄVOKA4
  • 1.2. Viešojo administravimo organizacijų veiklos efektivumas5
  • II. VIEŠOSIOS POLITIKOS IR ADMINISTRAVIMO SĄVEIKA6
  • 2.1. Viešasis administravimas: raidos tendencijos ir kryptys7
  • III. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE9
  • 3.1. Nyderlandų viešojo administravimo sistemos modernizavimas…………………………………………………10
  • 3.2. Nyderlandų karalystės valstybės tarnyba13
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
geras
, 2015-10-25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo administravimo sistema
Referatas Viešojo administravimo sistema

ĮVADAS Viešuoju administravimu, kaip valdymo rūšimi, susidomėta XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje viešasis administravimas pradėjo [...]

Viešojo administravimo sistema Latvijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Latvijoje

Visose valstybėse vykdomos viešojo valdymo reformos, kuriomis valdžia siekia pagerinti padėtį tam tikrose valstybės srityse.

Lietuvos viešojo administravimo sistema
Referatas Lietuvos viešojo administravimo sistema

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio [...]

Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos
Kursinis darbas Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos

Temos aktualumas. Olandija kaip ir Lietuva yra Europos sąjungos narė, tačiau jos pragyvenimo lygis yra aukštesnis [...]

Viešojo administravimo sistema Lenkijoje
Referatas Viešojo administravimo sistema Lenkijoje

Viešojo administravimo sistema tai kiekvienos teisinės valstybės dalis. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi viešojo administravimo modeliai.

Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste
Kursinis darbas Politinių partijų svarba LR viešojo administravimo sistemų kontekste

Visuomenės dalyvavimas viešajame administravime Lietuvoje įgyvendinamas įvairiais būdais: pavienių asmenų ir interesų grupių veikla, rengiant [...]

Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje
Referatas Kaltinėnų seniūnijos veikla ir vieta Lietuvos viešojo administravimo sistemoje

„Tradiciškai viešasis administravimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija“ (A.

Administracinių teismų sistema Lietuvoje
Referatas Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė.

Mokesčiai ir mokesčių sistema viešajame sektoriuje
Konspektas Mokesčiai ir mokesčių sistema viešajame sektoriuje

Viešojo sektoriaus pajamų šaltiniai ir jų valdymas.   2.skaidrė (Viešosios pajamos) Viešosios pajamos yra susijęs su klausimu, kas [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]