Asmenybės įtaka karjeros valdymui

9 psl. / 2400 žod.

Ištrauka

Aš- vaizdas yra vaizdinių ir sprendinių apie save sistema. Jis formuojasi ilgus metus, save suprantant ir kaupiant žinias apie save. Tai savo bruožų, sugebėjimų, išgyvenimų, motyvų savo vietos tarp žmonių suvokimas. Taigi, Aš- vaizdas yra palyginus pastovi žmogaus nuostatų savo paties atžvilgiu sistema, dar kitaip vadinama savivaizdžiu, Aš- koncepsija arba Aš- sistema.Aš- vaizde galima išskirti kognityvinį ir emocinį komponentus. Kognityvinis Aš- vaizdo komponentas yra– tai žinios apie save. Tai informacija, ką žmogus žino apie savo būdo savybes, sugebėjimus, išvaizdą, socialinį savo reikšmingumą. Emocinis komponentas apima savosios vertės jausmą. Tai yra savo vertės išgyvenimas, kuris tarsi persmelkia visą savęs suvokimą. Be abejo, atskirti žinias apie save ir savęs vertinimą labai sunku. Šis atskyrimas yra sąlyginis, kad būtų lengviau suprasti Aš- vaizdo esmę ir sandarą. Aš- vaizdo turinį sudaro informacija apie save įvairiais aspektais:• Požiūris į savo išvaizdą.• Savo emocionalumo vertinimas.• Savo moralinių savybių ir vertybių suvokimas.• Savo intelektinių ir kitų gebėjimų pažinimas ir požiūris į juos.• Savo socialinių vaidmenų atpažinimas, suvokimas ir požiūris į juos. Kiekviena tokia žinių grupė apie save vadinama Aš -vaizdo faktoriumi. Faktoriai jungiasi į tam tikras sistemas. Jie reiškiasi dinamiškai, tai yra savęs suvokimo procese ima vyrauti vienas kuris nors faktorius. Tuo momentu jis tampa svarbiausiu savęs vertinimo kriterijumi. Faktoriaus dominantė priklauso nuo to, kurioje veiklos srityje asmuo jaučiasi labiausiai kompetetingas. Tai dažnai būna susiję su tuo, kur jis daugiausiai patyrė sėkmės ir palaikymo. Formuojantis Aš- vaizdui paprastai žmogus ima rinktis tokias sritis, kuriose vyraujantis Aš-faktorius turi galimybę geriausiai pasireikšti. Tuo būdu asmuo ne tik patiria sėkmę, bet ir gauna aplinkinių pripažinimą ir palaikymą. Tai motyvuoja jį aktyvumui ir savęs realizacijai.


Reziumė

Autorius
ruta23
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 27, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė...

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vadyba Referatas donatak
Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai reiškia, kad joje vykstantys procesai – planavimas, organizavimas,...

Kultūra ir jos įtaka tarptautiniam verslui

Vadyba Prezentacija 2007 m. rasa13
Bendradarbiaudami su žmonėmis, kurių vertybės ir įsitikinimai yra skirtingi nei jų, jie neretai patiria skaudžių nesusipratimų verslo srityje. Pagrindinė to priežastis – nepakankamas...